Τροπολογία αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες για την εξεταστική του Φεβρουαρίου του 2015 με την οποία θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν περατώσει τις σπουδές τους να εξεταστούν σε μαθήματα των προηγουμένων ετών ανεξαρτήτως εξαμήνου.

Συγκεκριμένα το δικαίωμα αυτό είχε δοθεί το 2013 και το 2014 με τα άρθρα 34 παρ.17 του ν.4115/2013 και με το άρθρο 6 παρ.9 του ν.4218/2013 αντίστοιχα. Με το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο η δυνατότητα αυτή δόθηκε μόνο για τις εξεταστικές Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2014 γι αυτό άλλωστε κατατέθηκε και σχετική ερώτηση στη Βουλή για το αν προτίθεται ο υπουργός Παιδείας να δοθεί η δυνατότητα και για την εξεταστική του Φεβρουαρίου του 2015.

Δείτε την ερώτηση ΕΔΩ

Το θέμα της εξεταστικής συζητήθηκε στην 77η Σύνοδο των Πρυτάνεων - Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των ελληνικών Πανεπιστημίων. Άλλα θέματα ήταν η εξωστρέφεια και διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο προϋπολογισμός και εξορθολογισμός των δαπανών καθώς και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας.

Σε αυτές, εκτός της εξεταστικής του Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά αρμοδιοτήτων ως προς το θέμα της έγκρισης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και της ίδρυσης εργαστηρίων.

Στη Σύνοδο συζητήθηκε και το οξύ οικονομικό πρόβλημα σημαντικού αριθμού φοιτητών και των οικογενειών τους, που αδυνατούν να τους στηρίξουν και οδηγεί αρκετούς από αυτούς να μην μπορούν να φοιτήσουν στις σχολές που έχουν εισαχθεί. Η Σύνοδος ζητά από την Πολιτεία να αυξήσει τις δαπάνες φοιτητικής μέριμνας που χρησιμοποιούνται για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση των φοιτητών.

Διαβάστε Επίσης: H oμόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων [13/12] - Δείτε αναλυτικά!