Ποιο τμήμα του ΑΠΘ αποφάσισε να μην δεχτεί φοιτητές από μετεγγραφές!

Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, αποφάσισε επίσης να μην κάνει δεκτές τις ενστάσεις των μετεγγραφομένων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο ποσοστό που αυτές υπερβαίνουν το εκ του νόμου οριζόμενο ποσοστό 15%.

Άμεση ολοκλήρωση των Μετεγγραφών

Να αναφερθεί πως ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Ιωάννης Παντής όπως επίσης ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ζήτησε την άμεση ολοκλήρωση των μετεγγραφών σε όλα τα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας ...Διαβάστε περισσότερα εδώ και εδώ.

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα που αφορούν τις Μετεγγραφές Φοιτητών Πατήστε Εδώ.

Πειθαρχική Δίωξη για τις Μετεγγραφές

Ο υπουργός Παιδείας έδωσε εντολή προς τις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες πειθαρχικής δίωξης κατά της διοίκησης του ΤΕΙ Αθήνας επειδή πέντε τμήματα του Ιδρύματος αποφάσισαν τη μη εγγραφή των μετεγγραφέντων φοιτητών που υπερβαίνουν το 15% που προβλέπει ο νόμος ...Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ για τις μετεγγραφές έχει ως εξής:

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στην υπ’ αριθμ. 4/24.01.2017 συνεδρία του, λαμβάνοντας υπόψη: 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 και ειδικότερα, την παρ. 5 του άρθρου 21, «Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα. Οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου Α.Ε.Ι. μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως μεγαλύτερο ποσοστό.» 
  2. Την υπ’ αριθμ. 1251/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. 
  3. Τις εκπαιδευτικές του δυνατότητες και υποδομές του. 
  4. Τον αριθμό εισακτέων διαφόρων κατηγοριών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

  • Να μην κάνει δεκτές τις ενστάσεις των μετεγγραφομένων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο ποσοστό που αυτές υπερβαίνουν το εκ του νόμου οριζόμενο ποσοστό 15%. 
  • Να κοινοποιήσει την παρούσα απόφαση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διαβάστε ακόμη: Μετεγγραφόμενοι Φοιτητές | Μας αναγκάζουν να κινηθούμε νομικά

Όλα τα φοιτητικά νέα που αφορούν τις Μετεγγραφές Φοιτητών στην κατηγορία Μετεγγραφές του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr