Ίδρυση δωρεάν διετών σπουδών στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ίδρυση δωρεάν διετών σπουδών στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Ο Υπουργός Παιδείας, κ. Γαβρόγλου, σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την Ίδρυση και στελέχωση δωρεάν διετών σπουδών στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ανέφερε ότι το Υπουργείο προχωρά στην νομοθέτηση της διαδικασίας ίδρυσης και στελέχωσης των διετών σπουδών οι οποίες θα παρέχονται δωρεάν με κρατική χρηματοδότηση οδηγώντας σε πιστοποιημένα διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Συγκεκριμένα στις διετείς δομές μέσα στα Πανεπιστήμια ο υπουργός είπε οτι αυτές θα επιβλέπονται από τον αντιπρύτανη της σχολής, αρχικά θα απευθύνονται σε αποφοίτους ΕΠΑΛ και η φοίτηση θα θα είναι δωρεάν. Σε οτι αφορά στο θεσμό των χορηγιών θα ισχύσει οτι ισχύει με τα Πανεπιστήμια, αλλά όπως τόνισε ο υπουργός το θέμα είναι οι ειδικότητες που θα προσφερθούν να έχουν σχέση με την αγορά ενώ να υπάρχει σύνδεση και με τις επιχειρήσεις για να εργασθούν οι απόφοιτοι.

«Στόχος "είπε ο Υπουργός" είναι η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω της τεχνογνωσίας που παρέχουν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, κατά προτεραιότητα για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. Χαρακτηριστικό της θετικής ανταπόκρισης για την στήριξη αυτής της νέας δομής είναι το γεγονός ότι έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη λειτουργία διετών σπουδών από πολλά Α.Ε.Ι».

Με την ολοκλήρωση των διετών σπουδών θα υπάρχει πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων. Ο υπουργός χρησιμοποίησε τον όρο αυτοστοχασμό για την Αρχή για την αξιολόγηση των ανωτάτων ιδρυμάτων της χώρας επισημαίνοντας με νόημα οτι θέση του υπουργείου είναι υπέρ της αξιολόγησης, αλλά ζητάμε από την ΑΔΙΠ να μας στείλει τις προτάσεις και τη στρατηγική της για το μέλλον.

Τα «Φοιτητικά Νέα» δημιούργησαν Πλατφόρμα Αναζητήσης Αμοιβαίων Μετεγγραφών