Απάντηση Υπουργού Παιδείας για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα του Αγρινίου

Απάντηση Υπουργού Παιδείας για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα του Αγρινίου

Απαντώντας στην Ερώτηση την οποία κατέθεσε ο βουλευτής Κωνσταντίνος Καραγκούνης, σχετικά με τη λειτουργία των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία έχουν έδρα στο Αγρίνιο, έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

«Ως προς την πρόσληψη κύριου και διδακτικού προσωπικού, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. , με τις αριθ.Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 και Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 αποφάσεις κατένειμε συνολικά 500 θέσεις  για την πρόσληψη καθηγητών/μελών ΔΕΠ και ΕΠ στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις που προέκυψαν λόγω της συνταξιοδότησης και της παραίτησης ικανού αριθμού υπηρετούντων καθηγητών , αλλά και την αυξημένη ανάγκη ενίσχυσης του έργου των ΑΕΙ ειδικότερα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου έχουν ενταχθεί ορισμένα τμήματα που εδρεύουν στο Αγρίνιο, κατανεμήθηκαν 27 θέσεις. Εν συνεχεία με Υπουργική Απόφαση κατανεμήθηκαν 500 κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού /μελών ΔΕΠ –ΕΠ στα ΑΕΙ για το έτος 2018 , εκ των οποίων 22 θέσεις στο οικείο ίδρυμα.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!

Ως προς την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 ΣΤΑ Πανεπιστήμια της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εγκρίθηκαν 139 θέσεις-πιστώσεις, από τις οποίες δόθηκαν 7 θέσεις –πιστώσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιμέρους κατανομή των ως άνω θέσεων μόνιμου και έκτακτου προσωπικού αποτελεί  εσωτερική  διαδικασία και εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των οργάνων του ιδρύματος.

Όσον αφορά τη δυνατότητα μετακίνησης καθηγητών όλων των βαθμίδων από ένα τμήμα σε άλλο του ίδιου Πανεπιστημίου, από την κείμενη νομοθεσία προκύπτει  ότι αυτή αποτελεί πρωτίστως εσωτερική διαδικασία του ιδρύματος, για την οποία απαιτείται μεταξύ άλλων, τόσο η σύμφωνα γνώμη των οργάνων του Τμήματος Υποδοχής όσο και του τμήματος προέλευσης. Επιπλέον, από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι είναι δυνατή η έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης, αφού προηγουμένως έχει εξασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος προέλευσης. Τέλος, αναφέρουμε ότι για το οικονομικό έτος 2016 η χρηματοδότηση για το εν λόγω Ίδρυμα ανήλθε στο ποσό των 5.700.000 ευρώ , ενώ προβλέπεται και πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 45.000 ευρώ. Επισημαίνουμε δε ότι η κατανομή της επιχορήγησης για δαπάνες λειτουργίας σε επιμέρους δραστηριότητες και ζητήματα ανήκει στις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος.»

Περισσότερα νέα που αφορούν τους Φοιτητές Αγρινίου στην κατηγορία Πανεπιστήμιο Πατρών του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr