Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη ERASMUS+ για σπουδές 2018-2019

Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη ERASMUS+ για σπουδές 2018-2019

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) να διαβάσουν το παρόν άρθρο όπου θα βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 19/02 – 05/03/2018

Βασικές προϋποθέσεις κινητικότητας για σπουδές

Οι βασικές προϋποθέσεις για την κινητικότητα ενός φοιτητή στo πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για σπουδές είναι:

 • Διάρκεια μετακίνησης:ελάχιστη 3 μήνες και μέγιστη 12 μήνες, ανά κύκλο σπουδών. 
  Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών. Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση). Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (LLP), μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus + συνολικά μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

Διαβάστε ακόμη: Οι Διεθνείς Κατατάξεις του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τα οκτώ μεγαλύτερα διεθνή συστήματα κατατάξεων

 • Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του πρώτου έτους.
 • Ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας/Bilateral Agreement με το Ίδρυμα Υποδοχής (ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο).
 • Συμπλήρωση Συμφωνίας Σπουδών/Learning Agreement όπου προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας τα οποία αντιστοιχούν κατά περίπτωση σε 30 ή 60 credits ανάλογα με το χρονικό διάστημα απουσίας (1 ή 2 εξάμηνα).
 • Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (Transcript of Records) από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
 • Απαλλαγή από τα δίδακτρα.

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων υποτρόφων

 • Αρχικά, ανακοινώνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων η έναρξη των διαδικασιών του προγράμματος Erasmus+ για το κάθε ακαδημαϊκό έτος. 
 • Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν το Πανεπιστήμιο Υποδοχής σύμφωνα με την Κατάσταση των διμερών Συμφωνιών του Τμήματος φοίτησης. Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα ειναι: α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, ΠΓΔΜ
 • Τέλος, υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+:  https://erasmus.upatras.gr
 • Επιτροπή Erasmus+ του Ιδρύματός μας στην αριθμ. 7/2015-16/26-07-2016 συνεδρίασή της οριστικοποίησε τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων για σπουδές.
 • Βάσει των ανωτέρω υποδείξεων, ο Συντονιστής Erasmus του Τμήματος επεξεργάζεται και αξιολογεί τις αιτήσεις, καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και προβαίνει στην ταξινόμησή τους με φθίνουσα σειρά. Η τελική κατάσταση περιλαμβάνει τα στοιχεία των φοιτητών/φοιτητριών, το Πανεπιστήμιο υποδοχής (ένα προτεινόμενο Πανεπιστήμιο προορισμού ανά φοιτητή), το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό και τα μόρια που συγκέντρωσε.
 • Μετά την κατανομή των θέσεων ανά Τμήμα από την Επιτροπή Erasmus+ το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αναρτά στο Διαδίκτυο την κατάταξη των φοιτητών (επιλεγέντες/επιλαχόντες) σύμφωνα με τη μοριοδότηση των Συντονιστών των Τμημάτων.

Πριν την αναχώρηση

 • Οι φοιτητές ενημερώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων σε προγραμματισμένη συνάντηση (http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=9d9efa2f).
 • Επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής φροντίζοντας -με δική τους ευθύνη- για την εμπρόθεσμη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής καθώς και για την εξεύρεση στέγασης. 

Α) Προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής:

 • Nomination (επίσημη υπόδειξη υποψηφίου Erasmus) από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (ΠΡΟΣΟΧΗ: εφόσον απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ο φοιτητής φροντίζει να το ζητήσει εγκαίρως από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών).
 • Student Application Form
 • Learning Agreement
 • Housing Application Form (εφόσον το Πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητική εστία)

καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Β) Προς το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+) τα παρακάτω:

 • Learning Agreement
 • Σύμβαση (παρέχεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)
 • Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (οι ίδιοι οι μετακινούμενοι φροντίζουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης). 

Τέλος, φροντίζουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας από τον ασφαλιστικό τους φορέα υγειονομικής περίθαλψης.

Χορήγηση Υποτροφίας

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων χορηγεί στον υπότροφο α’ δόση της υποτροφίας Erasmus+ η οποία αντιστοιχεί στο 80% του ποσού που δικαιούται εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ. Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τους δικαιούχους.

Το ποσό της υποτροφίας υπολογίζεται σύμφωνα με το σχετικό πίνακα του ΙΚΥ (στοιχεία ακαδημαϊκού έτους 2018-2019).  Στον ίδιο πίνακα μπορείτε να δείτε και τα κριτήρια για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες για το έτος 2018-19. Για τη συμμετοχή των ΑΜΕΑ μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Η καταβολή της β’ δόσης (20%) της υποτροφίας, καταβάλλεται στους δικαιούχους με την επιστροφή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις επιστροφήςέχουν ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους και έχουν προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Learning Agreement (Before/During/After mobility)
 • Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Project Evaluation για όσους εκπονούν μέρος πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας
 • Έκθεση Σπουδών (Online Report)

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανάγκης κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό μπορεί να επικοινωνεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (κ.Δήμητρα Σταματοπούλου, τηλ.: +30 2610 969029, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). 

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε ποια Πανεπιστήμια μπορείτε να επιλέξετε, καθώς έχουν αναρτηθεί οι ισχύουσες Διμερείς Συμφωνίες που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο Πατρών με Ιδρύματα του εξωτερικού (κλικάροντας τις αντίστοιχες σχολές). Οι σελίδες θα επικαιροποιούνται συνεχώς.

 
Στη συνέχεια παρακαλείστε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/
 
Προσοχή: Το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας θα αναρτηθεί από τη Γραμματεία!
 
Επισυνάπτεται υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος.
 
Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 19/02 – 05/03/2018

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr