Οι Διεθνείς Κατατάξεις του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τα οκτώ μεγαλύτερα διεθνή συστήματα κατατάξεων

Οι Διεθνείς Κατατάξεις του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τα οκτώ μεγαλύτερα διεθνή συστήματα κατατάξεων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της διεθνοποίησης και της αυτογνωσίας και με επίκεντρο την Αριστεία, την ποιότητα του παρεχόμενου έργου, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στα οκτώ μεγαλύτερα διεθνή συστήματα κατατάξεων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (rankings).

Με συντονισμένες προσπάθειες της Πρυτανικής Αρχής με τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος, τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το Πανεπιστήμιο έχει προχωρήσει σε μεθοδική συλλογή, αποτύπωση και δημοσιοποίηση των στοιχείων που σχετίζονται τόσο με ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς δείκτες και κριτήρια.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Το αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής ενασχόλησης είναι ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες κινούνται τα ελληνικά Πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αποκτήσει μια συνεπή παρουσία στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, και αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα να διατηρεί μια σταθερά υψηλή θέση μεταξύ των καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες οι σχετικές κατατάξεις αλλά και οι «διακεκριμένες» θέσεις που έχουν καταλάβει Προγράμματα Σπουδών και θεματικές ενότητες του Πανεπιστημίου.

Διεθνής Παρουσία (Κατατάξεις/Rankings)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της διεθνοποίησης και της αυτογνωσίας και με επίκεντρο την Αριστεία, την ποιότητα του παρεχόμενου έργου, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, τα τελευταία χρόνια συμμετέχει και στα οκτώ μεγαλύτερα διεθνή συστήματα κατατάξεων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (rankings). Με συντονισμένες προσπάθειες της Πρυτανικής Αρχής με τη ΜΟΔΙΠ, τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το ΠΠ έχει προχωρήσει σε μεθοδική συλλογή, αποτύπωση και δημοσιοποίηση των στοιχείων που σχετίζονται τόσο με ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς δείκτες και κριτήρια.

Το αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής ενασχόλησης είναι ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες κινούνται τα ελληνικά Πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αποκτήσει μια συνεπή παρουσία στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, και αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα να διατηρεί μια σταθερά υψηλή θέση μεταξύ των καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς. Συγκεκριμένα, με βάση τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα:

QS World Ranking / Top Universities

Σύμφωνα με την κατάταξη του QS World Ranking / Top Universities που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο 2017, το Πανεπιστήμιο Πατρών συγκαταλέγεται στο 2,7% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο βρίσκεται στη γενική κλίμακα των αξιολογούμενων ιδρυμάτων 701-750, ενώ στο κριτήριο της αναγνωρισιμότητας του επιστημονικού έργου (citations per faculty), με δείκτη 44,7 κατέχει την τρίτη θέση στη χώρα μας, και υπερέχει σαφώς του εθνικού μέσου όρου (38,7), αλλά και του παγκόσμιου (32,6). Για την αξιολόγηση αυτή ελήφθησαν υπόψη πάνω από 4.000 πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο, εκ των οποίων αξιολογήθηκαν τα 980, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται έξι (6) ΑΕΙ της χώρας μας, εξετάστηκαν πάνω από 75 εκατομμύρια ετεροαναφορές (citations) σε πλέον των 12 εκατομμυρίων δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (papers) και ελήφθη υπόψη η άποψη 115.000 εργοδοτών και πανεπιστημιακών για τη διαμόρφωση της απήχησης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (academic reputation).

Στο ίδιο σύστημα το έτος 2017, οκτώ θεματικές περιοχές του Ιδρύματός μας (έναντι 6 του προηγούμενου έτους) συγκαταλέγονται πλέον σε αυτές της παγκόσμιας ελίτ: Πολιτικών Μηχανικών (θέση: 101-150), Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (θέση: 151-200), Χημικών Μηχανικών (θέση: 201-550), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τ/Υ (θέση: 301-350), Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (θέση: 401-450), Ιατρικής (θέση: 351-400) Φαρμακευτικής – Φαρμακολογίας (θέση: 251-300) και Χημείας (θέση: 401-450).

Times Higher Education World University Rankings (ΤΗΕ)

Για το έτος 2017 το «THE», αφού αξιολόγησε 1.500 κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια του κόσμου, δημοσίευσε λίστα κατάταξης για τα 1.102 από αυτά (ανακοίνωση: Σεπτέμβριος 2017). Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που συμμετέχει για τρίτη χρονιά στο συγκεκριμένο σύστημα, διατηρεί την κατάταξή του στη γενική κλίμακα των θέσεων 601-800, ενώ εφέτος βελτίωσε τη θέση του σε όλους τους πυλώνες, αλλά και στην πλειοψηφία των επιμέρους δεικτών. Η κατάταξη του συγκεκριμένου συστήματος στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, καθένας από τους οποίους συμμετέχει με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα: Διδασκαλία (Teaching), Έρευνα (Research), Ετεροαναφορές (Citations), Διεθνείς Προοπτικές (International Outlook) και Έσοδα από τη Βιομηχανία (Industry Income).

Στις κατατάξεις του 2017 ανά θεματικό πεδίο, τα θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών «Engineering and Technology» και «Life Sciences», και συγκεκριμένα η υποενότητα «Biological Sciences», συμπεριελήφθησαν ανάμεσα στα καλύτερα 500 σε παγκόσμιο επίπεδο.

U-MULTIRANK

Το πολυδιάστατο σύστημα κατατάξεων U-MULTIRANK συγκρίνει τις επιδόσεις των ΑΕΙ με πέντε μεγάλους άξονες: Διδασκαλία και Μάθηση (Teaching and Learning), Έρευνα (Research), Μεταφορά Γνώσης (Knowledge Transfer), Διεθνή Προσανατολισμό (International Orientation) και Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινωνίες (Regional Engagement), σε κλίμακα που ποικίλει από το «1» (πολύ καλό) έως το «5» (αδύναμο). Το έτος 2017, στην τέταρτη και μεγαλύτερη έκδοση από την έναρξη του U-MULTIRANK, όπου συμμετείχαν 1.500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξετάστηκαν 10.700 Προγράμματα Σπουδών σε 99 χώρες, το Ίδρυμά μας έλαβε την ανώτατη βαθμολογία «1» σε τρεις δείκτες που σχετίζονται με την έρευνα.

Μέχρι σήμερα, στο σύστημα U-MULTIRANK έχουν ήδη συμπεριληφθεί και εξεταστεί ενδελεχώς τα προγράμματα σπουδών από εννέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών: Βιολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων & Τ/Υ, Μαθηματικών, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχ/κων, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχ/κων, Χημείας και Χημικών Μηχανικών.

Webometrics

Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης «Webometrics» του ισπανικού κέντρου επιστημονικών ερευνών CSIC (έκδοση Ιανουαρίου 2018) το Πανεπιστήμιό μας κατατάσσεται στο 1,8% της παγκόσμιας ελίτ, καταλαμβάνοντας την 486η θέση ανάμεσα σε περισσότερα από 27.000 συνολικά ιδρύματα παγκοσμίως. Η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους με δείκτες οι οποίοι συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στη διαμόρφωση της κατάταξης, σχετίζονται με το διαδίκτυο και επιτρέπουν τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας στον παγκόσμιο ιστό, ως εξής: Presence 5% [Size (number of pages) of the main webdomain of the institution], Visibility 50% [Number of external networks (subnets) originating backlinks to the institutions webpages], Transparency or Openness 10% [Number of citations from Top authors according to the source] και  Excellence 35% [Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines: 2011-2015]. Το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την τέταρτη θέση ανάμεσα στα 77 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας που αξιολογήθηκαν από το CSIC τη συγκεκριμένη περίοδο και βελτίωσε εντυπωσιακά την κατάταξή του σε διεθνές επίπεδο, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο: από την 541η πέρασε στην 486η θέση.

CWTS Leiden Ranking

Η κατάταξη CWTS Leiden Ranking, αξιολογεί τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως ως προς την ερευνητική τους δραστηριότητα και στηρίζεται σε βιβλιομετρικούς δείκτες, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο ευρετήριο Web of Science. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2017 (link is external), το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 535η θέση σε παγκόσμιο και την 190η σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τη χρονιά αυτή, στην έρευνα του CWTS συμπεριελήφθησαν 903 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, τα οποία επελέγησαν σύμφωνα με τον αριθμό των δημοσιεύσεων που παρουσίαζαν στο Web of Science την περίοδο 2012-2015.

Shanghai Ranking

Στην κατάταξη Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστότερη και ως GRUP - Shanghai Ranking, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα από τα τρία ΑΕΙ της χώρας μας που ελήφθησαν υπόψη στη δημοσίευση του 2018 (θέση 800+), ανάμεσα σε 1.200 ερευνητικά Πανεπιστήμια στον κόσμο.

Το GRUP λειτουργεί ως ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης, που επιτρέπει στους χρήστες να συγκρίνουν στατιστικά στοιχεία 40 δεικτών για Ιδρύματα διαφορετικών βαθμίδων ή χωρών. Με τον τρόπο αυτόν, παρέχει ποσοτικές περιγραφές κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων, αλλά βοηθά, επίσης, τα ίδια τα Ιδρύματα να εντοπίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους σε σχέση με τις προτεραιότητες που θέτουν.

Round University Rankings - RUR

Τέλος, στο σύστημα RUR (Round University Rankings), όπου το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε για πρώτη φορά το έτος 2017, κατέλαβε τη θέση 693 σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη χρονιά αυτή το RUR εξέτασε 761 ΑΕΙ σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 20 δείκτες που ανήκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες των πανεπιστημίων: Teaching, Research, International Diversity και Financial Sustainability. 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει λάβει τις εξής κατατάξεις τόσο σε ιδρυματικό επίπεδο όσο και ανά θεματικό πεδίο, στα συστήματα:  (1) QS World Ranking / Top Universities και (2) Times Higher Education World University Rankings (ΤΗΕ)

  • 101-150 Engineering – Civil & Structural 2017
  • 151-200 Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 2017
  • 201-250 Engineering – Chemical 2017
  • 251-300 Pharmacy-Pharmacology 2017
  • 301-350 Engineering – Electrical & Electronic 2017
  • 401-450 Computer Science & Information Systems2017
  • 351-400 Medicine 2017
  • 401-450 Chemistry 2017

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr