Η Φιλοσοφική του ΑΠΘ για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας

Η ανακοίνωση του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έχει ως εξής:

Η Σύνοδος των Προέδρων και των Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Σχολών αποτελεί έναν άτυπο ακαδημαϊκό θεσμό των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια. Σκοπός της Συνόδου είναι η συζήτηση θεμάτων και η διαμόρφωση προτάσεων που έχουν να κάνουν με τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των εν λόγω Τμημάτων. Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τους Προέδρους και τους Κοσμήτορες των Παιδαγωγικών Σχολών στην τελευταία Σύνοδό τους της 27ης – 28ης Ιανουαρίου 2018 ήταν η συζητούμενη ένταξη Τμημάτων Βρεφονηπιοκόμων των ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια, για την οποία ζητούν –οπωσδήποτε εύλογα–  την τήρηση ακαδημαϊκών κριτηρίων και τη θέσπιση διακριτών προγραμμάτων σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων που να μην θίγουν εκείνα των αποφοίτων των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγών).

Ως εδώ καλά και άγια. Πέρα, όμως, από τα εύλογα θίγονται από τη Σύνοδο και θέματα που εγείρουν σοβαρότατες ενστάσεις. Λ.χ. μέσα στις επιδιώξεις των Παιδαγωγικών Σχολών και με επιχείρημα δήθεν επιστημολογικό είναι και η ανάληψη της κύριας ευθύνης για την απόδοση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) σε όσες και όσους φοιτούν και στις λεγόμενες «καθηγητικές» Σχολές, όπως είναι οι Φιλοσοφικές και οι Θεολογικές Σχολές, οι Σχολές Θετικών Επιστημών και οι Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κ.λπ. Εδώ, όμως, πρέπει να υπογραμμιστούν τα εξής:

1) οι Παιδαγωγικές Σχολές είναι σύμφωνα με τα ιδρυτικά ΦΕΚ τους παραγωγικές, δηλαδή Σχολές που κατά βάση εκπαιδεύουν τους μελλοντικούς νηπιαγωγούς και δασκάλους

2) τα πιο πολλά μέλη ΔΕΠ των Σχολών αυτών είτε θεραπεύουν γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται αποκλειστικά στις ηλικίες του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού (π.χ. Παιδική Λογοτεχνία, οι Τέχνες στην Προσχολική Ηλικία, Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή κ.λπ.) είτε έχουν προσαρμόσει το ερευνητικό και διδακτικό έργο τους στις ηλικίες αυτές

3) πολλά από τα Τμήματα των λεγόμενων «καθηγητικών» Σχολών έχουν ήδη λάβει ΦΕΚ για το ΠΠΔΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

4) ειδικότερα η Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., όπως έχει ήδη τονίσει εδώ και πολύ καιρό με αναλυτικά υπομνήματά της προς τον τέως υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη και προς τον νυν κ. Κώστα Γαβρόγλου, αλλά και με σχετικές ανακοινώσεις της, διαθέτει κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, ικανή υποδομή και μακρόχρονη εμπειρία στη διαμόρφωση σχετικών προγραμμάτων και την υλοποίηση πρακτικής άσκησης, ενώ παράλληλα έχει επιτύχει άριστη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων της, με αποτέλεσμα τα περισσότερα από αυτά να έχουν ρυθμίσει πλήρως τα σχετικά με το ΠΠΔΕ. Επιπλέον, η Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. συνεργάζεται και με τη Σχολή Θετικών Επιστημών, προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες της δεύτερης μαθήματα για την απόκτηση του ΠΠΔΕ.

Η επιμονή, λοιπόν, των Παιδαγωγικών Σχολών να αναλάβουν αυτές κατ’ αποκλειστικότητα ή κατά προτεραιότητα το ΠΠΔΕ αποτελεί παραβίαση της ακαδημαϊκής τάξης, πολύ περισσότερο μάλιστα που δεν έχουν συζητήσει ποτέ τα σχετικά θέματα με τις Φιλοσοφικές Σχολές τουλάχιστον, οι οποίες διαθέτουν ειδικούς στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των μελλοντικών καθηγητών, προσωπικό που κατά τεκμήριο διαθέτουν σε περιορισμένο βαθμό οι Παιδαγωγικές Σχολές. Υπογραμμίζεται ακόμη ότι οι Παιδαγωγικές Σχολές έρχονται σε ευθεία αντίθεση και με τη 86η Σύνοδο των Πρυτάνεων (14-16/12/2017), η οποία έχει καταλήξει στην ακόλουθη πρόταση για το ΠΠΔΕ: «Θεωρώντας ότι η ρύθμιση θεμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, προτείνουμε το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας να χορηγείται:

  • είτε με την ευθύνη των Σχολών και των Τμημάτων (Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών – ΠΠΣ), όπως ισχύει μέχρι σήμερα
  • είτε, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, με την ίδρυση ειδικών συμπράξεων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ανά Ίδρυμα υπό την τελική ευθύνη της Συγκλήτου.

Η πιστοποίηση της σχετικής διαδικασίας θα πραγματοποιείται από την ΑΔΙΠ και τη ΜΟΔΙΠ του εκάστοτε αρμόδιου ακαδημαϊκού Ιδρύματος».

Ζητούν, επίσης, οι Παιδαγωγικές Σχολές να έχουν αυτές τον πρώτο λόγο και στην επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών. Κι αν όλα τα παραπάνω θα μπορούσε να εκληφθούν ως δείγμα «παιδαγωγικού ιμπεριαλισμού» ή «ακαδημαϊκής υστεροβουλίας» και, συνεπώς, ως τέτοια να έχουν την κατανόηση των υπολοίπων, η πρότασή τους για ενσωμάτωση στους κόλπους τους των Τομέων Παιδαγωγικής, που ανήκουν στις Φιλοσοφικές Σχολές ή σε άλλες ομοειδείς, μόνον οδυνηρή κατάπληξη προκαλεί, μια και η σχετική πρόταση, η οποία με τους εκτός των Παιδαγωγικών Σχολών ποτέ δεν συζητήθηκε σε θεσμικό επίπεδο, παραβιάζει κάθε έννοια ακαδημαϊκής δεοντολογίας και συνιστά σοβαρή προσβολή. Γι’ αυτό και ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί στο εξής. Μάλιστα, συνέβη και το εντελώς περίεργο και προκλητικό γεγονός οι αποφάσεις της τελευταίας Συνόδου των Παιδαγωγικών Σχολών να κοινοποιηθούν από το προεδρείο της Συνόδου επιλεκτικά και στον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., μόνον σ’ αυτόν από τόσους άλλους συναδέλφους. Γιατί άραγε; Από παραδρομή ή για να ζυγιάσουν πιθανές αντιδράσεις; Όπως και να ‘χει, τα όρια της υπομονής έχουν ξεπεραστεί. 

Τέλος, η ενεργός εμπλοκή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις παραπάνω διεργασίες, χωρίς απολύτως καμιά θεσμική ενημέρωση των υπολοίπων, προκαλεί εύλογα πρόσθετη δυσφορία, πολύ περισσότερο τη στιγμή που δίνονται από την πλευρά των ιθυνόντων υποσχέσεις προς τις Παιδαγωγικές Σχολές «χωρίς να λογαριάζουν τον ξενοδόχο», στη συγκεκριμένη περίπτωση τις Φιλοσοφικές αλλά και τις άλλες «καθηγητικές» Σχολές. Τελικά, μήπως κάποιοι με τις απίστευτες αστοχίες τους θέλουν να προκαλέσουν αναίτιες αναστατώσεις; Οι ιθύνοντες, όμως, δεν αντιλαμβάνονται σε ποια επικίνδυνη ατραπό οδηγούνται τα πράγματα; Τη γνώμη και τις ευαισθησίες των φοιτητών και των φοιτητριών μας κανείς δεν τις σκέφτεται;

 Ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής,

 Καθηγητής Δημήτριος Κ. Μαυροσκούφης

Οι ΟΡΟΙ της Συνόδου Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Σχολών για τα ΤΕΙ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr