Οι ΟΡΟΙ της Συνόδου Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Σχολών για τα ΤΕΙ

Οι ΟΡΟΙ της Συνόδου Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Σχολών για τα ΤΕΙ

«Η ένταξη τμημάτων ΤΕΙ σε Σχολές Αγωγής και Εκπαίδευσης και παιδαγωγικά τμήματα χωρίς όρους δεν είναι αποδεκτή», αναφέρει η Σύνοδος προέδρων, κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και σχολών.

Όρους βάζει η Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών, στο υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή ενδεχόμενη ένταξη τμημάτων ΤΕΙ στις Σχολές Αγωγής και Εκπαίδευσης ή στις Σχολές στις οποίες εντάσσονται Παιδαγωγικά Τμήματα.


Ειδικότερα η Σύνοδος, που συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο 27-28/1, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, με κεντρικό θέμα η δημιουργία διευρυμένων Σχολών Αγωγής και Εκπαίδευσης επαναβεβαιώνει προηγούμενη απόφασή της για τη διεύρυνση των Σχολών Αγωγής και Εκπαίδευσης, είτε με τη δημιουργία νέων τμημάτων είτε με την ενδεχόμενη μετεξέλιξη τμημάτων ΤΕΙ σε πανεπιστημιακά.

Σε ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο γενικότερος προβληματισμός που αναπτύσσεται για την ένταξη τμημάτων ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια. 

Η ενδεχόμενη ένταξη τμημάτων ΤΕΙ στις Σχολές Αγωγής και Εκπαίδευσης ή στις Σχολές στις οποίες εντάσσονται Παιδαγωγικά Τμήματα, τονίζει η Σύνοδος, δεν θα είναι αποδεκτή χωρίς όρους που να περιλαμβάνουν: ακαδημαϊκά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, διασφάλιση των υπαρχόντων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Παιδαγωγικών Τμημάτων και διακριτών δικαιωμάτων των αποφοίτων από τυχόν μετεξελισσόμενα τμήματα των ΤΕΙ σε πανεπιστημιακά, δημιουργία διακριτών προγραμμάτων σπουδών, και εξασφάλιση της στελέχωσης με διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και παροχή απαραίτητων οικονομικών πόρων.

Η Σύνοδος θεωρεί ότι με κριτήριο τις αναπτυξιακές, ερευνητικές και θεσμικές αρμοδιότητες που αναλογούν στην επιστημονική εξειδίκευση των Παιδαγωγικών Τμημάτων, όπως αυτή ορίζεται στα ΦΕΚ ίδρυσής τους, τα τμήματα πρέπει να αναλαμβάνουν την οργάνωση και την υλοποίηση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, σε συνεργασία με τμήματα και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων. Η Σύνοδος σημειώνει πως αναμένει την υλοποίηση της δέσμευσης της ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ, όπως αυτή διατυπώθηκε στο Βόλο στις 7 και 8 Οκτωβρίου Από́ τα μέλη της Συνόδου διατυπώθηκε επίσης το αίτημα να περιληφθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις διευρυμένες αρμοδιότητες των Σχολών Αγωγής και Εκπαίδευσης.Τέλος, στο δυναμικό των Σχολών Αγωγής και Εκπαίδευσης, υπογραμμίζει η Σύνοσος, μπορούν να ενταχθούν τομείς με παιδαγωγική ειδίκευση και συνάφεια, όπως ο παιδαγωγικός τομέας τμημάτων που ανήκουν σε Φιλοσοφικές Σχολές.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr