Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων Στρατηγάκη για τις βάσεις 2023 / ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων Στρατηγάκη για τις βάσεις 2023 / ΠΙΝΑΚΕΣ

Βάσεις Αποτελέσματα 2023: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσίασαν στις 18/07 τις Εκτιμήσεις των Βάσεων 2023 για 450 Τμήματα με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού – αναλυτή Στράτου Στρατηγάκη.

Είναι ενδεικτικό ότι η εκτίμηση του Στράτου Στρατηγάκη πέτυχε 205 τμήματα από τις Βάσεις που ανακοινώθηκαν με απόκλιση μέχρι 200 μόρια. Όπως περιγράφει πιο κάτω ο κ. Στρατηγάκης η εκτίμηση των Βάσεων φέτος ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία.

*Του Στράτου Στρατηγάκη Μαθηματικού - Ερευνητή

Η εκτίμηση των βάσεων του 2023 ήταν μία εξαιρετικά δύσκολη για τους εξής λόγους:

1. Το Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των 4 υποψηφίων. Πόσοι, δηλαδή, υποψήφιοι είχαν μέσο όρο μεταξύ του 15 και του 16. Διαθέταμε μόνο τα βαθμολογικά στοιχεία ανά μάθημα. Αν, όμως, ένας υποψήφιος που έγραψε 19 στη Βιολογία, έγραψε 12 στη Γλώσσα τίθεται εκτός Ιατρικής. Αν αντίθετα έγραψε 18 στη Γλώσσα είναι εντός. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων έκανε τη δουλειά μας πολύ δυσκολότερη.

2. Η μεγάλη αύξηση των ενοικίων και η ακρίβεια των λογαριασμών και των τροφίμων φόβισαν κάποιους γονείς, με αποτέλεσμα να πιέσουν τα παιδιά τους για σπουδές εντός έδρας. Το φαινόμενο ήταν, προφανώς, μη μετρήσιμο.

3. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής άφησε χιλιάδες κενές Θέσεις πέρυσι με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολη η εκτίμηση των φετινών βάσεων.

4. Τα διαφορετικά μόρια κάθε υποψηφίου για κάθε τμήμα αποτελούσαν ακόμη ένα παράγοντα δυσκολίας.

5. Όπως κάθε χρόνο δεν γνωρίζαμε πώς δήλωσαν τα Τμήματα οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό τους, καθώς οι προτιμήσεις των υποψηφίων αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά χωρίς να μπορούμε να μετρήσουμε τις αλλαγές.

Παρόλα αυτά καταφέραμε να έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπετε στον πίνακα.

Ακόμη, όμως, και στα Τμήματα που η διαφορά μας ήταν μεγαλύτερη των 200 μορίων, πιάσαμε την τάση της μεταβολής. Στις Ιατρικές, για παράδειγμα, είχαμε προβλέψει την άνοδο των βάσεων, όταν οι περισσότερες εκτιμήσεις μιλούσαν για πτώση, δεν καταφέραμε να υπολογίσουμε το ύψος της ανόδου.

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπετε τα 205 τμήματα από τα 452 (ποσοστό 45,35%) όπου η εκτίμησή μας διέφερε από τη βάση του Τμήματος μέχρι 200 μόρια.

SOS: Εκτιμήσεις Βάσεων 2023 για 450 Τμήματα από τον Στράτο Στρατηγάκη / ΠΙΝΑΚΕΣ