Εκτίμηση ΕΒΕ 2023 για 405 Τμήματα

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εκτίμηση ΕΒΕ (2023) για 405 Τμήματα

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι ο βαθμός που επιτρέπει σε έναν υποψήφιο να δηλώσει τη σχολή στο μηχανογραφικό του ή του το απαγορεύει. Η ΕΒΕ του τμήματος συγκρίνεται με τον μέσο όρο του υποψηφίου, που υπολογίζεται χωρίς κανέναν συντελεστή βαρύτητας. Αν ο μέσος όρος του υποψηφίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος από την ΕΒΕ του τμήματος, τότε ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει τη σχολή στο μηχανογραφικό του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσει σ’ αυτή τη σχολή. Απλώς μπορεί να τη δηλώσει.

*Του Στράτου Στρατηγάκη Μαθηματικού - Ερευνητή

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι ο βαθμός που επιτρέπει σε ένα υποψήφιο να δηλώσει τη σχολή στο Μηχανογραφικό του ή του το απαγορεύει. Η ΕΒΕ του τμήματος συγκρίνεται με το μέσο όρο του υποψηφίου, που υπολογίζεται χωρίς κανένα συντελεστή βαρύτητας. Αν ο μέσος όρος του υποψηφίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος από την ΕΒΕ του τμήματος, τότε ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει τη σχολή στο Μηχανογραφικό του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσει σ’ αυτή τη σχολή. Απλά μπορεί να τη δηλώσει. Το αν θα περάσει ή όχι εξαρτάται από τα μόρια που συγκεντρώνει, που είναι διαφορετικά για κάθε τμήμα, λόγω των διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας. Αν ο μέσος όρος των βαθμών του υποψηφίου δεν ξεπερνά την ΕΒΕ του τμήματος, τότε ο υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει τη σχολή στο Μηχανογραφικό του, ούτε θα την δει στη λίστα με τις σχολές στην εφαρμογή του Μηχανογραφικού. Είναι προφανές ότι σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να εισαχθεί.

Η εκτίμηση της διαμόρφωσης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής κάθε Τμήματος (ΕΒΕ) περιλαμβάνει 405 Τμήματα. Πρόκειται για όλα τα Τμήματα που δεν απαιτείται η εξέταση σε ειδικό μάθημα για την εισαγωγή σ’ αυτά. Οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, συνεπώς είναι αδύνατο να υπολογιστεί η ΕΒΕ αυτών των Τμημάτων.

Για τον υπολογισμό της ΕΒΕ είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των μέσων όρων όλων των βαθμών, όλων των υποψηφίων, όλης της Ελλάδας σε κάθε μάθημα. Αυτοί οι υπολογισμοί έγιναν από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει όλους τους βαθμούς των υποψηφίων και όχι συγκεντρωτικά στοιχεία όπως εμείς. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τη διαφορά, συνήθως στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, από τις τελικές ΕΒΕ.

Η ΕΒΕ αναμένεται να έχει άνοδο σε σχέση με πέρυσι στο 1ο και το 2ο Πεδίο. Οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι καλύτερες φέτος, με αποτέλεσμα να ανέβουν οι μέσοι όροι στο 1ο και το 2ο Πεδίο, όπως βλέπουμε στον πίνακα. Στο 3ο Πεδίο έχουμε μείωση των μέσων όρων, συνεπώς και της ΕΒΕ και στο 4ο Πεδίο έχουμε ακριβώς τον ίδιο μέσο όρο με πέρυσι, συνεπώς δεν θα αλλάξει η ΕΒΕ.

 

Μέσος Όρος 2022

Μέσος Όρος 2023

1ο Πεδίο

11,35

11,73

2ο Πεδίο

11,87

12,3

3ο Πεδίο

12,03

11,63

4ο Πεδίο

10,45

10,45

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

 

Ονομασία Σχολής

 

Ίδρυμα

 

Ε.Π.

Συντ ΕΒΕ

Εκτίμηση ΕΒΕ 2023

ΒΑΣΗ 2022

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Μηχανικών

Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

ΕΜΠ

2

1,2

14,76

14140

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2

1,05

12,92

12580

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ

2&3&4

0,8

8,36

9525

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης

Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ

2&3&4

0,8

8,36

9690

 

Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2&3

 

0,8

 

9,3

 

9470

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Γεωπονικό

Παν.

3&4

1

10,45

12160

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

1&2&3&4

 

0,8

 

8,36

 

11375

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ.

Αττικής

1&2&3&4

0,8

8,36

12640

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

(Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

1&2&3&4

1

10,45

10650

Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας

2&3

0,85

9,89

 

Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά

Ευβοίας)

ΕΚΠΑ

2

0,9

11,07

10540

Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας

2&3

0,8

9,3

9425

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

(Αθήνα)

Γεωπονικό

Παν.

2&3

1

11,63

11240

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Αστ. Σχολές

1&2&4

0,8

8,36

17760

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Στρατ. Σχολές

3

1,2

13,96

16500

Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σ.Π.Α.

1&2&3&4

0,8

8,36

18350

Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Πληροφόρησης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

1

0,9

10,56

10070

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

(Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν.

1

0,8

9,38

9260

Αστυφυλάκων

Αστ. Σχολές

1&2&4

0,8

8,36

14830

Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

1&4

1,2

12,54

12430

Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

1

 

0,8

 

9,38

 

9725

Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

3

1

11,63

14440

 

Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

3

 

1,2

 

13,96

 

14240

Βιολογίας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης

2&3

1

11,63

16768

Βιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

2&3

1,2

13,96

17552

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2&3

1,2

13,96

17402

 

 

Ονομασία Σχολής

 

Ίδρυμα

 

Ε.Π.

Συντ ΕΒΕ

Εκτίμηση ΕΒΕ 2023

ΒΑΣΗ 2022

Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

2&3

1

11,63

17042

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

2&3

1,2

13,96

16530

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

2&4

1,2

12,54

12825

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Γεωπονικό

Παν.

2&3

1,2

13,96

16250

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν.

Θεσσαλίας

2&3

1,2

13,96

16430

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο

2&4

0,9

9,41

10775

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου

2&4

0,8

8,36

7820

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

2

0,92

11,32

11300

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2

0,8

9,84

9850

Γεωλογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

2

0,8

9,84

9670

Γεωπονίας (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας

2&3

0,8

9,3

9220

Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν.

Θεσσαλίας

2&3

0,8

9,3

9525

Γεωπονίας (Άρτα)

Παν.

Ιωαννίνων

2&3

0,8

9,3

9455

 

Γεωπονίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό

Παν.

 

2&3

 

0,8

 

9,3

 

9000

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2&3

1,1

12,79

14220

 

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2&3

 

0,9

 

10,47

 

10775

Γεωπονίας (Καλαμάτα)

Παν.

Πελ/νήσου

2&3

0,8

9,3

9396

Γεωπονίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

2&3

0,8

9,3

9020

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

(Βόλος)

Παν.

Θεσσαλίας

2&3

0,8

9,3

9525

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν.

Θεσσαλίας

2&3

0,9

10,47

10920

Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

(Κομοτηνή)

ΔΠΘ

1

0,8

9,38

9020

Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος)

Παν.

Θεσσαλίας

1

0,8

9,38

9940

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών

Πόρων (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ

2&3&4

0,8

8,36

9595

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

(Καρπενήσι)

Γεωπονικό

Παν.

2&3

0,8

9,3

9500

 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2&3

 

0,8

 

9,3

 

8980

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2&3

0,8

9,3

11810

 

 

Ονομασία Σχολής

 

Ίδρυμα

 

Ε.Π.

Συντ ΕΒΕ

Εκτίμηση ΕΒΕ 2023

ΒΑΣΗ 2022

 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

4

 

0,8

 

8,36

 

8295

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Παν.

Πελ/νήσου

4

0,8

8,36

9135

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

4

0,8

8,36

7800

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Παν.

Θεσσαλίας

4

0,8

8,36

8944

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Παν.

Ιωαννίνων

4

0,8

8,36

8375

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

3

1

11,63

12910

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

Παν.

Πελ/νήσου

3

0,9

10,47

12200

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

3

1,05

12,21

13556

Μαθηματικών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

2

1,2

14,76

14140

Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2

1,2

14,76

14055

Μαθηματικών (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

2

1,05

12,92

12305

Μαθηματικών (Καστοριά)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

2

0,8

9,84

9500

Μαθηματικών (Λαμία)

Παν.

Θεσσαλίας

2

0,8

9,84

9895

Μαθηματικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

2

0,8

9,84

11097

Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου

2

0,8

9,84

9445

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

(Ηράκλειο) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Παν. Κρήτης

2

0,8

9,84

10580

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

(Ηράκλειο) Μαθηματικών

Παν. Κρήτης

2

0,8

9,84

10860

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

3

1,1

12,79

13375

 

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

3

 

1

 

11,63

 

12583

Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

3

0,8

9,3

10364

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

ΟΠΑ

4

1,2

12,54

15675

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου

1

0,8

9,38

9105

Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ

2

0,8

9,84

13175

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

2&3

0,8

9,3

14130

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

(Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

2&4

1

10,45

10840

 

 

Ονομασία Σχολής

 

Ίδρυμα

 

Ε.Π.

Συντ ΕΒΕ

Εκτίμηση ΕΒΕ 2023

ΒΑΣΗ 2022

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

2

0,85

10,46

10475

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

(Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

2

1,2

14,76

14243

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

(Πάτρα)

Παν. Πάτρας

2

1,2

14,76

13896

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου

2&4

0,8

8,36

8575

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

2

0,8

9,84

9975

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

Πολ. Κρήτης

2

0,8

9,84

9280

 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2&4

 

1

 

10,45

 

10780

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

ΔΠΘ

2&4

1,1

11,5

11800

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

Πολ. Κρήτης

2&4

1,2

12,54

12190

 

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2

 

0,8

 

9,84

 

9015

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

ΔΠΘ

2

0,8

9,84

9200

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Συστημάτων (Σάμος)

Παν. Αιγαίου

2&4

0,8

8,36

9305

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2&4

 

1,2

 

12,54

 

13880

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

2&4

1,2

12,54

14792

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2&4

 

1

 

10,45

 

11980

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

2&4

0,8

8,36

8475

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου

2&4

0,9

9,41

8840

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

2

0,8

9,84

9920

 

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2

 

0,8

 

9,84

 

10410

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2

0,88

10,82

11075

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Ανάπτυξης (Βόλος)

Παν.

Θεσσαλίας

2

0,8

9,84

9766

Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

2

1,2

14,76

16830

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ

2

1,2

14,76

18196

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

2

1,11

13,65

13089

 

 

Ονομασία Σχολής

 

Ίδρυμα

 

Ε.Π.

Συντ ΕΒΕ

Εκτίμηση ΕΒΕ 2023

ΒΑΣΗ 2022

Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Παν.

Θεσσαλίας

2

1,2

14,76

16410

 

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό

Παν.

 

2

 

0,8

 

9,84

 

9315

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2

1,2

14,76

17175

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

2

1,2

14,76

14260

Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν.

Πελ/νήσου

2

0,85

10,46

10450

 

Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2

 

0,8

 

9,84

 

8920

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης

 

Στρατ. Σχολές

 

2&4

 

1

 

10,45

 

17605

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) Κατεύθυνση

Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Στρατ. Σχολές

2

1

12,3

15500

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) Κατεύθυνση

Τεχνολογικής Υποστήριξης

Στρατ. Σχολές

2

1

12,3

14100

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Στρατ. Σχολές

2&4

0,9

9,41

13700

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) Όπλα

Στρατ. Σχολές

2

0,9

11,07

11610

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) Σώματα

Στρατ. Σχολές

2&4

0,9

9,41

15220

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ

2&3

1,2

13,96

16850

 

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)

Ελληνικό Μεσογειακό

Παν.

 

2&4

 

0,8

 

8,36

 

8375

Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

2

0,9

11,07

12470

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ

2

1,2

14,76

17860

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι

Στρατ. Σχολές

2

0,9

11,07

14525

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί

Στρατ. Σχολές

2

0,9

11,07

14407

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Παν. Αιγαίου

4

1

10,45

9620

Νομικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

1,2

14,08

17950

Νομικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

1,2

14,08

17150

Νομικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ

1

1,2

14,08

16500

Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Στρατ. Σχολές

1

1,2

14,08

17940

Νοσηλευτικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

3

1,2

13,96

15225

Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

3

1,1

12,79

13225

 

 

Ονομασία Σχολής

 

Ίδρυμα

 

Ε.Π.

Συντ ΕΒΕ

Εκτίμηση ΕΒΕ 2023

ΒΑΣΗ 2022

 

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

3

 

1

 

11,63

 

 

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό

Μεσογειακό Παν.

 

3

 

1

 

11,63

 

10325

 

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

3

 

1

 

11,63

 

12880

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

3

0,8

9,3

11120

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

Παν.

Θεσσαλίας

3

0,8

9,3

10540

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

3

0,95

11,05

11500

Νοσηλευτικής (Τρίπολη)

Παν.

Πελ/νήσου

3

0,9

10,47

10570

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

3

1,2

13,96

17975

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

3

1

11,63

18060

Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης

Στρατ. Σχολές

3

1,2

13,96

17920

Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα)

Χαροκόπειο

4

1,1

11,5

12148

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

ΟΠΑ

4

1,2

12,54

15750

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

4

1,2

12,54

14480

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Πάντειο

4

1,2

12,54

12550

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Στρατ. Σχολές

4

1,2

12,54

17990

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

4

1,2

12,54

13428

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Παν.

Θεσσαλίας

4

1

10,45

12186

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

4

1,2

12,54

12880

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

4

1,2

12,54

13740

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

4

1

10,45

11850

Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

4

0,8

8,36

8290

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ

4

1

10,45

10728

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

4

1,2

12,54

12440

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

4

1,1

11,5

11040

 

Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

4

 

0,8

 

8,36

 

9305

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Παν.

Πελ/νήσου

4

1

10,45

9770

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)

Παν.

Πελ/νήσου

4

0,8

8,36

8375

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)

ΟΠΑ

4

1,2

12,54

16975

 

 

Ονομασία Σχολής

 

Ίδρυμα

 

Ε.Π.

Συντ ΕΒΕ

Εκτίμηση ΕΒΕ 2023

ΒΑΣΗ 2022

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

4

0,8

8,36

8270

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ.

4

1,2

12,54

14279

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

4

1,2

12,54

15840

 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

4

 

0,8

 

8,36

 

8475

Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

0,8

9,38

12175

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

1,2

12,54

15750

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ

1&2&3&4

0,8

8,36

12325

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν.

Θεσσαλίας

1&2&3&4

0,8

8,36

14325

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1&2&3&4

0,8

8,36

15450

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

1&2&3&4

1

10,45

13800

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1&2&3&4

1

10,45

12675

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου

1&2&3&4

0,8

8,36

11125

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

1&2&3&4

0,8

8,36

12270

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν.

Θεσσαλίας

1&2&3&4

1

10,45

14375

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

1&2&3&4

1

10,45

11645

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

1&2&3&4

1

10,45

10450

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν.

Θεσσαλίας

1&2&3&4

0,8

8,36

12050

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1&2&3&4

0,9

9,41

11360

Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)

Παν.

Πελ/νήσου

1&2&3&4

0,8

8,36

9275

Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν.

2&3&4

0,8

8,36

9505

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν.

Θεσσαλίας

2&3&4

0,8

8,36

9800

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου

2&3&4

0,8

8,36

8730

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)

Γεωπονικό

Παν.

4

0,8

8,36

6880

Πληροφορικής (Αθήνα)

ΟΠΑ

2&4

1,2

12,54

17150

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2&4

1,2

12,54

17090

 

 

Ονομασία Σχολής

 

Ίδρυμα

 

Ε.Π.

Συντ ΕΒΕ

Εκτίμηση ΕΒΕ 2023

ΒΑΣΗ 2022

 

Πληροφορικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2&4

 

1,1

 

11,5

 

11143

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

2&4

0,9

9,41

9560

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν.

2&4

1

10,45

10770

Πληροφορικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

2&4

1,2

12,54

16605

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο

2&4

1,2

12,54

16220

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

Παν.

Πελ/νήσου

2&4

1

10,45

11875

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

2&4

1,2

12,54

17385

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Παν.

Ιωαννίνων

2&4

0,8

8,36

9039

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Παν.

Θεσσαλίας

2&4

0,8

8,36

12950

Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)

Παν.

Θεσσαλίας

2&3&4

0,8

8,36

11825

Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)

ΔΠΘ

1

0,8

9,38

9685

Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1

0,8

9,38

9075

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

1,2

14,08

14520

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Παν.

Πελ/νήσου

1

1

11,73

11480

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα)

Πάντειο

1

1

11,73

12620

Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

0,8

9,38

13780

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ

2

1,2

14,76

17094

Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

2

0,93

11,44

10780

Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Παν.

Θεσσαλίας

2

1

12,3

13790

Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2

0,8

9,84

15205

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ

2

0,9

11,07

12900

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν.

Πελ/νήσου

2

0,8

9,84

9535

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

2

1,2

14,76

13995

 

Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2

 

0,8

 

9,84

 

9440

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου

1&4

0,8

8,36

8650

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

(Βόλος)

Παν.

Θεσσαλίας

1&4

0,8

8,36

9430

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας

ΑΕΑ Αθήνας

1

0,8

9,38

15425

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης

ΑΕΑ Κρήτης

1

0,8

9,38

10335

 

 

Ονομασία Σχολής

 

Ίδρυμα

 

Ε.Π.

Συντ ΕΒΕ

Εκτίμηση ΕΒΕ 2023

ΒΑΣΗ 2022

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

ΕΚΠΑ

 

1

 

0,8

 

9,38

 

11095

Στατιστικής (Αθήνα)

ΟΠΑ

2&4

1,2

12,54

13828

Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών

Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου

2&4

0,8

8,36

8425

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

2&4

0,8

8,36

7740

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

2&4

1,2

12,54

12460

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Παν.

Θεσσαλίας

2

0,8

9,84

9450

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Λ.Σ Ελ. Ακτ.

1&2&3&4

0,9

9,41

15520

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελλ.

Ακτοφυλακής

Λ.Σ Ελ. Ακτ.

1&2&3&4

0,9

9,41

17330

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

Α.Ε.Ν.

2&4

0,8

8,36

8375

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Α.Ε.Ν.

2&4

0,8

8,36

8375

Σχολή Πυροσβεστών

Σ.Π.Α.

1&2&3&4

0,8

8,36

16600

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ

2&4

0,85

8,88

8875

Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν.

1&2&3&4

0,8

8,36

9725

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

(Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

1

11,73

11240

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

3

1,2

13,96

17910

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

3

1,2

13,96

17775

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

3

1,2

13,96

17710

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Στρατ. Σχολές

3

1,2

13,96

17750

Φιλολογίας (Καλαμάτα)

Παν.

Πελ/νήσου

1

0,8

9,38

10210

Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

1,1

12,9

13526

Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

1,2

14,08

13620

Φιλολογίας (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

1

0,9

10,56

10096

Φιλολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

1

0,8

9,38

11230

Φιλολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1

0,8

9,38

9118

Φιλοσοφίας (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

1

0,85

9,97

9619

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

1

11,73

13420

Φιλοσοφίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

1

1

11,73

12445

Φιλοσοφίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

1

0,8

9,38

10220

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1

0,8

9,38

9135

Φυσικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

2

1,2

14,76

15217

Φυσικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης

2

1,05

12,92

12160

 

 

Ονομασία Σχολής

 

Ίδρυμα

 

Ε.Π.

Συντ ΕΒΕ

Εκτίμηση ΕΒΕ 2023

ΒΑΣΗ 2022

Φυσικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2

1,2

14,76

14163

Φυσικής (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

2

1,05

12,92

11857

 

Φυσικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2

 

0,8

 

9,84

 

9280

Φυσικής (Λαμία)

Παν.

Θεσσαλίας

2

0,8

9,84

9525

Φυσικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

2

1

12,3

11670

Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

3

1,2

13,96

15925

 

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

3

 

1,2

 

13,96

 

15620

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Παν.

Θεσσαλίας

3

1,2

13,96

14160

Φυσικοθεραπείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

3

1,15

13,37

14367

Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)

Παν.

Πελ/νήσου

3

1

11,63

13290

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ.

Αττικής

1&2&4

1

10,45

11745

Χημείας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ

2&3

1,2

13,96

17420

Χημείας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης

2&3

1,2

13,96

15874

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2&3

0,8

9,3

16770

Χημείας (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

2&3

1

11,63

16020

 

Χημείας (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας

 

2&3

 

1,2

 

13,96

 

14628

Χημείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

2&3

0,8

9,3

16540

Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ

2

1,2

14,76

17570

Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

2

1,2

14,76

16680

Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

2

1,2

14,76

14195

Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας

2

1,2

14,76

15815

Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Πολ. Κρήτης

2

1

12,3

12475

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

2&4

1,2

12,54

14350

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν.

1&4

0,8

8,36

8675

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν.

Θεσσαλίας

2&4

0,8

8,36

9470

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά

2&4

1,2

12,54

15640

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

Παν.

Πελ/νήσου

2&4

0,8

8,36

8808

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ

1&2&3&4

0,8

8,36

10510

 

 

Ονομασία Σχολής

 

Ίδρυμα

 

Ε.Π.

Συντ ΕΒΕ

Εκτίμηση ΕΒΕ 2023

ΒΑΣΗ 2022

Ψυχολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ

1

1

11,73

17420

Ψυχολογίας (Αθήνα) Πάντειο

Πάντειο

1

1

11,73

17170

Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ

1

1,2

14,08

16985

Ψυχολογίας (Ιωάννινα)

Παν.

Ιωαννίνων

1

1

11,73

16625

Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

1

1,2

14,08

15905

Ψυχολογίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ.

Μακεδ.

1

1

11,73

15185

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Στρατ. Σχολές

1

1,2

14,08

18395

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου

2&3

0,8

9,3

9460

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
--

*Του Στράτου Στρατηγάκη Μαθηματικού - Ερευνητή στο iefimerida

Την ενημερωτική σελίδα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις Εκτιμήσεις Βάσεων 2023