Πανελλήνιες 2019: Το Υπόδειγμα Αίτησης για τους υποψήφιους ΓΕΛ

Πανελλήνιες Εγκύκλιος Αιτήσεις 2019: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν ΠΡΩΤΟΙ μέσα από το παρόν άρθρο το Υπόδειγμα Αίτησης (Αίτηση-Δήλωση) για τη συμμετοχή των υποψηφίων ΓΕΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019.

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2019, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 20 ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ.

Υποβάλλεται από τους υποψηφίους/ες (µαθητές και αποφοίτους), οι οποίοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ τάξης ηµερήσιου ή της Δ΄ τάξης εσπερινού ΓΕΛ. Με την Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) ο ενδιαφερόµενος δηλώνει:

α) Την Οµάδα Προσανατολισµού στα τρία (3) κοινά µαθήµατα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά,

β) Το τέταρτο (4ο) µάθηµα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστηµονικό Πεδίο,

γ) Το πέµπτο (5ο) µάθηµα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστηµονικά Πεδία,

δ) Τα ειδικά µαθήµατα που τυχόν επιθυµεί να εξεταστεί.

ε)Αν επιθυµεί να είναι υποψήφιος - για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνοµικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδηµίας/Σχολές του Λιµενικού Σώµατος (δεν έχουν αυτό το δικαίωµα οι υποψήφιοι µε τα εσπερινά ΓΕΛ) -για Σχολές Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού. Όσον αφορά αυτές τις Σχολές επισηµαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία της Α-Δ είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυµίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω Τµήµατα και Σχολές. Όµως για να µπορέσει τελικά να συµµετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό ή στην Αστυνοµία ή στην Πυροσβεστική ή στο Λιµενικό ή στο Εµπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστηµα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρµόδια Υπουργεία. Αντίθετα, ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά το στοιχείο 19.ε)6) για να µπορέσει τον Ιούνιο να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονοµικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων, ώστε να συµµετάσχει στα αγωνίσµατα για τα ΤΕΦΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Η Α-Δ υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο, από την Τετάρτη 20 μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαρτίου, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται. Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Γενικά οι μαθητές υποβάλλουν την Α-Δ στο Λύκειό τους χωρίς δικαιολογητικά, ενώ οι απόφοιτοι καταθέτουν υποχρεωτικά ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλοι οι υποψήφιοι θα επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση του κωδικού 13. Υποψήφιοι από ξένα σχολεία και υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ χρειάζονται επιπλέον προϋποθέσεις ή/και δικαιολογητικά που θα πληροφορηθούν από το Λύκειό τους. Οι υποψήφιοι για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (αναλύονται στη σχετική εγκύκλιο).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το Υπόδειγμα Αίτησης για την Αίτηση-Δήλωση ΓΕΛ 2019.

Υπόδειγμα Αίτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Την ΕΓΚΥΚΛΙΟ όπου περιγράφονται αναλυτικά πλήρως η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων ΓΕΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2019.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr