Ημερίδες

 • Οι πρώτες Ημερίδες των τεσσάρων Κέντρων Αριστείας του ΕΚΠΑ

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν οι πρώτες Ημερίδες που πραγματοποίησαν τα τέσσερα Κέντρα Αριστείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ψηφιακή Κληρονομιά

  Στη συνάντηση εργασίας είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής περισσότερες από 25 ομάδες και εργαστήρια του ΕΚΠΑ από 15 πανεπιστημιακά Τμήματα ενώ ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων τελικά ξεπέρασε τους 60 αποτυπώνοντας το πλούσιο απόθεμα έρευνας, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τη Ψηφιακή Κληρονομιά και υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί στο ΕΚΠΑ.

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, ανοίγοντας την συνάντηση ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και τόνισε, μεταξύ άλλων, τη βούληση του ΕΚΠΑ να συνδυάσει δυνάμεις σε τομείς αιχμής όπου ήδη μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ ή ακαδημαϊκές μονάδες προσφέρουν σημαντικό έργο, καθιστώντας τα Κέντρα Αριστείας νησίδες εξωστρέφειας και προσφοράς προς όφελος της Κοινωνίας, του Πολιτισμού και της Οικονομικής Ανάπτυξης.

  Ο Καθ. Θ. Σφηκόπουλος στη τοποθέτησή του επισήμανε την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη των Κέντρων Αριστείας σε τυπικές δομές του ΕΚΠΑ προκειμένου να ενδυναμωθούν οι δυνατότητές τους για παρέμβαση σε διεπιστημονικούς τομείς έρευνας και ανάπτυξης.

  Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν συνοπτικά οι ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια που συμμετέχουν στη διεπιστημονική αυτή πρωτοβουλία για τη Ψηφιακή Κληρονομιά ενώ ο Δντής του Εργαστηρίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλ/νιών και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Δημήτρης Βαρουτάς παρουσίασε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τη αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος και καταγραφής προτάσεων.

  Από την παρουσίαση των ερευνητών και των αποτελεσμάτων της αρχικής καταγραφή επιβεβαιώθηκε η σκοπιμότητα δημιουργίας του Κέντρου Αριστείας καθώς τεκμηριώθηκε η σημαντική προσπάθεια, το ταλέντο και η εμπειρία ομάδων, εργαστηρίων και δομών του ΕΚΠΑ στις ευρύτερες θεματικές περιοχές της Ψηφιακής Κληρονομιάς αλλά και η ανάγκη για ενίσχυση αυτών των πρωτοβουλιών.

  Η πρωτοβουλία και η συνάντηση εργασίας ανέδειξε τις εμπειρίες και προσπάθειες στη χρήση της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων στη πρωτογενή έρευνα των αρχείων, της ιστορίας, της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς αλλά και την ανάγκη για νέες εφαρμογές, μεθοδολογίες και εργαλεία της τεχνολογίας για τη προστασία, διατήρηση, ανάδειξη και προβολή τους.

  Στα βασικά συμπεράσματα του ΚΑ θα πρέπει να συμπεριληφθεί η ανάγκη συνεργασιών, ενίσχυσης της έρευνας και δικτύωσης σε διεπιστημονικά αντικείμενα και θεματικές καθώς αναδείχθηκε το γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες και εν γένει η κληρονομιά αντιμετωπίζουν σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις όπως η απαξίωση εξοπλισμού αλλά και οικονομικές όπως η έλλειψη χρηματοδότησης ή η υποχρηματοδότηση, γεγονός που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις υπηρεσίες του Κέντρου Αριστείας.

  Επίσης θα πρέπει το ΚΑ να επιδείξει σημαντικές πρωτοβουλίες ώστε να αποδείξει τη βιωσιμότητά του εντός και εκτός του ΕΚΠΑ σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

  Ενδεικτικά συζητήθηκαν οι παρακάτω άξονες παρέμβασης του Κέντρου Αριστείας:

  • Υιοθέτηση/Δρομολόγηση πρωτοβουλιών, δραστηριοτήτων και έργων (εντός και εκτός ΕΚΠΑ) με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα συγκεκριμένης στόχευσης και μεθοδολογίας όμως για να αναδειχθεί ο ρόλος του ΚΑ
  • Δικτύωση με φορείς εντός και εκτός ΕΚΠΑ για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενίσχυση της έρευνας και του κοινωνικοοικονομικού ρόλου
  • Αναγνωρισιμότητα και πρόσβαση στους σχετικούς με το ΚΑ ενδιαφερόμενους φορείς
  • Δυνατότητα προσαρμογής και ευθυγράμμισης των μελών και των θεματικών αντικειμένων του ΚΑ με τις αντίστοιχες προτεραιότητες του ΕΚΠΑ,
  • Συνεχής ανάπτυξη του ρόλου, των υπηρεσίων και της λειτουργικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΚΑ

  Για τις άμεσες επόμενες δράσεις του ΚΑ, συμφωνήθηκε η ανάγκη για άμεση 2η συνάντηση εργασίας δομημένη σε θεματικές ενότητες προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν περαιτέρω τις παρεμβάσεις τους.

  Επιπλέον συμφωνήθηκε να συνεχισθεί και εντατικοποιηθεί η καταγραφή των προτάσεων των επιστημονικών ομάδων και εργαστηρίων του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στη δημιουργία του ΚΑ ενισχύοντας με το τρόπο αυτό τη στρατηγική απόφαση της συντονιστικής επιτροπής για μια ανοικτή και συμμετοχική δομή έρευνας και καινοτομίας που θα διευρύνει τη συμμετοχή στο Κέντρο Αριστείας και θα εμπλουτίζει τις θεματικές ειδικεύσεις και συνεργασίες

  Κατά το κλείσιμο της Συνάντησης Εργασίας, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ επεσήμανε ότι στόχος είναι το Κέντρο να λειτουργήσει ως σύμβουλος της Πολιτείας και να διασυνδεθεί με άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελώντας βασικό πυλώνα της Ψηφιακής Κληρονομιάς.

  Αγροδιατροφή και Αυθεντικότητα Τροφίμων

  Σκοπός της ημερίδας ήταν η παρουσίαση της διεπιστημονικής πρωτοβουλίας για το Κέντρο Αριστείας, των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και η συζήτηση για την οργάνωση, τη δομή, τη στρατηγική και τη βιωσιμότητα του. Βασικοί άξονες της ημερίδας εργασίαςήταν η ανάπτυξη του Κέντρου Αριστείας,της δομής και των υπηρεσιών του και η διεύρυνση της συμμετοχής ερευνητικών ομάδων και μελών ΔΕΠ με αποδεδειγμένη σχετική δραστηριότητα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης στις θεματικές συνιστώσες της Αγροδιατροφής και την Αυθεντικότητα Τροφίμων.

  Δέκα ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ από τα Τμήματα Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Ιατρικής, Γεωλογίας και Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης,που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς με τους στόχους του Κέντρου Αριστείας,ανταποκρίθηκαν θετικά και παρουσίασαν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, καθώς και τις προτάσεις τους για τη συμμετοχή τους στο Κέντρο Αριστείας. Οι ομάδες παρουσίασαν το έργο τους στην ανάπτυξη μεθόδων και την εφαρμογή τους στην τεκμηρίωση της αυθεντικότητας τροφίμων εθνικής προτεραιότητας και στην ταυτοποίηση ποικιλιών, τον έλεγχο νοθείας, την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων περιεκτικότητας τροφίμων σε θρεπτικά συστατικά, την καταγραφή και συστηματική μελέτη παραδοσιακών τροφίμων και συνταγών, την ανάπτυξη νέων καινοτόμων τροφίμων και τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης τους, την ανάπτυξη νέων προϊόντων στη γεωργία (εδαφοβελτιωτικά, εντομοαπωθητικά και προϊόντα ηλιοπροστασίας), την κοινωνικο-οικονομική σημασία της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα διαχρονικά, και στην τεκμηρίωση της διατροφικής αξίας και την ευεργετική δράση των τροφίμων εθνικής προτεραιότητας καθώς και τις μελέτες διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων καταναλωτών.

  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών της αυθεντικότητας των τροφίμων με χρήση τεχνολογιών αιχμήςomics, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η φέτα, το μέλι, ο οίνος και το ελαιόλαδο. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το βιοδραστικό περιεχόμενό τους, τον σχεδιασμό και την ανάλυση πειραματικών επιδημιολογικών μελετών απαραίτητων για την τεκμηρίωση των βιοδραστικών συστατικών του τροφίμων και την υποβολή αιτήσεων για τη σύνδεση τροφίμων με ισχυρισμούς υγείας και την αξιολόγηση τους από την Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

  Τονίστηκε η ανάγκη για την υποστήριξη της Πολιτείας σε Εθνικό αλλά και Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την διαμόρφωση και χάραξη της πολιτικής στα αγροδιατροφικά προϊόντα και την προώθηση τους με βάση την τεκμηρίωση ποιότητας, αυθεντικότητας/μοναδικότητας και ισχυρισμών υγείας, αλλά και την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου φορέα σε θέματα ανάπτυξης νέων καινοτόμων τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατροτεχνολογικών ή/και προϊόντων περιποίησης, βασισμένων σε προϊόντα της Ελληνική Γης, καθώς και παροχή εκπαίδευσης – κατάρτισης – ενημέρωσης σε σχετικά θέματα μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδριών και εκδηλώσεων.

  Η καταγραφή των προτάσεων των επιστημονικών ομάδων του ΕΚΠΑ είχε σαν σκοπό να διευρύνει την συμμετοχή στο Κέντρο Αριστείας ως ανοικτή διεπιστημονική και συμμετοχική ερευνητική δομή και να εμπλουτίσει τις θεματικές ειδικεύσεις και συνεργασίες

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος ευχαριστώντας τους Επιστήμονες για τη συμμετοχή τους τόνισε, μεταξύ άλλων, τη βούληση του ΕΚΠΑ να συνδυάσει δυνάμεις σε τομείς αιχμής όπου ήδη μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ ή ακαδημαϊκές μονάδες προσφέρουν σημαντικό έργο, καθιστώντας τα Κέντρα Αριστείας νησίδες εξωστρέφειας και προσφοράς έργου αιχμής προς όφελος της Κοινωνίας και της Οικονομικής Ανάπτυξης.

  Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

  Mέλη ΔΕΠ και εκπρόσωποι ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έδωσαν το παρών στην Ημερίδα, παρουσιάζοντας το μέχρι τώρα έργο και την εμπειρία τους, αλλά και τις δυνατότητες συμβολής τους στους 8 βασικούς στόχους – άξονες δράσης του Κέντρου.

  Εκπρόσωποι από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής, Ψυχολογίας και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης παρουσίασαν εξειδικευμένες μελέτες και δράσεις, καθώς και στοχευμένα εργαλεία καλύπτοντας όλο το φάσμα ενεργειών πρόληψης και διαχείρισης καταστροφικών γεγονότων, από την εκπαίδευση μέχρι τις πρώτες βοήθειες και από την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο μέχρι την ψυχολογική υποστήριξη.

  Έγινε αναφορά από τους συμμετέχοντες στην δυνατότητα συνδρομής του Κέντρου Αριστείας σε όλα τα στάδια μιας καταστροφής (προκαταστροφικό, συγκαταστροφικό, μετακαταστροφικό) και στην ωφελιμότητα δημιουργίας ενός Σώματος Εθελοντών, το οποίο θα μπορεί να συμβάλει μέσα από διεπιστημονική και διεπαγγελματική εκπαίδευση σε επισυμβείσες κρίσεις και καταστροφές.

  Τονίστηκε η ανάγκη να ληφθούν όλα τα επιμέρους είδη καταστροφών στον σχεδιασμό των δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν οι υδρομετεωρολογικές καταστροφές, οι οποίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής οδηγούν συχνά σε ακραία καιρικά φαινόμενα, με καταστροφικά αποτελέσματα για την κοινωνία και δυσχεραίνουν την ανταπόκριση του συστήματος.Παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη για μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας και για τον καθορισμό τρόπων απόκρισης σε ένα αντίστοιχο καταστροφικό συμβάν. Τονίσθηκε, επίσης,ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα σημασία σε θέματα βιολογικών κινδύνων, οι οποίοι πέρα από τις φυσικές καταστροφές, δίνουν μια άλλη διάσταση στην έννοια της καταστροφής και δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την απόκριση σε μια τέτοια κατάσταση.

  Οι δράσεις θα πρέπει να διασυνδέουν την έρευνα με τους φορείς, για την στήριξη της κοινότητας, τόσο στο επίπεδο της απόκρισης στην κρίση-καταστροφή, όσο και με σκοπό την επαναφορά στην προτέρα κατάσταση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

  Ειδική μνεία έγινε στην ομάδα στόχο-παιδιά. Μέσω του Κέντρου Αριστείας μπορούν να οργανωθούν δράσεις στη σχολική κοινότητα, αλλά και επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών και των σχολείων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν πληγεί από κρίσεις και καταστροφές, στηριζόμενοι σε ένα διεθνές μοντέλο με βάση τις εκπαιδευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της κάθε κοινότητας.

  Τέλος τονίστηκε η ανάγκη για κεντρικό συντονισμό στα θέματα ψυχικής θωράκισης της κοινότητας μετά από μία κρίση ή καταστροφή. Όποια μορφή και αν έχει μια κρίση, θα πρέπει να υπάρχει εκείνη η ψυχική και ψυχολογική ενίσχυση που να συνδράμει στην καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης.

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος ευχαριστώντας τους Επιστήμονες για τη συμμετοχή τους τόνισε, μεταξύ άλλων, τη βούληση του ΕΚΠΑ να συνδυάσει δυνάμεις σε τομείς αιχμής όπου ήδη μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ ή ακαδημαϊκές μονάδες προσφέρουν σημαντικό έργο, καθιστώντας τα Κέντρα Αριστείας νησίδες εξωστρέφειας και προσφοράς έργου αιχμής προς όφελος της Κοινωνίας.

  «Η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι προϋποθέτει συνεργασία, ομαδικότητα και οριζόντιεςσυνέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Το ΕΚΠΑ για μια ακόμη φορά πρωτοπορεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα» σχολίασε ο Καθηγητής Ιατρικής και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Κέντρου Αριστείας Εμμανουήλ Πικουλής, ενώ κλείνοντας την ημερίδα ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, τόνισε τη σπουδαιότητα της σύμπλευσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και της δράσης του Κέντρου Αριστείας στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών.

  Κλιματική Αλλαγή – Προσαρμογή και Μετριασμός

  Στη Συνάντηση Εργασίας συμμετείχαν 36 επιστημονικές ομάδες του ΕΚΠΑ που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στις εργασίες του Κέντρου Αριστείας και να υποστηρίξουν το Πρόγραμμα Δράσης του. Οι ομάδες αυτές προέρχονται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών, την Ιατρική Σχολή, τη Φιλοσοφική Σχολή, τη Νομική Σχολή, τη Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, τη Σχολή Επιστημών Αγωγής και τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, γεγονός που όπως επεσήμανε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγητής Αθανάσιος – Μελέτιος Δημόπουλος «όχι μόνο αποτυπώνει τη δυναμική του ΕΚΠΑ να υποστηρίξει ποιοτικά και με συνέπεια ένα απαιτητικό διεπιστημονικό αντικείμενο, όπως αυτό της Κλιματικής Αλλαγής αλλά και διαμορφώνει εξαιρετικές προϋποθέσεις για δράσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία και εν γένει η Πολιτεία.»

  Κατά τη Συνάντηση Εργασίας, ο Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Κέντρου Αριστείας Κων/νος Καρτάλης παρουσίασε τις διεθνείς και εθνικές προτεραιότητες που συναρτώνται με το αντικείμενο του Κέντρου, όπως αυτές προκύπτουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, τη Συμφωνία των Παρισίων, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία το 2050, τη Συμφωνία των Δημάρχων για σχέδια προσαρμογής και μετριασμού, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, κ.α. Όπως επεσήμανε οι προτεραιότητες αυτές διαμορφώνουν με τη σειρά τους τους κεντρικούς στόχους του Κέντρου Αριστείας:

  Στόχος 1. Η αξιοποίηση νέων ερευνητικών μεθοδολογιών στην προετοιμασία:

  (α) σχεδίων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτή[1],

  (β) καινοτόμων κλιματικών υπηρεσιών και συστημάτων προειδοποίησης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών,

  (γ) σχεδίων και μέτρων απανθρακοποίησης (decarbonization) της ελληνικής οικονομίας.

  Στόχος 2. Η υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα σε θέματα κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της, ειδικότερα δε η υποστήριξη στην κατάρτιση σχεδίων και μέτρων για την προσαρμογή και το μετριασμό της.

  Στόχος 3. Η εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού.

  Κατά τη Συνάντηση, αποτυπώθηκαν επίσης οι διεθνείς πρωτοβουλίες που ήδη υποστηρίζονται από το ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της Κλιματικής Αλλαγής, όπως το Κέντρο Κλιματικής Διπλωματίας της UNESCO, η συμμετοχή στο Επικουρικό Όργανο των Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή της Σύμβασης για το Κλίμα και της Συμφωνίας των Παρισίων, η λειτουργία γραφείων – παραρτημάτων στην Ελλάδα διεθνών οργανισμών όπως το Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών και το Κέντρο Καινοτομίας για το Κλίμα, οι πιστοποιημένοι σταθμοί παρατήρησης των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, κ.α. Όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες, ο συντονισμός των πρωτοβουλιών αυτών με τις δραστηριότητες των επιστημονικών ομάδων του ΕΚΠΑ, θα διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα για το έργο του Κέντρου Αριστείας.

  Κατά το κλείσιμο της Συνάντησης Εργασίας, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ επεσήμανε ότι στόχος είναι το Κέντρο να λειτουργήσει ως σύμβουλος της Πολιτείας και να διασυνδεθεί με άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανέφερε δε ότι ένα 1ο επίπεδο συνεργασίας αποτελεί το «Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης» με τον τίτλο CIVIS, στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  [1]στους τομείς της ενέργειας, τουρισμού, γεωργίας, μεταφορών, υγείας, πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και των αστικών περιοχών, παράκτιων ζωνών, των δασών και περιοχών Natura 2000, κ.α.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Ημερίδα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο εξωτερικό

  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Το Γραφείο Διασύνδεσης του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου διοργανώνει ημέρα ενημέρωσης αφιερωμένο στην προετοιμασία των φοιτητών και αποφοίτων για την αναζήτηση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποτροφιών στο εξωτερικό.

  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 στις 10:00,  στην αίθουσα τελετών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 

  Η εκδήλωση είναι δωρεάν.

  Αιτήσεις συμμετοχής εδώ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  10:00 – 10:30  Έναρξη εκδήλωσης

  10.30 – 11.00  Μεταπτυχιακές Σπουδές στις ΗΠΑ και Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright

                             Νικόλαος Τουρίδης, 

                             Εκπαιδευτικός Σύμβουλος & Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος, 

                             Ίδρυμα Fulbright

  11.00 – 11.30 Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και υποτροφίες της DAAD

                            Αποστολία Γουδουσάκη, 

                            Ακαδημαϊκή Σύμβουλος του Ενημερωτικού Κέντρου της DAAD στην Αθήνα 

  11.30 – 12.00 Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στη Γαλλία

                            Patricia Savary, 

                            Yπεύθυνη του Γραφείου Campus France, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

  12.00 – 12.30  Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στην Ιταλία

                             Giuseppina Filì, 

                             Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

  12.30 – 13.00 Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία

                            Μάρθα Τριαντάφυλλου, 

                            Μορφωτική Ακόλουθος της Ολλανδικής Πρεσβείας

  13.00 – 13.30  Μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία

                            Κατερίνα Φέγγαρου, 

                            Education Marketing Manager, British Council Greece 

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

  Κρατήστε τη θέση σας, συμπληρώνοντας στην φόρμα

  Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

  Η εκδήλωση είναι δωρεάν

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  Ημερομηνία: Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

  Τοποθεσία: Αίθουσα τελετών

  Διεύθυνση: Ελ. Βεviζελου 70, Καλλιθέα

  Πληροφορίες: 210 95 49 116, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  SOS: Ενημέρωση για Μεταπτυχιακά: Την ενημερωτική σελίδα για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα (ΔΩΡΕΑΝ ή με Δίδακτρα), πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Ημερίδα για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Καινοτομική Επιχειρηματικότητα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τον Δήμο Αθηναίων

  Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΑΕΜ ΑΕ / Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ ΑΕ) διοργανώνουν ημερίδα παρουσίασης των νέων τεχνολογικών τάσεων και εκπαιδευτικών δυνατοτήτων στα πεδία της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας. 

  Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 – 21:00 στο Σεράφειο Κέντρου Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη του Κέντρου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Ήρων. Η ημερίδα απευθύνεται σε όσους αναζητούν εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για τη συνέχιση των σπουδών τους, σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επαγγελματικές τους προοπτικές αλλά και σε νέους και μελλοντικούς επιχειρηματίες της πληροφορικής. 

  Στα πλαίσια της ημερίδας, θα παρουσιαστούν ζητήματα που αφορούν στις νέες τεχνολογίες και οι οποίες θα επηρεάσουν κράτη και επιχειρήσεις στα επόμενα χρόνια, καθώς και τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυή Επιχειρηματικότητα. Τα εν λόγω μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων στους παραπάνω κρίσιμους για την κοινωνία και την ανάπτυξη τομείς. 

  Επίσης, στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην ΔΑΕΜ ΑΕ και το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με στόχο την πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, την ερευνητική και την εκπαιδευτική συνεργασία στο πεδίο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

  Ημερομηνία διεξαγωγής: Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 – 21:00

  Χώρος εκδήλωσης: Σεράφειο Κέντρο, Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, 118 54

  Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, ενώ θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

  Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής εδώ: https://www.facebook.com/events/2596705063681116/

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το μεταπτυχιακό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εδώ http://msc.icsd.aegean.gr/egov/ ενώ για το μεταπτυχιακό της Ψηφιακής Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας εδώ http://msc.icsd.aegean.gr/innovation/ 

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Φοιτητές διοργάνωσαν το πρώτο iGEM Greek Meet Up με όλες τις ελληνικές ομάδες iGEM

  GEM Thessaly: Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε το πρώτο iGEM Greek Meet Up στην πόλη της Λάρισας, με όλες τις ελληνικές ομάδες iGEM. 

  Οι φοιτητές της ομάδας iGEM Thessaly του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσαν τις ημέρες 12- 14 Ιουλίου στην πόλη της Λάρισας συνάντηση μαζί με τις ελληνικές ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που θα λάβουν επίσης μέρος στον διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM. 

  Ο διαγωνισμός iGEM είναι παγκοσμίου εμβέλειας και λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στη Βοστόνη της Αμερικής τον Οκτώβριο. Ξεκίνησε το 2004 από το ΜΙΤ με τη συμμετοχή ελάχιστων μόνο ομάδων από την Αμερική, ενώ σήμερα διαγωνίζονται τουλάχιστον 300 ομάδες από όλο τον κόσμο. 

  Ένας από τους βασικούς στόχους στον οποίο αφιερώνεται ο διαγωνισμός είναι η προώθηση της αξίας της συνεργασίας στην κοινωνία και επομένως μεταξύ των ομάδων που λαμβάνουν μέρος. Σε αυτά τα πλαίσια η iGEM Thessaly, με τη γενική υποστήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της ερευνητική υποδομής για τη Συνθετική Βιολογία στην Ελλάδα, Omic-Engine, φιλοξένησε, για πρώτη φορά, τις ομάδες iGEM Athens και iGEM Thessaloniki για 3 ημέρες στη Λάρισα. Σκοπός της συνάντησης ήταν να παρουσιάσει κάθε ομάδα το ερευνητικό της έργο στις υπόλοιπες, ώστε να γίνουν χρήσιμα σχόλια, ιδέες και παρατηρήσεις πάνω σε αυτό. Στην ημερίδα που έγινε το Σάββατο 13 Ιουλίου, έκτος από τις παρουσιάσεις των ομάδων, πραγματοποιήθηκαν επίσης πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και μια εποικοδομητική συζήτηση μαζί με ξεχωριστούς καλεσμένους από το χώρο του iGEM, κατά την οποία δόθηκαν απαντήσεις στις απορίες των φοιτητών των ομάδων που για πρώτη φορά κάνουν αυτό το εγχείρημα.

  Οι καλεσμένοι ομιλητές που προσέθεσαν ιδιαίτερη σημαντικότητα στη συνάντηση αυτή ήταν οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές Γκαραγκούνης Κωνσταντίνος και Τσουμάνη Κωνσταντίνα, η συντονίστρια της επιτροπής Ακαδημίας και Έρευνας του After iGEM Χρυσοστόμου Θέα, ο υποψήφιος διδάκτορας και επιβλέπων της iGEM Sheffield Μιχαηλίδης Δημήτρης, καθώς και ο Γιάννης Ντέκας, τελειόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συντονιστής της iGEM Athens 2018. 

  Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε αμφιθέατρο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Ημερίδα ενημέρωσης με θέμα "Πανεπιστήμιο και ΑΜΕΑ" από την Ανεξάρτητη Φοιτητική Πρωτοβουλία του ΠΑΔΑ

  Ημερίδα ευαισθητοποίησης με θέμα "Πανεπιστήμιο και ΑΜΕΑ" πραγματοποιήθηκε στις 24/6/2019 από την Ανεξάρτητη Φοιτητική Πρωτοβουλία στην πανεπιστημιούπολη 1 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκαν προβλήματα που εμφανίζονται καθημερινά αναφορικά με την πρόσβαση ενός/μίας ΑΜΕΑ στο χώρο του Πανεπιστημίου (κακοφτιαγμένες ή και καθόλου ράμπες, κακή συντήρηση ανελκυστήρων, έλλειψη τουαλετών κλπ), ενώ ταυτόχρονα όπως αναφέρουν στα «Φοιτητικά Νέα» οι φοιτητές στάλθηκαν προτάσεις επίλυσης αυτών των ζητημάτων στον αρμόδιο Κοσμήτορα και στην Τεχνική Υπηρεσία,όπου η ανταπόκριση ήταν άμεση. 

  Πανεπιστήμιο και ΑΜΕΑ

   “It's not our disabilities, it's our abilities that count”

  Μήπως το πανεπιστήμιο του 2019 οφείλει να πληροί τις ανάγκες των ΑΜΕΑ φοιτητών και φοιτητριών;

  Μήπως οφείλουμε να ακούσουμε τις εμπειρίες τους ως μια αδικημένη από το κράτος κοινωνική ομάδα;

  Μήπως ήρθε η ώρα επιτέλους να διεκδικήσουμε το απλό
  και συνάμα αυτονόητο για μια ανθρώπινη
  και σύγχρονη πραγματικότητα...;

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ;
  ΠΑΝΤΑ, ΠΑΝΤΟΥ!

  • Ράμπες

  Βάσει ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από φοιτητές μας και στις δύο πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διαπιστώθηκε πως υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε ορισμένα σημεία λόγω απουσίας των ειδικών κεκλιμένων πλατφόρμων (ραμπών) (βλέπε κατόψεις πανεπιστημιουπόλεων). Εντωμεταξύ, οι ήδη υπάρχουσες ράμπες στις κτηριακές εγκαταστάσεις είναι συνήθως κακοφτιαγμένες, με μεγάλες δυσμορφίες πράγμα που τις καθιστά άχρηστες ενώ μπορεί να απέχουν αρκετά από θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ και να εξαναγκάζουν τους ίδιους σε μεγάλες διαδρομές περιμετρικά των κτηρίων, για την πρόσβαση σε αυτά (πιθανή έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες). Για να μην αναφερθούμε στο γεγονός, πως άτομα με μερική έως καθόλου όραση δεν θα μπορούσαν να κατευθυνθούν καθόλου στους πανεπιστημιακούς χώρους, απουσία διαδρομών για τυφλούς(όπως στα πεζοδρόμια).     

  Προτείνουμε: Την τοποθέτηση ειδικών ραμπών αλλά και βελτίωση των ήδη υπαρχοντων καθώς και δημιουργία πλακιδίων για τυφλούς, εκεί που απουσιάζουν πλήρως. Είναι παράλογο να υπάρχει οδηγός (πλακίδια) για τυφλούς στο πεζοδρόμιο του δήμου, ενώ στο 1 μέτρο ενδότερα του ΠΑΔΑ, αυτός να απουσιάζει!

  • Διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων

  Στην ίδια μοίρα με ανελκυστήρες που δεν λειτουργούν (λόγω της ακινησίας σύμφωνα με τους τεχνικούς-συντήρητές), είναι και σε ορισμένα κτήρια οι τουαλέτεςγια ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε αποθήκες (κτήριο Ζ Πανεπιστημιούπολης 2), με αποτέλεσμα να είναι πλέον δυσεύρετες. Ακόμα, ο χώρος αναμονής και αυτοεξυπηρέτησης (μπουφές) της σίτησης (κιγκλίδωμα και ύψος πιάτων) δυσχεραίνει την σίτηση ενός φοιτητή με αμαξίδιοενώ αφήνεται ερωτηματικό, κατά πόσο έχουν προβλεφθεί άτομα με κινητικές δυσκολίες σε σχέδια εκκένωσης του πανεπιστημίου μιας και δεν υπάρχουν πουθενά αντίστοιχες σημάνσεις. Επιπροσθέτως, στα ίδια πλαίσια για την προάσπιση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, προστίθεται η σήμανση στους δρόμους περιμετρικά των πανεπιστημιουπόλεων καθώς και εντός τους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχουν πινακίδες για το όριο ταχύτητας των αμαξιών μιας και πολλοί/ες φοιτητές/τριες μετακινούνται για κάποιο διάστημα από την πλευρά του δρόμου, ΑΜΕΑ αλλά και μη (κατά κύριο λόγο στην πανεπιστημιούπολη 2 αλλά και μερικώς στην 1) ενώ οδηγοί επιταχύνουν επικίνδυνα. Τέλος, θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν αίθουσες,εργαστήρια (πάγκοι εργαστηρίων!) αλλά και χώροι της Διοίκησης του Πανεπιστημίου με χαρακτηριστικότερο το γραφείο του ίδιου του Πρύτανη, το οποίο ΔΕΝ ειναι προσβάσιμο για ΑΜΕΑ, γιατί ΑΜΕΑ φοιτητές/τριες με τον τρόπο αυτό δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν εις πέρας τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις.

           Είναι τελείως λάθος η ύπαρξη τέτοιων χωροταξικών     ατασθαλιών οι οποίες υπονομεύουν τα δικαιώματα της φοιτητικής κοινότητάς ΑΜΕΑ του πανεπιστημίου μας.

  Προτείνουμε: Αναδιαμόρφωση όλων των παραπάνω χώρων! 

  • Κάπνισμα

  Πρόσφατα έγινε καταγγελία και επιβλήθηκε πρόστιμο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από το Ελληνικό Παρατήριο Συμφωνιών Ελσίνκι (όπως δημοσίευσαν τα «Φοιτητικά Νέα»), για τη μη τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου. Κάτι για το οποίο άλλοι αδιαφορούν ενώ άλλοι αγνοούν πλήρως. Βάση κανόνων του ιδρύματος, το κάπνισμα απαγορεύεται στους εσωτερικούς χώρους του,κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα κατά την οποία, μερίδα μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του πανεπιστημίου (φοιτητές, καθηγητές, λοιπό προσωπικό κλπ) επιβάλονται επιδεικτικά σε όλους τους μη καπνιστές, ανθρώπους με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, ΑΜΕΑ με ευαισθησία στον καπνό, αλλά και όσους/ες πολύ απλά ενοχλούνται από το κάπνισμα, αυτή τη βλαβερή για την υγεία συνήθεια: το παθητικό κάπνισμα.

  Προτείνουμε: Σε όλους τους κλειστούς χώρους του πανεπιστημίου τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης του καπνίσματος, αφαίρεση των καπνοδοχείων από τα τραπεζάκια-παγκάκια και αντίστοιχο έλεγχο-επίτηρηση του κανονισμού από όλους μας (φοιτητές,καθηγητές, διοικητικό-εργατικό προσωπικό). Πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό πως σε μια δημοκρατία καμία μερίδα ανθρώπων δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλεται σε μια άλλη.

  Ως Ανεξάρτητη Φοιτητική Πρωτοβουλία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχουμε έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του πανεπιστημίου αλλά και αρμόδιους κοσμήτορες και έχουν ήδη δρομολογηθεί, μετά από πολλές και χρονοβόρες προσπάθειες, δράσεις που αφορούν την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Αναμένονται νεώτερα!

  “...λίγότερα συνθήματα, περισσότερη δουλειά...”

  *ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ*

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Ημερίδα Πρυτάνεων Ελληνικών και Κινεζικών Πανεπιστημίων στο ΕΚΠΑ

  Πανεπιστημιακά Νέα: Ημερίδα Πρυτάνεων Ελληνικών και Κινεζικών Πανεπιστημίων με θέμα "Ελληνο-Κινεζική Συνεργασία στην Ανώτατη Εκπαίδευση".

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος και η Α.Ε. η Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελληνική Δημοκρατία κυρία Zhang Qiyue ανακοινώνουν την πραγματοποίηση Ημερίδας Πρυτάνεων Ελληνικών και Κινεζικών Πανεπιστημίωνμε θέμα

  "Ελληνο-Κινεζική Συνεργασία στην Ανώτατη Εκπαίδευση" 

  που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 και ώρες 09.00 – 17.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30).

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Ημερίδα στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Επιτυχημένη καριέρα, δουλειά των ονείρων σου ή μήπως και τα δύο;

  Η εθελοντική φοιτητική ομάδα TOP Team Thessaloniki διοργανώνει ημερίδα για τους φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με θέμα "Επιτυχημένη καριέρα, δουλειά των ονείρων σου, ή μήπως και τα δύο;".

  Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 15 Μαΐου στις 11.30 π.μ. στο αμφιθέατρο "Φίλιππος" ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Δίπλα από το κεντρικό κυλικείο).

  Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας:

  11:30 - 12:00 Εγγραφές-Προεγγραφές

  12:00 - 12:15 Χαιρετισμοί

  12:15 - 12:45 Χρυσάνθη Κωστάρα, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού - Υπεύθυνη επιλογής προσωπικού

  Ομιλία με θέμα: “Πως η σωστή επιλογή επαγγέλματος επηρεάζει την επαγγελματική μας χαρά και επιτυχία”

  12:45 - 13:45 Σίλια Χριστοφιλοπούλου, HR Advisor - career coach

  Ομιλία με θέμα: “Ετοίμασε τα εργαλεία σου για να ξεχωρίσεις”

  13:45 - 15:15 Ερμίνα Γάκη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος Μ.Α.- Certified Health and Wellness Coach- Chanel Partner Ken Blanchard Companies

  Ομιλία με θέμα: “Παρουσιάζομαι με ήχο και εικόνα: Φωνή και Σώμα” (συμπεριλαμβάνεται και διαδραστικό εργαστήριο)

  Πότε: Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

  Ώρα: 11:30 π.μ

  Που: Αμφιθέατρο "ΦΙΛΙΠΠΟΣ", ΑΤΕΙΘ (Δίπλα από το κεντρικό κυλικείο)

  Η ημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ και μπορείτε να κάνετε την προεγγραφή σας πατώντας εδώ.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Ημερίδα για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και η εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα θα παρουσιαστούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια ημερίδας με τίτλο «Καινοτόμες πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις ελληνικές επιχειρήσεις».

  Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνει το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθεί την, Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, στις 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Ιδρύματος.

  Πρόκειται για την τρίτη ανάλογη ημερίδα που διοργανώνει το συγκεκριμένο Εργαστήριο και σε αυτήν θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους διακεκριμένοι μάνατζερ ελληνικών επιχειρήσεων. Η εκδήλωση διοργανώνεται με τις χορηγίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Πρόγραμμα Συνεδρίου

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο Εξωτερικό» από έξι χώρες

  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, στην αίθουσα της Συγκλήτου στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου, η Ημερίδα με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο Εξωτερικό» από έξι χώρες.  

  Η ημερίδα ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό από τον Αντιπρύτανη Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας  κ. Κωνσταντίνο Σπανουδάκη. Στη συνέχεια ακολούθησε  παρουσίαση από το Ίδρυμα Fulbright και από το Ιταλικό Ινστιτούτο. Ακολούθησε η παρουσίαση της Ολλανδικής Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτούτου. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε από  το DAAD Γερμανίας και το Βρετανικό Συμβούλιο.

  Μέσω της ημερίδας αυτής δόθηκε η δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης να  έρθουν σε επαφή με  Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Ημερίδα «Ο Δρόμος της Ναυτιλίας» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, 8.00 – 16.00 στο Αμφιθέατρο Κορδάτος στο Παραλιακό Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδείξει τις προοπτικές απασχόλησης των μηχανικών, καθώς και θεματικές περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, που αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας. 

  Εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε στην ημερίδα «Ο Δρόμος της Ναυτιλίας» δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα πατώντας εδώ

  Eπικοινωνία 

  • Ιωάννης Χάνδακας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
  • Σωτήρης Μπέσιος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
  • Ασπασία Δασκαλοπούλου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

  Οργανωτική Επιτροπή 

  • Συντονιστές: Χάνδακας Ιωάννης, Μπέσιος Σωτήριος
  • Γραμματεία: Αντώνενας Βασίλειος, Βλαχάκη Αλεξάνδρα, Βόσσου Αναστασία, Ρουμελιώτη Φωτεινή
  • Τεχνική Υποστήριξη: Μπέσιος Αθανάσιος, Τσαγγαρίδης Νικόλαος
  • Έκθεση: Γκουντούρας Γεώργιος, Σέργη Βάλια, Τσαγκαράκη Κατερίνα
  • Φωτογραφία: Ρήτου Μαρία-Ειρήνη
  • Συμβουλευτική Επιτροπή: Λευτέρης Τσουκαλάς, Δημήτρης Μπαργιώτας, Γιώργος Σταμούλης, Σπύρος Λάλης, Ασπασία Δασκαλοπούλου

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Διημερίδα καινοτομίας από το ΟΠΑ σε συνεργασία με την Attica Bank

  Η Attica Bank σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν τη διημερίδα «Attica Bank Innovation Days» την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Μαρτίου.

  Η διημερίδα έχει στόχο να αναπτύξει τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης σε άτομα που έχουν ένα υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον τομέα της πληροφορικής και συναφών αντικειμένων αλλά χρειάζεται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τη λειτουργία της Σύγχρονης Τραπεζικής.

  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

  - Παρακολουθήσουν ομιλίες από ειδικούς σε θέματα καινοτομίας, ψηφιακών τεχνολογιών και σύγχρονης τραπεζικής

  - Συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια παραγωγής καινοτόμων ιδεών

  - Σχεδιάσουν καινοτόμες τραπεζικές υπηρεσίες

  - Έρθουν σε επαφή με τραπεζικά στελέχη για συμβουλευτική και ανάπτυξη ικανοτήτων.

  Η διημερίδα απευθύνεται σε απόφοιτους προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το χρηματοπιστωτικό κλάδο.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • ΠΑΜΑΚ: Μετά το πτυχίο τι; Ψάξε και διεκδίκησε ευκαιρίες

  Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΔιεξαγωγή Ημερίδας: "Μετά το πτυχίο τι; Ψάξε και διεκδίκησε ευκαιρίες".  

  Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η Dingo Marketing Team διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο "Μετά το πτυχίο τι; Ψάξε και διεκδίκησε ευκαιρίες".

  Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 στο Ξενοδοχείο Semiramis City Hotel στην αίθουσα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ".

  Στην εκδήλωση θα συζητηθούν τρόποι αναζήτησης ευκαιριών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Η εκδήλωση είναι δωρεάν και απευθύνεται σε απόφοιτους, τελειόφοιτους και φοιτητές αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. 

  Για πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο 2241030727.

  Tα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr Χορηγός Επικοινωνίας της Ημερίδας "Μετά το πτυχίο τι; Ψάξε και διεκδίκησε ευκαιρίες"

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Ημερίδα για φοιτητές με θέμα «Women In Science Classes»

  Η L’Oréal Hellas και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO γιορτάζουν τα 20 χρόνια του Διεθνούς Προγράμματος L’ORÉAL-UNESCO και διοργανώσουν για πρώτη φορά στη χώρα μας μια Επιστημονική Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138).

  Η Ημερίδα Women In Science Classes θα δώσει την ευκαιρία σε νέους φοιτητές και ερευνητές να γνωρίσουν τις Ελληνίδες Βραβευμένες επιστήμονες, σε ένα πλαίσιο συνάντησης που θα ενθαρρύνει τη συζήτηση και το διάλογο για θέματα που τους απασχολούν σχετικά με τις σπουδές τους και τη μελλοντική τους καριέρα.

  Πρόγραμμα

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για το ΕΚΠΑ.

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ημερίδα Τουρισμός & 4η Βιομηχανική Επανάσταση

  Το ΔΙΚΤΥΟ για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) Συνδιοργανώνουν την Ημερίδα - αφιερωμένη στην μνήμη του καθηγητή Περικλή Λύτρα - με θέμα: Τουρισμός & 4η Βιομηχανική Επανάσταση

  Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 στις 10:30 – 14:30 (Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού).

  Ο τουρισμός συνδυάζει βιωματικά στοιχεία όπως φύση – πολιτισμό – αρχιτεκτονική – παράδοση – γεύσεις και πάνω από όλα την ανθρώπινη επαφή! Η νέα ψηφιακή επανάσταση όμως που είναι ήδη εδώ, μας δημιουργεί την ανάγκη να τον μελετήσουμε υπό νέο πρίσμα.

  Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων (κρατήσεις, αξιολογήσεις, μεταφορές, έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες) και βέβαια η συγκέντρωση και επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδομένων ανά δευτερόλεπτο στη βιομηχανία «φιλοξενίας» αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα και μας εισάγουν στην νέα εποχή. Αυτήν επιδιώκουμε να εξερευνήσουμε μέσα από την ημερίδα για τον Τουρισμό στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

  Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν. Ας συζητήσουμε γι’ αυτό!

  Το Πρόγραμμα

  Συνεδριακό Κέντρο
  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1)
  Αγίου Σπυρίδωνος 28
  12243 Αιγάλεω
  Πληροφορίες: 210 9247814

 • Ημερίδα με θέμα «Η ΔΕΠΥ στο Φοιτητή: Αποτελεσματικές Στρατηγικές»

  Ημερίδα με θέμα «Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - ΔΕΠΥ στο Φοιτητή: Αποτελεσματικές στρατηγικές» διοργανώνεται το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018, στο Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

  Η ημερίδα θα γίνει στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) που γίνονται παγκόσμια τον μήνα Οκτώβριο, και στόχο έχει με τη συμμετοχή κορυφαίων ειδικών να παρουσιάσει αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης των βασικών χαρακτηριστικών της ΔΕΠΥ που δυσκολεύουν φοιτητές με αυτή τη διαταραχή.

  Η ημερίδα διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, και φιλοξενείται από το Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr.

  Συγκεκριμένα, η ειδική προσκεκλημένη του Πανελλήνιου Σωματείου Ατόμων με ΔΕΠΥ, ADHD HELLAS Lisa Joy Tuttle, MA, BCC είναι εκπαιδεύτρια, πιστοποιημένη executive skills coach και σύμβουλος ειδική στη ΔΕΠΥ εφήβων και σπουδαστών. Μεταξύ άλλων καθοδηγεί και συμβουλεύει φοιτητές με ΔΕΠΥ στο Penn Adult Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Treatment & Research Program στο University of Pennsylvania’s Perelman School of Medicine ενώ έχει ιδρύσει το δικό της αποκλειστικό μοντέλο coaching Mindful Self-Management®.

  Οδηγίες εγγραφής

  Γιατί οργανώνεται η Ημερίδα για τη ΔΕΠ-Υ στο Φοιτητή: Αποτελεσματικές Στρατηγικές;

  Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν υποστηρικτικοί μηχανισμοί που θα βοηθήσουν τον φοιτητή - σπουδαστή να ολοκληρώσει τις σπουδές του με επιτυχία.

  Μα αφού κατάφεραν να πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις πώς έχουν ΔΕΠ-Υ;

  Δεν έχουν όλοι οι υποψήφιοι φοιτητές ή φοιτητές με ΔΕΠ-Υ τις ίδιες δυσκολίες και στον ίδιο βαθμό. Κάποιοι μαθητές που έχουν ήδη διαγνωστεί με ΔΕΠ-Υ από τα σχολικά τους χρόνια είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις «δεξιότητες μελέτης και καθημερινής επιβίωσης». Ωστόσο, λόγω των νέων απαιτήσεων της φοιτητικής ζωής θα εμφανίσουν μαθησιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες. Υπάρχουν και υποψήφιοι φοιτητές που δεν έχουν διαγνωστεί ακόμη με ΔΕΠ-Υ και ανακαλύπτουν μετά την είσοδό τους σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή τις δυσκολίες που σχετίζονται με ΔΕΠ-Υ.

  Μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο πανεπιστήμιο είναι:

  • Δυσκολίες οργάνωσης και κακή διαχείριση χρόνου
  • Έλλειψη αυτοπεποίθησης
  • Δυσκολία στη μελέτη και συγγραφή εργασιών
  • Δυσκολία προσαρμογής σε νέες φιλίες, συγκατοίκους, συμφοιτητές κλπ.
  • Αυξημένο άγχος
  • Εύκολη διάσπαση προσοχής
  • Δυσκολία ολοκλήρωσης εργασιών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες
  • Αδυναμία να κρατούν σημειώσεις στο μάθημα.

  Η παγίδα της μη παραδοχής της ΔΕΠ-Υ 

  Σε αντίθεση με τις προηγούμενες βαθμίδες εκπαίδευσης, οι φοιτητές ως ενήλικες πια είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι να αντιληφθούν τη μαθησιακή τους δυσκολία και να ζητήσουν βοήθεια. Το πανεπιστήμιο έχοντας άλλες απαιτήσεις από το Λύκειο και όντας ένα διαφορετικό περιβάλλον, δεν προσφέρει πια τη στήριξη που ήταν σχεδόν αυτονόητη και εύκολα προσφερόμενη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν υπάρχει συνέχεια, ούτε τα πράγματα λειτουργούν από μόνα τους. Επιπλέον, πολλοί φοιτητές δεν έχουν αποδεχτεί ότι η ΔΕΠ-Υ θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή και δε θέλουν να παραδεχτούν ότι χρειάζονται βοήθεια και στο πανεπιστήμιο.

  Το Πρόγραμμα της Ημερίδας

  Περισσότερες πληροφορίες και Οδηγίες εγγραφής ΕΔΩ.

  TΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ/FOITITIKANEA.GR ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 • Δωρεάν ημερίδα για φοιτητές με θέμα «Ψηφιακή Καινοτομία & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

  Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών του Διαδικτύου» (Html.Gr) διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Ψηφιακή Καινοτομία &΄Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Αυτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα (17:00) στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης. Η διεύθυνση του Πνευματικού κέντρου είναι 50 Ακαδημίας, 106 79 Αθήνα.

  Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την Ψηφιακή Καινοτομία και επιχειρηματικότητα και τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά πρόγραμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΜΠ για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα εδώ http://msc.icsd.aegean.gr/egov/.

  Οι ομιλητές και οι ειδικοί από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, ΕΜΠ κ.κ Χαραλαμπίδης Γ και Ασκούνης Δ αντίστοιχα, ο συνεργαζόμενος καθηγητής του Παν.Πειραιώς στο elearning και υπ.Δρ του Παν.Αιγαίου κος Θανάσης Δαβαλάς καθώς και απόφοιτοι των προγραμμάτων αυτών όπως ο υπ.Δρ του ΕΑΠ κος Μπακούρος Χρήστος μαζί με παράγοντες της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης θα εξηγήσουν και θα αναλύσουν τους τρόπους και μεθοδολογία ενώ θα δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις και απορίες.

  Χορηγός της «Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών του Διαδικτύου» (Html.Gr) και της εκδήλωσης είναι η εταιρεία InnoGroup.Gr που στέκεται πάντα αρωγός στις εκπαιδευτικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες του συλλόγου ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr.

  Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέσα από το event της εκδήλωσης στο facebook https://www.facebook.com/events/1782991918420637/ ή απλά να προσέλθετε στην εκδήλωση.

  TΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ/FOITITIKANEA.GR ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ της ημερίδας «Ψηφιακή Καινοτομία & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

 • Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Προκλήσεις Ασφάλειας και Κυβερνοασφάλειας» στη Θεσσαλονίκη

  Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Προκλήσεις Ασφάλειας και Κυβερνοασφάλειας» την οποία διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων (ΣΥΑΔ) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του IEEE ATEITHE Student Branch. 

  Κύριος στόχος της εκδήλωσης, η οποία εντάσσεται στη σειρά των Ημερίδων του ΣΥΑΔ με τίτλο «Το Ψηφιακό Μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας», ήταν η ανάδειξη των πιο σημαντικών ζητημάτων καθώς και των σύγχρονων προκλήσεων σχετικά με την Ασφάλεια και Κυβερνοασφάλεια στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 120 ερευνητές, ακαδημαϊκοί, στελέχη εταιριών καθώς και πολλοί πτυχιούχοι/φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα και να ανταλλάξουν απόψεις με τους ομιλητές.

  Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιελάμβανε ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και ερευνητές στο χώρο της Ασφάλειας και Κυβερνοασφάλειας. Την Ημερίδα άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό ο Περικλής Χατζημίσιος (Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου ΣΥΑΔ και διοργανωτής της Ημερίδας) και στη συνέχεια η Εύα Καϊλή (Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Eπιτροπής Aξιολόγησης Επιστήμης και Τεχνολογίας) πραγματοποίησε την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο «Μπορεί η Ελλάδα να γίνει hub νέων τεχνολογιών στην Ευρώπη;». Για τα σύγχρονα ζητήματα και τις προκλήσεις στο χώρο της Ασφάλειας και Κυβερνοασφάλειας τοποθετήθηκαν με ομιλίες τους ο Βασίλης Βλάχος (Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΙ Θεσσαλίας), ο Αθανάσιος Θ. Κοσμόπουλος (Προϊστάμενος Μονάδας Γ' ΕΔΟΤΠΕ, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής), ο Θάνος Κακαρούντας (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ο Χρήστος Ηλιούδης (Καθηγητής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης), ο Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), ο Παναγιώτης Κρανιδιώτης (Μέλος ΔΣ, Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών) και ο Λέανδρος Μαγλαράς (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής).

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τι σημαίνει να είναι κανείς ηγέτης στον αρχαίο κόσμο;

  Διημερίδα Όψεις της ηγεσίας στον αρχαίο κόσμο (Ρέθυμνο, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, 7-8 Ιουνίου 2018).

  Τι σημαίνει να είναι κανείς ηγέτης στον αρχαίο κόσμο; Με ποιες ιδιότητες συνδέεται και ποιες αρετές συνεπάγεται; Ποια είναι τα θετικά και αρνητικά πρότυπα ηγετών και σε ποιο βαθμό μπορούμε να διδαχθούμε από αυτά; Εντοπίζουμε παρόμοιες αντιλήψεις για την ηγεσία στους πολιτισμούς της Αρχαιότητας;

  Η διημερίδα Όψεις της ηγεσίας στον αρχαίο κόσμο θα επιχειρήσει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Δέκα ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναλύσουν πτυχές της ηγεσίας στους αρχαίους πολιτισμούς της Ελλάδας, της Ρώμης, της Μεσοποταμίας, της Αιγύπτου και της Περσίας. Γλώσσα των εργασιών θα είναι η αγγλική.

  Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου (Μελισσηνού και Νικηφόρου Φωκά 130) στις 7 και 8 Ιουνίου 2018. Υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

  Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

 • «Επινοώντας το μέλλον» από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει πανηγυρική επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Επινοώντας το μέλλον: Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας την Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 (ώρα έναρξης 10:00 π.μ.).

  Τον Φεβρουάριο του 2017 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε Πολυτεχνική Σχολή, η οποία λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 με τα εξής τμήματα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής.

  Πρόκειται για μία ιστορικής σημασίας εξέλιξη για το Πανεπιστήμιο, τα Ιωάννινα και την Ήπειρο γενικότερα, η οποία ανοίγει νέους ορίζοντες και προοπτικές. Για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποτελεί ήδη έναν ισχυρό πυλώνα και ενισχύει τη φυσιογνωμία του Ιδρύματος στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα να εξασφαλιστούν και να διευρυνθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

  Η ημερίδα έχει ως πρωταρχικό στόχο να φέρει τη Σχολή κοντά στην πόλη και να γνωρίσει τα Τμήματά της στο ευρύτερο κοινό. Οι επιστήμες των Μηχανικών είναι εκ των πραγμάτων συνυφασμένες με τον παραγωγικό ιστό και την ανάπτυξη της χώρας, χαρακτηρίζονται δε από την προσφορά τους στη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και την πρόοδο της κοινωνίας.

  Μέσα από τρεις διακεκριμένες ομιλίες, της Καθηγήτριας Αντωνίας Μοροπούλου, του Καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη και του Ομότιμου Καθηγητή Αναστάσιου Κωτσιόπουλου, θα αναδειχτούν οι επιστημονικές ιδιαιτερότητες, τα επιτεύγματα και η κοινωνική διάσταση των επιστημών που αποτελούν αντικείμενα σπουδών των τριών Τμημάτων που απαρτίζουν την Πολυτεχνική Σχολή.

  Παράλληλα, θα υπάρχει έκθεση των ερευνητικών δράσεων των Τμημάτων της Σχολής, όπου το κοινό θα μπορεί να έρθει σε επαφή και να πληροφορηθεί για επιτεύγματα των καθηγητών και των φοιτητών της.

  Ως τελευταίο μέρος της ημερίδας, οργανώνεται στρογγυλή τράπεζα, όπου ένα πάνελ ειδικών θα απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν στο μέλλον της Πολυτεχνικής Σχολής και στον ρόλο που προβλέπεται να παίξει ως πόλος ανάπτυξης και καινοτομίας.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 • Διαλέξεις στη Βιολογία και τη Χημεία για το 2018

  Διαλέξεις Ωνάση στη Βιολογία και τη Χημεία για το 2018 έχουν ως θέμα “Eukaryotic Transcription and its Regulation” - Οικονομική ενίσχυση συμμετοχής για 50 φοιτητές

  Κεντρικός ομιλητής των διαλέξεων είναι ο τιμηθείς με Βραβείο Nobel (2006) Roger Kornberg. Οι άλλοι ομιλητές είναι οι Victor Corces (Howard Hughes Professor, Emory University, USA), Claes Gustafsson (Professor, University of Gothenburg, Sweden), Achilleas Kapanidis (Professor, University of Oxford, UK), Roberto Mantovani (Professor, University of Milano, Italy), Robert Roeder (Professor, Rockefeller University, USA), Lasker Award (2003) in Basic Medical Research, Jesper Svejstrup (Professor, Francis Crick Institute, UK), Ioannis Talianidis (Director, Foundation for Research and Technology Hellas, IMBB, Greece).

  Οι Διαλέξεις Ωνάση που διεξάγονται για δέκατο έβδομο έτος σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση και το Ι.Τ.Ε., έχουν ως στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση και προώθηση νέων, ταλαντούχων επιστημόνων, μεταπτυχιακών και τελειόφοιτων φοιτητών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό στο χώρο των θετικών επιστημών.

  Για έως 35 Έλληνες και έως 15 μη Έλληνες φοιτητές που επιλέγονται με βάση τις Ακαδημαϊκές τους επιδόσεις προσφέρεται οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ωνάση για τη συμμετοχή τους στις Διαλέξεις.

  Λεπτομερείς πληροφορίες  για τις Διαλέξεις Ωνάση στη Βιολογία και τη Χημεία περιέχονται ΕΔΩ.

  Tel/Fax: +30 2810 394269. E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Ομ. Καθηγητής Γιάννης Παπαμαστοράκης
  Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.