Ανασυγκρότηση Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου του ΠΑΠΕΙ – ΟΝΟΜΑΤΑ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Η θητεία του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου ορίζεται από 1/12/2019 έως 31/8/2020. Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τη λίστα με τα ονόματα:

Ανασυγκρότηση Πρυτανικού Συμβουλίου 

1. ΠΡΥΤΑΝΗΣ: Άγγελος Κότιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, ως Πρόεδρος

2. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

2.1 Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης: Γρηγόριος Χονδροκούκης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος  Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

2.2 Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Μάρκος Κούτρας, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

2.3 Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας: Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: --------------------

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Νικόλαος Γρηγοριάδης με αναπληρώτρια την Θεοδώρα Ρούβαλη

Ανασυγκρότηση Συγκλήτου

1. ΠΡΥΤΑΝΗΣ: Άγγελος Κότιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, ως Πρόεδρος

2. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

2.1 Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης: Γρηγόριος Χονδροκούκης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

2.2 Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Μάρκος Κούτρας, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

2.3 Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας: Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

3. ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

3.1 Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών: Μιχαήλ Σφακιανάκης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

3.2 Κοσμήτορας Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής: Χριστόδουλος Στεφανάδης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

3.3 Κοσμήτορας Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας: Κωνσταντίνος Χλωμούδης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

3.4 Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Ιωάννης Θεοδωρίδης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής

4. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

1.1 Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: Δημήτριος Γιαννέλης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

1.2 Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Αθανάσιος Κουρεμένος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

1.3 Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

1.4 Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης του μη αυτοδύναμου Τμήματος Τουριστικών Σπουδών: Νικόλαος Γεωργόπουλος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

2. Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

2.1 Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: Παναγιώτης Σταϊκούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής

2.2 Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

3. Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

3.1 Πρόεδρος του Τμήματος Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών: Άγγελος Παντουβάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.2 Πρόεδρος του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας: Βασίλειος Δεδούσης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

4. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

4.1 Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής: Γεώργιος Τσιχριντζής, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

4.2 Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων: Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

5.1 Εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών: ------------------

5.2 Εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων: ------------------

6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π.

6.1 Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π.: Ειρήνη Μαμάκου

6.2 Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.: Ελένη Τσάμη

6.3 Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.: Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος με αναπληρώτρια την Πετρούλα Μπον

7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Νικόλαος Γρηγοριάδης με αναπληρώτρια την Θεοδώρα Ρούβαλη

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr