Παγκύπριες 2017: Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια-ΤΕΙ της Ελλάδας

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το μέσο ενημέρωσης που θα χρειάζεσαι «ως φοιτητής» σε καθημερινή βάση σου παρουσιάζουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για την Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή Κυπρίων στα Πανεπιστήμια-ΤΕΙ της Ελλάδας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ανακοινώνει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί φέτος για τους απόφοιτους Κυπριακών Σχολείων που έλαβαν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 και διεκδικούν θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα που αφορούν τους Υποψήφιους Κύπριους Φοιτητές στην Ελλάδα πατήστε εδώ.

1. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για την κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1873/Β/2017/30-05-2017, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι σχολείου, εφόσον:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει ή της χώρας της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης,

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

2. Η αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας, θα υποβληθεί ΜΟΝΟ στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσει η Υπηρεσία Εξετάσεων στην Κύπρο ανά επαρχία, τα οποία φαίνονται αναλυτικά πιο κάτω.

 ΕΠΑΡΧΙΑ  ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 Λευκωσία  Α΄ Τεχνική Σχολή
 Λεμεσός  Λύκειο Λινόπετρας
 Λάρνακα  Λύκειο Βεργίνας
 Πάφος  Λύκειο Κύκκου
 Αμμόχωστος  Λύκειο Παραλιμνίου

3. Τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) θα λειτουργήσουν από την Τετάρτη, 19 Ιουλίου μέχρι και το Σάββατο, 22 Ιουλίου, καθώς και τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου μέχρι και την Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017 από τις 8:30 π.μ. – 2:30 μ.μ.

4. Οι φετινοί απόφοιτοι 2017, θα υποβάλουν την αίτησή τους στην επαρχία του σχολείου αποφοίτησής τους.

5. Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, που έλαβαν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 και διεκδικούν θέσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων.

6. Οι υποψήφιοι που θα χρειαστεί να εξουσιοδοτήσουν άλλα άτομα για υποβολή της αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων www.moec.gov.cy/ypexams για να εξασφαλίσουν και να συμπληρώσουν το έντυπο «εξουσιοδότησης» το οποίο και πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους.

7. Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να παρουσιάσουν οι υποψήφιοι στα ΚΣΑ, κατά την υποβολή της αίτησης, είναι τα ακόλουθα:

α. Δελτίο ταυτότητας ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την Κυπριακή υπηκοότητα του υποψηφίου.

Τα άτομα που κατόπιν εξουσιοδότησης θα αναλάβουν τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφίων που αδυνατούν να προσέλθουν στα ΚΣΑ, θα πρέπει να παρουσιάσουν κατάλληλα συμπληρωμένη τη σχετική εξουσιοδότηση, την ταυτότητά τους, καθώς και φωτοαντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να υποδεικνύει την Κυπριακή υπηκοότητα του υποψηφίου.

β. Απολυτήριο Λυκείου/Τεχνικής Σχολής ή Αποδεικτικό απόλυσης

8. Οι υποψήφιοι για εισαγ ωγ ή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας θα πρέπει να μελετήσουν τους Κλάδους Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο, βάσει του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017 (βρίσκεται στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού http://enimerosi.moec.gov.cy και της Υπηρεσίας Εξετάσεων http://enimerosi.moec.gov.cy/d1/ye), που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, ώστε να είναι έτοιμοι να κάνουν τις καταλληλότερες για τον εαυτό τους εκπαιδευτικές επιλογές όταν θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΣΑ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν Τμήματα/Κλάδους Σπουδών από δύο μόνον Επιστημονικά Πεδία. Κατά την προετοιμασία τους θα πρέπει να αποφασίσουν τη σειρά προτίμησής τους όσον αφορά τα Τμήματα/Κλάδους Σπουδών στα οποία επιθυμούν να εξασφαλίσουν θέση.

9. Οι υποψήφιοι που χρειάζονται τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για τη συμπλήρωση της αίτησής τους παρακαλούνται να απευθύνονται στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (από τις 7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ., κατά τις εργάσιμες μέρες), τηλ. 80002121.

Β. Όσον αφορά στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας, για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω κατηγορία υποβάλλουν, την αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο ΜΟΝΟ στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων που θα λειτουργήσουν ειδικά για αυτόν το σκοπό στην ΚΥΠΡΟ.

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «Ελλήνων του Εξωτερικού» για το έτος 2017 (6 μέχρι 13 Ιουλίου 2017) ΔΕΝ δικαιούνται να υποβάλουν και αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «Αλλοδαπών- Αλλογενών» για το έτος 2017.

Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη Γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Αν κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές.

Γ. Η Υπηρεσία Εξετάσεων επισημαίνει ότι θα ακολουθήσει εντός των ημερών συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα για σκοπούς εγγραφής στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία:

  • Εξουσιοδότηση 2017 ΕΔΩ
  • Μηχανογραφικό 2017 ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα που αφορούν τους Υποψήφιους Κύπριους Φοιτητές στην Ελλάδα πατήστε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr