Απαιτούμενα Έγγραφα από υπότροφους του Ιδρύματος που σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια/ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας σχετικά με την ανανέωση των υποτροφιών τους από το ακαδημαϊκό έτος 2014/15.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια/Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, ότι στο εξής, για να καθίσταται δυνατή η ανανέωση/πληρωμή της υποτροφίας τους για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν στο Ίδρυμα μέχρι 30 Νοεμβρίου έκαστου έτους:

(α) Εγγραφή / Βεβαίωση Φοίτησης στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος,

(β) Ολοκληρωμένη Κατάσταση Αναλυτικής Βαθμολογίας των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών, και

(γ) Επίσημη επιστολή/βεβαίωση από τη Γραμματεία ή/και υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν, στην οποία να καταγράφεται ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) που οφείλουν για όλα τα έτη φοίτησής τους.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω επιστολή/βεβαίωση, αποτελεί διαφορετικό, επιπρόσθετο έγγραφο από την κατάσταση/δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας η οποία απαιτείτο μέχρι σήμερα και η προσκόμιση της θεωρείται απαραίτητη για σκοπούς εξακρίβωσης της ακαδημαϊκής προόδου του υποτρόφου.

Σε περίπτωση όπου οι αρμόδιες Αρχές/Γραμματείες αναφέρουν ότι δεν παραχωρούνται τέτοιες βεβαιώσεις, παρακαλώ όπως τους δοθεί αντίγραφο σχετικής επιστολής, η οποία θα σας αποσταλεί, στην οποία θα αναφέρεται ότι το εν λόγω έγγραφο αποτελεί προϋπόθεση για σκοπούς χορήγησης της υποτροφίας, και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο, ενώ αποτελεί επίσημη απαίτηση του αρμόδιου κρατικού Τμήματος.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 0.00 (0 ψήφοι)