Ανάδειξη, εκπροσώπου, φοιτητών, συμβούλιο, Πανεπιστημίου Πειραιώς,Panepisthmio peiraios,papei Ανάδειξη εκπροσώπου των φοιτητών στο συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (πότε;)

Ανάδειξη εκπροσώπου των φοιτητών στο συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2015)

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ως εξής:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς αφού έλαβε υπόψη τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ.Α').

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε Γενική Συνέλευση προκειμένου να εκλέξουν έναν εκπρόσωπο τους για το Συμβούλιο του Ιδρύματος τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 16:00-18:00 μ.μ. στην αίθουσα 335, στο Κεντρικό Κτίριο Καραολή και Δημητρίου 80, με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

2. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής

3. Διενέργεια Εκλογών

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος εκλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση β' της παρ.2 του άρθρου 49 του Ν.4009/2011.

Υποψήφιοι για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.

Σε περίπτωση που η εκλογική διαδικασία της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 αποβεί άγονη, οι εκλογές θα επαναληφθούν με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 16:00-18:00 μ.μ. στην αίθουσα 335, στο Κεντρικό Κτίριο Καραολή και Δημητρίου 80, με οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.

Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί, στους παρακάτω ιστότοπους:

- του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

- του Πανεπιστημίου Πειραιώς

- του Προγράμματος «Διαύγεια»

Ο Πρύτανης Καθηγητής Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr