Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας (Οδηγός Σπουδών)

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


«Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Διοίκησης και Οικονομίας» και στον Τομέα :«Διοίκησης και Οικονομίας»

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα«Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας»των Ι.Ε.Κ.είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο(ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ),Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο(ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).Οι γενικέςπροϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησηςαρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικήςκαι εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας,Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5:Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας»με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της Επιστήμης του Ναυτιλιακού Management, της Ναυτιλιακής Οικονομίας και της Ναυτιλιακής Πολιτικής. Απασχολείται σε Τμήματα και Διευθύνσεις του ευρύτερου ναυτιλιακού και παραναυτιλιακού τομέα καθώς και σε Τμήματα διοικητικώνκαι οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.Η παρεμφερής ειδικότητα, ανωτέρου επιπέδου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα, είναι το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. 

Τομείς Απασχόλησης

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίαςαπασχολείται σε Τμήματα και Διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που ασχολούνται με την Ναυτιλία, τις Μεταφορές, το Εμπόριο, καθώς και σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Ειδικότεραμπορεί να εργαστεί σε: 

 • Ναυτιλιακές εταιρείες (σε όλα τα τμήματα)
 • Ναυτιλιακά και Ναυτικά πρακτορεία 
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία
 • Ναυτασφαλιστικά γραφεία 
 • Ναυτιλιακούς και Ναυτικούς Οργανισμούς
 • Νηογνώμονες
 • Εταιρείες Ελέγχου και Πιστοποίησης Προτύπων και Ποιότητας Ναυτιλιακών Εταιρειών. 
 • Γραφεία Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας 
 • Λιμενικούς οργανισμούς
 • Ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις
 • Μαρίνες
 • Τράπεζες και εταιρείες Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης
 • Εταιρείες εμπορίας Πετρελαιοειδών και Λιπαντικών
 • Διυλιστήρια 
 • Εταιρείες παροχής Τροφοδοσίας και Επισιτισμού πλοίων
 • Εταιρείες τεχνικού-τεχνολογικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών πλοίων 
 • Επιχειρήσεις Διεθνούς Εμπορίου 
 • Διαμεσολαβητές Φορτίου
 • Τελωνεία και Εκτελωνιστικά Γραφεία
 • Εταιρείες Συνδιασμένων Μεταφορών και εταιρείεςLogistics 
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα 

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα Ναυτιλιακής ή παρα-Ναυτιλιακής Εταιρείας 
 • συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα Ναυτιλιακού ή Ναυτικού Πρακτορείου
 • μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών εντός της ναυτιλιακής επιχείρησης 
 • συνεργάζεται στην αξιολόγηση προσφορών για θέματα τροφοδοσίας και ανταλλακτικών 
 • συνεργάζεται στην αξιολόγηση όρων Ναυτασφάλισης 
 • συνεργάζεται στην αξιολόγηση όρων σύνταξης Ναυλοσυμφώνου 
 • συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο της ναυτιλιακής εταιρείας 
 • διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων
 • δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της ναυτιλιακής επιχείρησης
 • χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία 
 • εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της ναυτιλιακής επιχείρησης
 • χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας 
 • σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού εντός και εκτός εταιρείας 
 • ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα
 • σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών και λοιπών εγγράφων 
 • εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική και ναυτική νομοθεσία
 • διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων ναυτιλιακών εταιρειών
 • συμμετέχει σε ναυτιλιακές έρευνες και σε έρευνες προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • εφαρμόζει τις αρχές της Ναυτιλιακής Οικονομίας και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων στον Tομέα της Nαυτιλίας 
 • εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της ναυτιλιακής επιχείρησης
 • ασχολείται με την αντιπροσώπευση και την πρακτόρευση ναυτιλιακών εταιρειών 
 • προετοιμάζει και συντονίζει τη συγκέντρωση εμπορευμάτων
 • συμμετέχει στις διαδικασίες Ναυτασφαλίσεων και Απαιτήσεων 
 • συμμετέχει στον Υπολογισμού Ναύλου(FreightEstimation),τις διαδικασίες Ναύλωσης (Chartering) καιτην απασχόληση του πλοίου 
 • συμμετέχει στην εξασφάλιση της ομαλής, οικονομικής και ασφαλούς διαχείρισης Εταιρείας και Πλοίου (ShippingManagement)
 • συμμετοχή σε εργασίες καθημερινής καταγραφής Καταναλώσεων, Θέσεων και Επικοινωνιών πλοίου(Operations)

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα: 

 • Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τη Διοικητική λειτουργία του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης 
 • Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται την Οικονομική λειτουργία του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης 
 • Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται την Επικοινωνία του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης
 • Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τη Χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης 
 • Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση των ανθρωπίνων και λοιπών πόρων του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης
 • Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων Ναυτιλιακών, Μεταφορικών και Εμπορικών μονάδων

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1.  Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι Γενικές Γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση - γραφή)
 • Μαθηματικά
 • Γνώσεις Η/Υ 
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Βασικές γνώσεις οικονομικών 
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • δημιουργεί και παράγει έγγραφα σε μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας
 • συμπληρώνει και υποβάλλει έντυπα στις διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου 
 • χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία 

Οι Γενικές Δεξιότητες και Ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι κάτωθι:

Δεξιότητες

- Κριτική ικανότητα

- Οργανωτικότητα

- Επικοινωνία

- Γραπτή Έκφραση

- Αρχές προώθησης και πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών 

- Κοινωνική αντίληψη

- Διαχείριση χρόνου

- Ομαδική εργασία

- Ενεργός ακρόαση

- Λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών 

Ικανότητες 

- Τακτοποίηση και κατηγοριοποίηση πληροφοριών

- Ευελιξία ταξινόμησης και σύγκρισης πληροφοριών 

- Φαντασία 

- Δημιουργικότητα

- Αφαιρετική και κριτική ικανότητα

- Καλή μνήμη

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητεςσυνίστανται στις ακόλουθες:

 • Μελέτη στατιστικών δεδομένων, σύνταξη και ανάλυση πινάκων και γραφικών παραστάσεων
 • Συγκέντρωση οικονομικών πληροφοριών από όλα τα τμήματα της ναυτιλιακής επιχείρησης
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών εντός και εκτός της ναυτιλιακής επιχείρησης
 • Αποτελεσματική και υπεύθυνη εξυπηρέτησηπελατών και συνεργαζόμενων Φορέων/Οργανισμών
 • Γνώση ειδών φορτίου, τύπων πλοίου και ειδών ναύλωσης
 • Τυπικές διαδικασίες υπολογισμού κόστους ταξιδίου, υπολογισμού ναύλου, υπολογισμού καταναλώσεων και προγραμματισμού εφοδιασμού καυσίμων
 • Τυπικές διαδικασίες επικοινωνίας με πλοίαρχο και πράκτορες και έκδοσης οδηγιών σχετικά με την πορεία πλοίου, την εξυπηρέτηση πλοίου και χειρισμού φορτίου
 • Τυπικές διαδικασίες ελέγχου ορθότητας παραγγελιών και παραλαβών υλικών τροφοδοσίας
 • Τυπικές διαδικασίες ελέγχου ορθότητας Ναυλοσυμφώνων
 • Τυπικές διαδικασίες ελέγχου ορθότητας εντύπων Απαιτήσεων και Ναυτασφαλίσεων
 • Τυπικές διαδικασίες εξεύρεσης, επιλογής και στελέχωσης πλοίου
 • Τυπικές διαδικασίες επικοινωνίας με το πλοίο και καταγραφής της θέσης του
 • Γνώση ανάγνωσης ναυτιλιακών εγγράφων, ναυτιλιακής ορολογίας και συντομογραφιών, στα Αγγλικά
 • Τυπικές διαδικασίες χειρισμού και εξυπηρέτησης πλοίου και πληρώματος στον λιμένα
 • Τυπικές διαδικασίες ελέγχου και καταγραφής καταναλώσεων και εφοδίων
 • Τυπικές διαδικασίες τήρησης αρχείου

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα των ΙΕΚ «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα «Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης» των ΙΕΚ (παλαιά ειδικότητα βάσει ν.2009/1992).

5. Κατατάξεις

Στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» δεν προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καμία κατάταξη αποφοίτων οποιασδήποτε ειδικότητας.

6. Πρόγραμμα Κατάρτισης

6.1. ΩρολόγιοΠρόγραμμα 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» με παρουσίαση των εβδομαδιαίων ωρών θεωρίας (Θ), εργαστηρίων (Ε) και συνόλου (Σ) αυτών ανά μάθημα και εξάμηνο είναι το κάτωθι:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών

https://www.foititikanea.gr