Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΤΕΙ Κρήτης: «ATHENA» το όνομα του νέου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

ΤΕΙ Κρήτης: «ATHENA» το όνομα του νέου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ Κρήτης) συμμετέχει σε πρόταση που κατατέθηκε στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Η σύμπραξη των επτά Πανεπιστημίων, που συμμετέχουν στην πρόταση που κατατέθηκε, έλαβε την ονομασία της από τη Θεά της Σοφίας & Στρατηγικής στην Αρχαία Ελλάδα, ATHENA.

Στο ΑΤΗΕΝΑ συμμετέχουν επτά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια:

1. Instituto Politecnico do Porto (Portugal) (Συντονιστής)

2. Technological Educational Institute of Crete (Greece)

3. Universitaet Siegen (Germany)

4. Universza v Mariboru (Slovenia)

5. Universita degli studi Niccolo Cuzano Telematica Roma (Italy)

6. Univerite d’Orleans (France)

7. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Lithuania)

Στόχος της σύμπραξης του ATHENA είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και η διεξαγωγή έρευνας με άμεση σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της βιομηχανίας. Τα προγράμματα σπουδών της σύμπραξης θα αναπτύσσονται σε άμεση συνεργασία με την αγορά εργασίας, ώστε να αυξάνεται και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Η διδασκαλία στα πλαίσια της σύμπραξης ATHENA θα διεξάγεται με καινοτόμες μεθόδους, τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Αναφορικά με την έρευνα, θα δημιουργηθούν κοινές ερευνητικές ομάδες σε θέματα κοινών προτεραιοτήτων και οι διδακτορικοί φοιτητές της σύμπραξης θα επιλέγουν τον επιβλέποντα για τη διατριβή τους μέσα από τους διδάσκοντες των πανεπιστημίων της σύμπραξης. Επιπλέον, οι ερευνητικοί εργαστηριακοί χώροι των πανεπιστημίων της σύμπραξης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε μέλος των κοινών ερευνητικών ομάδων που θα δημιουργηθούν.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας τίθενται οι φοιτητές που θα παρακολουθούν τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Στους βασικούς στόχους της σύμπραξης περιλαμβάνονται: η αποτελεσματική διδασκαλία μέσω της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων και εκπαιδευτικών εργαλείων, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τη βιομηχανία, η εκπαίδευση στους τομείς των Επιστημών και της Τεχνολογίας, η ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των αποφοίτων, και τέλος η ενίσχυση και διεύρυνση των ευκαιριών κινητικότητας των φοιτητών.

Η σύμπραξη του ATHENA έχει λάβει επιστολές στήριξης των προτεραιοτήτων της σύμπραξης από κορυφαίες βιομηχανίες των τομεακών στόχων του Προγράμματος Erasmus και από ενώσεις φοιτητών από τις συμμετέχουσες χώρες.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ