Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Αιφνιδιαστικοί ελέγχοι στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αιφνιδιαστικοί ελέγχοι στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Η αιφνίδια έρευνα διενεργείται από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και αφορά συγγενικά πρόσωπα του Κωνσταντίνου Βαρσαμίδη.

Εκτός από την έρευνα την οποία διεξάγει το υπουργείο Παιδείας στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, παράλληλη έρευνα διενεργείται και από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ). Συγκεκριμένα, στις αρχές Ιουλίου το ΣΕΕΔΔ απέστειλε προς τη διοίκηση του ΑΤΕΙΘ επείγον εμπιστευτικό έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για τις υποθέσεις τις οποίες διερευνά και ζητά να του χορηγηθούν μια σειρά στοιχεία, σχετιζόμενα με την έρευνα. Η διερεύνηση των υποθέσεων είχε ξεκινήσει νωρίτερα, τον Μάιο, ωστόσο το ΣΕΕΔΔ επανήλθε, καθώς τα έως τότε στοιχεία τα οποία είχαν σταλεί από το ΑΤΕΙΘ δεν ήταν επαρκή. Η περίοδος στην οποία αφορά η έρευνα είναι από το 2012 έως το 2017, δηλαδή στην πλειονότητά της, περίοδος κατά την οποία ο Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης κατείχε το αξίωμα του προέδρου του ΑΤΕΙΘ (2013-2017) ή του αντιπροέδρου (2009-2013).

Ειδικότερα, το ΣΕΕΔΔ, με το νέο έγγραφό του μεταξύ άλλων ζητά:

- Για το ελεγχόμενο διάστημα να γίνει μια σύντομη περιγραφή των διαδικασιών αίτησης και χορήγησης αδείας σε διοικητικούς υπαλλήλους του ΑΤΕΙΘ.

Τα στοιχεία αυτά ζητούνται επειδή μία από τις υποθέσεις τις οποίες διερευνά το ΣΕΕΔΔ αφορά την τακτική προσέλευση στην εργασία καθώς και τη νομιμότητα χορήγησης αδειών σε συγκεκριμένα άτομα, στα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται και συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού, υψηλόβαθμου στελέχους του ΑΤΕΙΘ, για τα οποία υπήρξαν καταγγελίες για συνεχείς απουσίες από την εργασία και μάλιστα για μακρό χρονικό διάστημα.

- Για το ως άνω διάστημα να μας ενημερώσετε ποιες υπηρεσίες και ποιοι πιστοποιημένοι χρήστες – υπάλληλοι του ΑΤΕΙΘ είχαν δυνατότητα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των μηνιαίων παρουσιολογίων, ώστε να καταχωρούν τα πάσης φύσεως δεδομένα (άδειες, απουσίες κ.λπ.).

Τα στοιχεία αυτά ζητούνται καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν υπόνοιες για παραποίηση των στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την πιστοποίηση της παρουσίας των εργαζομένων στο ΑΤΕΙΘ, ακόμη και αυτών τα οποία καταχωρίζονται ηλεκτρονικά. Σημειώνεται ότι στενό συγγενικό πρόσωπο του αναδόχου ο οποίος ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα του ΑΤΕΙΘ προήχθη σε θέση προϊσταμένου, σε νευραλγική διοικητική υπηρεσία, γεγονός το οποίο δημιούργησε υποψίες στους ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ.

Πέραν των ανωτέρω, το ΣΕΕΔΔ ζητά επίσης να του αποσταλούν για το διάστημα 2009-2017 (διάστημα δηλαδή κατά το οποίο ο κ. Βαρσαμίδης κατέχει υψηλόβαθμο αξίωμα):

- Οι ισχύοντες εσωτερικοί κανονισμοί του ΑΤΕΙΘ.

- Οι αποφάσεις ορισμού προέδρου. 

- Οι αποφάσεις ορισμού γραμματέα. 

- Οι αποφάσεις ορισμού ή ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου Οικονομικού (θέση την οποία κατέλαβε ένα από τα προαναφερθέντα συγγενικά πρόσωπα).

- Οι αποφάσεις ορισμού ή ανάθεσης καθηκόντων εκκαθαριστή μισθοδοσίας. 

Αιφνίδιος έλεγχος

Σύμφωνα με πληροφορίες την περασμένη Πέμπτη δύο επιθεωρητές του ΣΕΕΔΔ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο στο ΑΤΕΙΘ. Από αυτόν διαπιστώθηκε ότι τα συγγενικά πρόσωπα του ανωτάτου στελέχους του Ιδρύματος απουσίαζαν από τη δουλειά τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στους επιθεωρητές παραδόθηκαν δύο έγγραφα σύμφωνα με τα οποία τα εν λόγω διοικητικά στελέχη είχαν λάβει 24ωρη άδεια. Οι ελεγκτές ζήτησαν και έλαβαν πλήθος στοιχείων σχετικά με την προσέλευση των συγκριμένων υπαλλήλων καθώς και για δύο τρεις ακόμη υπαλλήλους οι οποίοι σχετίζονται με κορυφαία διοικητικά στελέχη του ΑΤΕΙΘ ή με κάποιον εκ των αναδόχων.

του Νίκου Ηλιάδη - voria.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ