Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τις απώλειες εσόδων στο Ίδρυμα

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τις απώλειες εσόδων στο Ίδρυμα

Απάντηση αναφορικά με την ποινική δίωξη για απώλειες 2,7 εκατ. ευρώ δίνει το  "Αλεξάνδρειο" ΤΕΙ θεσσαλονίκης. Στην σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως,οι εκάστοτε Διοικήσεις του ΑΤΕΙΘ διαχρονικά επέδειξαν αμέριστη μέριμνα στην κατεύθυνση διασφάλισης των συμφερόντων του Ιδρύματος σε απόλυτη σύμπνοια με το νόμο.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ''Αναφορικά με την μη απόδοση του ποσοστού παρακράτησης από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από κάποια μέλη ΕΠ του ΑΤΕΙΘ επισημαίνεται ότι το σύνολο των αιτιάσεων παρίσταται εντελώς ανυπόστατο''.

H απάντηση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

Αναφορικά με την μη απόδοση του ποσοστού παρακράτησης από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από κάποια μέλη ΕΠ του ΑΤΕΙΘ επισημαίνεται ότι το σύνολο των αιτιάσεων παρίσταται εντελώς ανυπόστατο. Οι εκάστοτε Διοικήσεις του ΑΤΕΙΘ διαχρονικά επέδειξαν αμέριστη μέριμνα στην κατεύθυνση διασφάλισης των συμφερόντων του Ιδρύματος σε απόλυτη σύμπνοια με το νόμο.

Οι αποκλειστικά κατά τον νόμο υπόχρεοι στην καταβολή παρακρατήσεων που όφειλαν να γνωστοποιούν στις Διοικήσεις την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος, παρά την μη τήρηση της σχετικής τους υποχρέωσης με ειδική νομοθετική ρύθμιση, απηλλάγησαν από κάθε ποινική ευθύνη, ρύθμιση που μέχρι σήμερα δεν έχει ελεγχθεί ως προς την συνταγματικότητά της από κανένα δικαστικό.

Οι Διοικήσεις του ΑΤΕΙΘ έως και σήμερα προχώρησαν σε ευρύ σύνολο ενεργειών εξαντλώντας επανειλημμένα κάθε νόμιμη δυνατότητα εξεύρεσης των αναγκαίων στοιχείων για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου, παρά την αποσιώπηση των στοιχείων αυτών από τους υπόχρεους και την εξόφθαλμη και διαρκή άρνηση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών προς γνωστοποίηση των στοιχείων. Δυνατότητα πρόσβασης στα απαραίτητα στοιχεία για την είσπραξη των οικείων ποσών από τους ΕΛΚΕ παρίσταται για πρώτη φορά με το νόμο 4415/2016 από τον Σεπτέμβριο του 2016, οπότε και το ΑΤΕΙΘ ενήργησε τα δέοντα προς εφαρμογή της διάταξης με την οποία προ-βλέπεται πλέον σχετική διοικητική διαδικασία και αποσαφηνίζεται ότι τα οφειλόμενα ποσά δεν παραγράφονται πριν την πάροδο εικοσαετίας. Κατά συνέπεια καμία απώλεια εσόδων δεν υφίσταται μέχρι σήμερα.

Προσπάθεια απόδοσης ανέρειστων νομικά ευθυνών αποσκοπεί στον αποπροσανατολισμό από την ουσία του θέματος που είναι αφενός η χαριστική απαλλαγή από την Πολιτεία των οικονομικά υπόχρεων από κάθε ποινική ευθύνη τους και αφετέρου η μη θεσμοθέτηση τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει είσπραξη από αυτούς των ποσών αυτών μέχρι το 2016, ενώ οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. που γνώριζαν την υποχρέωση απόδοσης της παρακράτησης, από τις υποβληθείσες σε αυτές φορολογικές δηλώσεις των υπόχρεων δεν επέβαλαν στους υπόχρεους την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων για να καταστεί δυνατή η απόδοση.

Για το λόγο αυτό το ΑΤΕΙ/Θ κατέθεσε τις υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦ1.2/5591/15-12-2014 και ΔΦ1.2/2994/12-07-2016 Αναφορές προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά των αρμόδιων οικονομικών αρχών. Το θέμα έχει διάσταση ευρεία, καθολική, αφού διαχρονικά απασχολεί το σύνολο των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας, οι Διοικήσεις των οποίων καλούνται να αναλάβουν ανυπαίτια το βάρος των πραγματικών ευθυνών των οργάνων της Πολιτείας και των αμέσως υπόχρεων, ενάντια σε κάθε έννοια λογικής και τις αρχές του κράτους δικαίου.

Περισσότερα φοιτητικά νέα που αφορούν το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην κατηγορία «ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ