Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του ΣτΕ η αίτηση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του ΣτΕ η αίτηση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Απορρίφθηκε από το ΣτΕ η αίτηση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του ΣτΕ η αίτηση του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Σίνδος), που είχε προσφύγει στο ΣτΕ κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), από 20 Απριλίου 2015 με την οποία  μεταφέρθηκαν   τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ειδικό λογαριασμό της  Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην απόφαση του το ΣτΕ υπογραμμίζει ότι,  δεν μπορεί να ελέγξει  τη νομιμότητα της Π.Ν.Π,  καθώς  κυρώθηκε με νόμο.

Υπενθυμίζεται  ότι  με την  επίμαχη Π.Ν.Π. οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης  και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και  β΄ βαθμού υποχρεώθηκαν να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Στη συνέχεια η επίμαχη Π.Ν.Π. κυρώθηκε με το νόμο 423/2015.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Βαρβάρα Ραυτοπούλου, όπως γράφει το huffingtonpost, με απόφαση της απέρριψε την προσφυγή του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, που υποστήριζε  ότι τα χρήματα που προορίζονται για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του ΝΠΔΔ και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του είναι ακατάσχετα.

Το Τ.Ε.Ι.  ανέφερε επίσης ότι η Π.Ν.Π.  είναι αντισυνταγματική, καθώς πλήττει το κατοχυρωμένο από το άρθρο 16 του Συντάγματος αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καταστρατηγεί ευθέως και αναμφιβόλως την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δημοσιονομικής αυτοτέλειας, καθώς σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 44),οι   Π.Ν.Π. εκδίδονται σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης και είναι απαραίτητο να αναφέρεται με σαφήνεια η προς αντιμετώπιση επείγουσα ανάγκη έκδοσή τους.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση των συμβούλων Επικρατείας η αίτηση του Τ.Ε.Ι. κατατέθηκε στις 28.4.2015, δηλαδή την επόμενη ημέρα της κύρωσης της Π.Ν.Π, με  το νόμο 4323/2015.

Μάλιστα, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι η  κύρωση της Π.Ν.Π. με τον επίμαχο νόμο έγινε αναδρομικά και κατά του νόμου δεν χωρεί αίτηση ακυρώσεως».

Να σημειωθεί ότι ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ κ. Σακελλαρίου, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος των αντιπροέδρων  του ΣτΕ και έχει όλες τις προϋποθέσεις  και τα προσόντα για να προαχθεί στην θέση του προέδρου του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η οποία θα κενωθεί λόγω συνταξιοδότησης του σημερινού προέδρου Σωτήρη Ρίζου. σε σημαντικές αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, όπως  είναι το δεύτερο μνημόνιο, οι περικοπές των συντάξεων, κ.λπ., είχε μειοψηφήσει και είχε ταχθεί υπέρ της αντισυνταγματικότητας τους.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ