Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Τριπλασιάστηκε ο αριθμός των φοιτητών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης εκφράζει ομόφωνα την αγωνία και τον προβληματισμό της για τα συνεπακόλουθα και τις επιπτώσεις του τεράστιου κύματος μετεγγραφών, καθώς σύμφωνα με το ανακοινωθέν της:

-Οι αρχικά 100, βάσει του ΦΕΚ Ίδρυσης, εισακτέοι, έγιναν στην πορεία 180 και σήμερα 280 μετά την ήδη εγκριθείσα, αλλά και επιπλέον αναμενόμενη, μεταφορά θέσης (μετεγγραφή) 100 και πλέον νέων φοιτητών/τριων που πέρασαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014.

-Ο εκρηκτικός αυτός αριθμός των 280 φοιτητών/τριων είναι κατά 180% μεγαλύτερος από τον αριθμό των φοιτητών, στους οποίους μπορεί να παρασχεθεί αξιοπρεπής εκπαίδευση με το υφιστάμενο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των 20 ατόμων και τις μόλις τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων και έξι (6) εργαστήρια διδασκαλίας των 15 και πλέον εργαστηριακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

-Αξίζει παράλληλα να αναφερθεί ότι:

α) εδώ και τρία ακαδημαϊκά έτη η ενίσχυση του διδακτικού έργου του Τμήματος με έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι κυριολεκτικά ελάχιστη και ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος,

β) ο απόλυτα απαραίτητος για τη διδασκαλία και για τη λειτουργία των κέντρου υποστήριξης δικτύων του Τμήματος εξοπλισμός είναι ποσοτικά ανεπαρκής και σε μεγάλο βαθμό τεχνολογικά απαξιωμένος λόγω έλλειψης πόρων για την ανανέωσή του και γ) κατά την τελευταία πενταετία έχει πραγματοποιηθεί μόλις μία πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ έγιναν πέντε αποχωρήσεις (λόγω συνταξιοδότησης ή παραίτησης) με αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή του σε σημαντικό βαθμό, ο οποίος θα γίνει ακόμη μεγαλύτερος στο προσεχές μέλλον τόσο λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης προσωπικού, όσο και καμιάς προβλεπόμενης πρόσληψης, ούτε εκκρεμούσας ούτε στον ορατό χρονικό ορίζοντα.

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Η απόφαση του ΥΠΕΠΘ σχετικά με το σχεδόν ελεύθερο δικαίωμα μεταφοράς θέσης δικαιούχων από Τμήματα περιφερειακών ΑΕΙ σε ομότιτλα Τμήματα κεντρικών ΑΕΙ (στη μεγάλη πλειοψηφία τους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη) που υλοποιήθηκε πολύ πρόσφατα δημιούργησε εκρηκτικά προβλήματα διαχείρισης, λειτουργίας, ακόμη και βιωσιμότητας σε πολλά Τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ειδικότερα στον τομέα της Πληροφορικής η εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» προκάλεσε τη δημιουργία 11 ομότιτλων Τμημάτων που είναι διασπαρμένα σχεδόν σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Η ομογενοποίηση αυτή δεν αποτελεί λογική κίνηση αλλά κίνηση υποβάθμισης επειδή αφορούσε και Τμήματα που είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν ως σήμερα με διαφορετικό γνωστικό πεδίο (π.χ. Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα κ.λπ.) με αποτέλεσμα την αλλαγή της φυσιογνωμίας τους.

Επιπλέον δεν εφαρμόστηκε ούτε κατ’ ελάχιστο στα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Για ποιούς λόγους άραγε; Επίπτωση αυτής της ομογενοποίησης είναι η μετεγγραφή μεγάλου αριθμού φοιτητών/τριων σε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ Τμήμα από αυτό που πέρασαν με τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Τελικά, τόσο η παντελής αγνόηση των αποφάσεων-προτάσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων σχετικά με τους προτεινόμενους αριθμούς εισακτέων (παρά τη ρητή αναφορά του Ν. 4264/2014 περί δικαιοδοσίας των αποφάσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων), όσο και - ακόμη εντονότερα – η πρόσφατη υλοποίηση των φετινών μετεγγραφών κυριολεκτικά άλλαξαν το χάρτη των σπουδών Πληροφορικής στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ειδικότερα το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΤΜΠ) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) αντιμετωπίζει σήμερα αυτό το πρόβλημα σε όλο του το «μεγαλείο».

Οι αρχικά 100, βάσει του ΦΕΚ Ίδρυσης, εισακτέοι, έγιναν στην πορεία 180 και σήμερα 280 μετά την ήδη εγκριθείσα, αλλά και επιπλέον αναμενόμενη, μεταφορά θέσης (μετεγγραφή) 100 και πλέον νέων φοιτητών/τριων που πέρασαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014.

Ο εκρηκτικός αυτός αριθμός των 280 φοιτητών/τριων είναι κατά 180% μεγαλύτερος από τον αριθμό των φοιτητών, στους οποίους μπορεί να παρασχεθεί αξιοπρεπής εκπαίδευση με το υφιστάμενο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των 20 ατόμων και τις μόλις τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων και έξι (6) εργαστήρια διδασκαλίας των 15 και πλέον εργαστηριακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Αξίζει παράλληλα να αναφερθεί ότι: α) εδώ και τρία ακαδημαϊκά έτη η ενίσχυση του διδακτικού έργου του Τμήματος με έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι κυριολεκτικά ελάχιστη και ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος, β) ο απόλυτα απαραίτητος για τη διδασκαλία και για τη λειτουργία των κέντρου υποστήριξης δικτύων του Τμήματος εξοπλισμός είναι ποσοτικά ανεπαρκής και σε μεγάλο βαθμό τεχνολογικά απαξιωμένος λόγω έλλειψης πόρων για την ανανέωσή του και γ) κατά την τελευταία πενταετία έχει πραγματοποιηθεί μόλις μία πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ έγιναν πέντε αποχωρήσεις (λόγω συνταξιοδότησης ή παραίτησης) με αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή του σε σημαντικό βαθμό, ο οποίος θα γίνει ακόμη μεγαλύτερος στο προσεχές μέλλον τόσο λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης προσωπικού, όσο και καμιάς προβλεπόμενης πρόσληψης, ούτε εκκρεμούσας ούτε στον ορατό χρονικό ορίζοντα.

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης εκφράζει ομόφωνα την αγωνία και τον προβληματισμό της για τα συνεπακόλουθα και τις επιπτώσεις αυτού του τεράστιου κύματος μετεγγραφών.

Κάθε μία από τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια (ραγδαία μείωση του αριθμού του εκπαιδευτικού προσωπικού, μη ανανέωση ακόμη και του άκρως απαραίτητου εξοπλισμού, ομογενοποίηση τμημάτων με εντελώς διαφορετικές καταβολές και δυνατότητες, και το πρόσφατο τσουνάμι των μετεγγραφών) έχουν δυσμενή αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα των σπουδών, όσο και στη βιωσιμότητα Τμημάτων τεχνολογίας αιχμής με το ‘άδειασμα’ των περισσότερων περιφερειακών και την υπερφόρτωση των δύο κεντρικών Τμημάτων.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

• Να μην επαναληφθούν οι αλόγιστες μετεγγραφές εισακτέων σε ομότιτλα Τμήματα επειδή αποσταθεροποιούνται και τα Τμήματα υποδοχής (με την αδυναμία τους να παράσχουν έστω και στοιχειώδη εκπαίδευση λόγω έλλειψης προσωπικού, πόρων και υποδομών), αλλά και τα Τμήματα προέλευσης των μετεγγραφόμενων (με τη μεγάλη μείωση των φοιτητών τους που συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο για τη βιωσιμότητά τους).

• Να εφαρμόσει πολιτικές ενίσχυσης των οικονομικά αδύναμων οικογενειών των φοιτητών χρηματοδοτώντας τη φοίτησή των παιδιών τους σε ιδρύματα που βρίσκονται μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί δραστικά το κύμα των μετεγγραφών, αλλά και θα καταστούν βιώσιμα τα περιφερειακά Τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης.

• Να εφαρμόσει την προβλεπόμενη από το Νόμο αυτονομία των Τμημάτων των ΑΕΙ, όσο αφορά στον καθορισμό του αριθμού εισακτέων ανάλογα με την αντίστοιχη δυναμικότητά τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό.

• Η διαδικασία της ανακοίνωσης και υλοποίησης των ελάχιστων ‘απαραίτητων’ μετεγγραφών να ολοκληρώνεται στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου, προκειμένου οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές/τριες να ενσωματώνονται άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να χάνουν ένα ολόκληρο εξάμηνο σπουδών όπως συνέβη φέτος. Ειδικότερα για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από το κύμα των 100 και πλέον μετεγγραφόμενων φοιτητών/τριων το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙ-Θ εκφράζει το βαθύ προβληματισμό του για τη δυνατότητα ανταπόκρισής του στην παροχή επαρκούς εκπαίδευσης 280 φοιτητών/τριων. Ζητά από το Ίδρυμα τη σημαντική αύξηση των πόρων του Τμήματος σε ανθρώπινο δυναμικό (έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό), υποδομές (πρόσβαση σε μεγαλύτερες και περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας) και εξοπλισμό (υπολογιστές για τρεις τουλάχιστον εργαστηριακές αίθουσας και ανακαίνιση του κέντρου υποστήριξης δικτύων η λειτουργία του οποίου κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή λόγω απαρχαιωμένου και ανεπαρκούς σχετικού εξοπλισμού). Συγκεκριμένα, ζητά από τη Διοίκηση και το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ-Θ τόσο για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015, όσο και για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη:

α) Την πρόσληψη επαρκούς αριθμού εργαστηριακών συνεργατών για την παροχή των απαραίτητων 10 τουλάχιστον εργαστηριακών τμημάτων για τη στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των 280 εισακτέων φοιτητών.

β) Την πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων, εφόσον σε πολλά από αυτά απαιτείται η δημιουργία δύο τμημάτων λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών και του μικρού μεγέθους των διαθέσιμων αιθουσών.

γ) Χρήση μεγαλύτερων αιθουσών ή/και αμφιθεάτρων, ικανών να ‘στεγάσουν’ τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων του Τμήματος.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ