Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Υποχώρηση ΥΠΑΙΘ για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια μετά τις αντιδράσεις φοιτητών και καθηγητών!

Υποχώρηση ΥΠΑΙΘ για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια μετά τις αντιδράσεις φοιτητών και καθηγητών

Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. 

Τροποποιητικές διατάξεις για την Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου για τη Σχολική Βία, το οποίο κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Προεκλογική υποχώρηση από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, τροποποιώντας εκ νέου τη μεταβατική διάταξη του ν. 4957/2022 (άρθρο 456, παράγ. 2) για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Μετά τις αντιδράσεις των «καθηγητικών» σχολών συμπεριλήφθηκε ρύθμιση που ανατρέπει την προηγούμενη ρύθμιση του ΥΠΑΙΘ η οποία είχε προκαλέσει αναστάτωση σε χιλιάδες φοιτητές των σχολών αυτών.

Το εν λόγω άρθρο ξεσήκωσε αντιδράσεις με πρώτες εκείνες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των κοσμητόρων των σχολών θετικών επιστημών της χώρας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) και φυσικά των φοιτητών και φοιτητριών των επίμαχων σχολών.  

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 99 του νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ (ν. 4957/2022) όριζε ότι, προκειμένου να αποκτήσει κάποιος φοιτητής παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (ΠΔΕ), υποχρεούνταν να παρακολουθήσει «ειδικό πρόγραμμα δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων» και μάλιστα υπό προϋποθέσεις.

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Πέμπτη 23/Φεβρουαρίου στη Βουλή, καταργείται σχεδόν όλο το προηγούμενο πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 32 προβλέπεται ότι το δωρεάν (αναφέρεται ρητά) «ειδικό πρόγραμμα» που προσφέρεται από Τμήμα που αποδίδει παιδαγωγική επάρκεια μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του ή ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων μπορούν να το παρακολουθούν φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον 120 πιστωτικές μονάδες και απόφοιτοι οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο αριθμός τους κατ’ έτος καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου ΑΕΙ, ενώ προβλέπεται η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών.

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι «Με την κατοχή: αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, [...] γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) [...]» πιστοποιείται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ενώ όσοι έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μπορούν να λάβουν την πιστοποίηση χωρίς την παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές τους χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.

«Φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 δύνανται να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές που έχουν εισαχθεί χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους».

Σύμφωνα, με την προηγούμενη διάταξη, οι απόφοιτοι, έως και 21 Ιουλίου 2022, όσοι έχουν ήδη λάβει βεβαίωση ή πτυχίο ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4547/2018 δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 του νόμου-πλαίσιο Κεραμέως. Ενώ τα ειδικά προγράμματα που ήδη λειτουργούν συνεχίζουν έως 31/8/2023.

Με την τωρινή τροποποίηση, η καταληκτική ημερομηνία για τα ειδικά προγράμματα χορήγησης πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας, που ήδη λειτουργούν, και έληγε στις 31/8/2023, ακυρώνεται, και πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας λαμβάνουν όλοι οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησης, εφόσον κατά το έτος εισαγωγής τους στις Σχολές και τα Τμήματα των ΑΕΙ, αυτά χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση.

Πιο αναλυτικά, τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την εν λόγω ρύθμιση:

Άρθρο 32
Ρυθμίσεις σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 54 ν. 4589/2019, περ. α) παρ. 3 άρθρου 99, άρθρου 419 και παρ. 2 άρθρου 456 ν. 4957/2022

1. Στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), περί της πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ως πρόσθετου τυπικού προσόντος για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προστίθεται υποπερ. δδ), και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: 

«4. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:
α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ` έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση 33 επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

β) Με την κατοχή:
αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής,
ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152),
γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
δδ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας του άρθρου 99 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).»

2. Στο άρθρο 66 του ν. 4589/2019 περί των μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Βεβαιώσεις για τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δυνάμει της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 δύναται να χορηγούνται σε αποφοίτους Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον ενεγράφησαν σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Για αποφοίτους που εγγράφονται σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 και εξής η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποδεικνύεται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 54.».

3. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί των προϋποθέσεων συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των Α.Ε.Ι., τροποποιείται ως προς τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τις οποίες πρέπει να έχουν συγκεντρώσει οι φοιτητές του Α.Ε.Ι., προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο εν λόγω πρόγραμμα σπουδών, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) φοιτητές του Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών, που παρέχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών τους και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες του προγράμματος,».

4. Στο άρθρο 419 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι΄ του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του ειδικού προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του άρθρου 99.».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 456 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι΄ του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 δύνανται να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές που έχουν εισαχθεί χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.».

Υποχώρηση ΥΠΑΙΘ για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια μετά τις αντιδράσεις φοιτητών και καθηγητών
Υποχώρηση ΥΠΑΙΘ για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια μετά τις αντιδράσεις φοιτητών και καθηγητών
Υποχώρηση ΥΠΑΙΘ για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια μετά τις αντιδράσεις φοιτητών και καθηγητών

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr