Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ποια.. αυτόματη αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού;

Ποια.. αυτόματη αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού;

γράφει στα «Φοιτητικά Νέα» ο *Γιάννης Ζαρκωτός, πρόεδρος "ΙΑΤίΣΕ - Ινστιτούτο για την Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Εξωτερικού"

Αποσπάσματα από διατάξεις νόμων για τον ΔΟΑΤΑΠ:


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

α) «εφόσον … ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής».

β) «τομείς γνώσεων … ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο, σε σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα».

Αν και λογικό είναι να μη σας διαφωτίζουν επαρκώς τα πιο πάνω αποσπασματικά νομοθετικά κείμενα, ποιο από τα δύο πιστεύετε ότι αντιστοιχεί στις ‘παρωχημένες’ (έτους 2005) προϋποθέσεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης πανεπιστημιακών τίτλων εξωτερικού και ποιο στις ‘ολοκαίνουργιες’ (έτους 2022) προϋποθέσεις για … αυτόματη – κατά την κα ΚΕΡΑΜΕΩΣ – αναγνώριση τέτοιων πτυχίων;  Ή, για να κάνω πιο βατό το παραπάνω ‘κουϊζ’, ποια από τις 2 προαναφερόμενες νομικές προϋποθέσεις θεωρείτε ότι αποτελεί – ως εκ της ασάφειας της – ‘κερκόπορτα’ για ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ επ’ αυτού κρίσεις εκ μέρους του εκάστοτε ‘αξιολογητή’ (προερχόμενου από το νεόκοπο «Εθνικό Μητρώο») που θα καλείται να αξιολογεί τη ληφθείσα στο εξωτερικό εκπαίδευση του συγκεκριμένου αιτούντος ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου του;

Ας μου επιτρέψετε να μαντέψω τη σχετική απάντηση των περισσότερων από τους δυνητικούς συμμετέχοντες σε ένα τέτοιο mini ερωτηματολόγιο:

Η ΔΕΥΤΕΡΗ από τις προπαρατεθείσες νομικές προϋποθέσεις ελέγχεται ότι εκχωρεί  ‘άκρα διακριτική ευχέρεια’ στους κατά Νόμον (Κεραμέως, βεβαίως-βεβαίως) αξιολογητές, προκειμένου να γνωμοδοτούν – κατά περίπτωση – περί της ανάγκης ή μη επιβολής στον εκάστοτε αιτούντα «αντισταθμιστικών μέτρων» (γραπτής δοκιμασίας, είτε πρακτικής άσκησης), ως όρο προηγούμενης επιτυχούς συμμόρφωσης προς αυτά τα μέτρα, ώστε ακολούθως να τύχει αναγνώρισης το κομιζόμενο στην Πατρίδα αλλοδαπό πτυχίο του.

Για να μη θεωρηθεί, όμως, ότι προκατειλημμένα προεξοφλούμε ως …. δημοφιλέστερη απάντηση εν προκειμένω αυτή που αναφέρεται στις ΝΕΕΣ (του Ν. 4957/22) προϋποθέσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων αλλοδαπής, πώς θα έπρεπε άραγε ο … φετινός νομοθέτης να αποκαταστήσει την ασάφεια της αντίστοιχης ρύθμισης του παλαιού νόμου 3328/2005 (της πιο πάνω ΠΡΩΤΗΣ, δηλ, περίπτωσης μας); Μάλλον, ΟΧΙ με την αντικατάσταση της προηγούμενης προϋπόθεσης – να έχει διδαχθεί ο αιτών τα «βασικά» μαθήματα του ημεδαπού προπτυχιακού προγράμματος – με το «να μην παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις (ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ) η ληφθείσα στο εξωτερικό εκπαίδευση». Κι’ αυτό, γιατί – μεταξύ άλλων – στις ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ της διδαχθείσας ύλης από τη διδακτέα στην Ελλάδα το πιθανότερο είναι να συμπεριλαμβάνουν οι πιο πάνω αξιολογητές του νεοσύστατου εθνικού Μητρώου ΚΑΙ τις περιπτώσεις «ελλιπούς» ύλης του αλλοδαπού προπτυχιακού προγράμματος. Ιδίως, μάλιστα, όταν πρόκειται για αιτήματα αναγνώρισης ΤΡΙΕΤΩΝ Bachelors που η υποχρεωτική σύγκριση τους με τα εγχώρια 4-ετούς διάρκειας πτυχία είναι βέβαιο ότι θα … αναβιώσει τα πορίσματα περί αδίδακτων «βασικών» μαθημάτων των μέχρι πρότινος γνωμοδοτήσεων των - καταργουμένων, κατά τα λοιπά -  ‘ακαδημαϊκών συμβούλων’ του ΔΟΑΤΑΠ (οι οποίοι, σημειωτέον, ακόμα και με την έως τώρα υποχρεωτική ‘συνεκτίμηση’ Bachelor & Master ανακάλυπταν … πλειάδα αδίδακτων μαθημάτων σε σύγκριση με τη διδακτέα ύλη των αντίστοιχων ημεδαπών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών).

Συμπερασματικά, αντί της αυτόματης αναγνώρισης (που ανέμεναν ματαίως έως την τελευταία στιγμή οι εν γένει πτυχιούχοι εξωτερικού), το πιθανότερο είναι να υποβάλλονται – οι περισσότεροι από αυτούς – στα … διευρυμένα αντισταθμιστικά μέτρα του νέου νόμου. Σημειωτέον, μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 311 παρ. 3 του Ν. 4957/22, η σχετική «γραπτή δοκιμασία» επιτρέπεται να είναι και … προφορική, καθώς επίσης και να προηγείται αυτής υποχρεωτική παρακολούθηση των εξεταστέων μαθημάτων επί ολόκληρο το ΕΞΑΜΗΝΟ διδασκαλίας τους στο όποιο ‘εξεταστήριο’ ημεδαπό ΑΕΙ! 

*Γιάννης Ζαρκωτός, σ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
πρόεδρος "ΙΑΤίΣΕ - Ινστιτούτο για την Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Εξωτερικού"

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr