Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠάΝΚΣ: Η θέση μας για τη σεξουαλική παρενόχληση στα πανεπιστήμια είναι ξεκάθαρη

ΠάΝΚΣ: Η θέση μας για τη σεξουαλική παρενόχληση στα πανεπιστήμια είναι ξεκάθαρη

Προτείνουμε το παράδειγμα του Cambridge μέσω της δημιουργίας του θεσμού του συμβούλου σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης, αρμόδιου για θέματα όπως:

1. Παροχή αμερόληπτων πληροφοριών και υποστήριξης σχετικά με τις επιλογές για αναφορά τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στην υπόλοιπη Πολιτεία.

2. Υποστήριξη μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας αναφοράς με την οποία επιλέγεται.

3. Υποβολή και παραπομπή σε κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στην υπόλοιπη Πολιτεία.

4. Υποστήριξη για την κατανόηση και διαχείριση του αντίκτυπου της σεξουαλικής βίας.

5. Ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης.

6. Επαναφορά της αυτοεκτίμησης του θύματος και εμπιστοσύνης στους συνανθρώπους του.

Στόχος της υπηρεσίας συμβούλου είναι η καλλιέργεια ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, όπου τα θύματα μπορούν να μιλήσουν και να ακουστούν.

Παράλληλα, καλούμε κάθε ίδρυμα να στηρίξει τις προσπάθειες θέσπισης επιτροπής ισότητας φύλων σε κάθε ΑΕΙ, σύμφωνα με την νομοθεσία 4589/2019, με αρμοδιότητες:

7. Εκπόνηση σχεδίων δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο.

8. Εισήγηση μέτρων στα αρμόδια όργανα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού.

9. Παροχή ενημέρωσης και επιμόρφωσης στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα.

10. Προώθηση εκπόνησης Π.Μ.Σ. και διενέργειας σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου.

11. Προώθηση εκπόνησης μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της.

Ο τρόπος υπάρχει, η βούληση;
#Metoo

Πανελλήνια Ανεξάρτητη Κίνηση Σπουδαστών - ΠάΝΚΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ