Τι θα αλλάξει στον ΑΣΕΠ σε σχέση με πριν

ΑΣΕΠ προσλήψεις στο Δημόσιο: Τέλος η εργασιακή εμπειρία και τα ακαδημαϊκά κριτήρια

Σχέδιο νόμου για νέο σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα – Παρατηρήσεις από τον Μιχαήλ Βολκίδη – Οργανωτικό Γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ – σχετικά με την αλλαγή κριτηρίων για τις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, η περαιτέρω εμπέδωση και διατήρηση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας αυτού, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Σύμφωνα με τον Μιχαήλ Βολκίδη – Οργανωτικό Γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ – δεν θα μοριοδοτείται καθόλου (0) η εργασιακή εμπειρία (Άρθρο 11) . Ουσιαστικά καταργούνται τα λεγόμενα "ακαδημαϊκά" κριτήρια: γλώσσες, Η/Υ , εξειδικεύσεις, μεταπτυχιακά κλπ (εκτός και εάν κάποιος θεωρεί ως μοριοδότηση το 2 στα 100 που προβλέπεται για το μεταπτυχιακό ή οποία και ισούται με δύο τυχαίες απαντήσεις στα τέστ πολλαπλών επιλογών που προτείνονται ως κριτήριο! για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μεταξύ άλλων).

Υπονομεύεται το βασικό πτυχίο με την εισαγωγή συνέντευξης (!), τεστ δεξιοτήτων και γραπτών εξετάσεων (πάλι χρόνος και χρήμα).

Όσον αφορά τα τεστ ”δεξιοτήτων” στο σχέδιο νόμου δεν ορίζεται ποια θα είναι αυτά ….δημιουργική ασάφεια.

Στο Άρθρο 9 του υπο διαβούλευση νομόσχεδιου προβλέπεται συνέντευξη για θέσεις , αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής! Τόσο αόριστο και ασαφές όσο χρειάζεται για να χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν.

Ο τίτλος δεν έχει σχέση με τον σκοπό και επομένως και με το περιεχόμενο, κατά την γνώμη μου.

Το παρόν σχέδιο νόμου στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνει τους υπό δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας εργαζομένους( Άρθρο 7 ,2.β. )

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως Δευτέρα 30/11

Νέο ΑΣΕΠ: Τι αλλάζει

Κυριότερη αλλαγή που εισάγει το νομοσχέδιο είναι η διενέργεια ενός ετήσιου γραπτού πανελλήνιου διαγωνισμού, μέθοδος που -σύμφωνα με το υπουργείο- θα ενισχύσει την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ταχύτητα στη διαδικασία επιλογής προσωπικού στον δημόσιο τομέα.

Με στόχο την -όσο το δυνατόν- ευρύτερη αποδοχή των αλλαγών που προβλέπει το νομοσχέδιο, προηγήθηκε διάλογος του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους κομμάτων, θεσμικών φορέων, την Ολομέλεια του ΑΣΕΠ αλλά και της νέας γενιάς.

Η προετοιμασία του νομοσχεδίου, σε επίπεδο κατευθυντηρίων γραμμών, ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2020 και στην επιστημονική επιτροπή που το συνέταξε συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι τρεις αντιπρόεδροι του ΑΣΕΠ και η γγ Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Τα βασικά σημεία στο νομοσχέδιο ΑΣΕΠ

Oι γραπτές δοκιμασίες διεξάγονται ηλεκτρονικά, για όλες τις θέσεις μονίμου και Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των κατηγοριών εκπαίδευσης αλλά και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ ΕΒΠ)

Ο υποψήφιος θα εξετάζεται γραπτά σε γνωστικά πεδία που θα σχετίζονται με γνώσεις γενικού περιεχόμενο και με βάσει της θέσης που έχει αναρτήσει ο φορέας στο ψηφιακό του οργανόγραμμα,

Δίνεται έμφαση στην ηλεκτρονικοποίηση του συνόλου των διαδικασιών με χρήση απαντητικών δελτίων που διορθώνονται ηλεκτρονικά.

Το περιεχόμενο των Δοκιμασιών Προσωπικότητας θα αποτελείται από ερωτήσεις µε απαντήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και αντιστοίχισης αρκετά παρόμοιες με το παλαιότερο τεστ δεξιοτήτων ,δηλαδη κλειστές ερωτήσεις τύπου multiple choice που ενέχουν και την παράμετρο της τυχαίας απάντησης από πλευράς του υποψηφίου.

Λογικό είναι μετά από μία τέτοια διαδικασία να περιορίζεται η γραφειοκρατία με σκοπό η ολοκλήρωσης της διαδικασίας από την υποβολή των αιτημάτων έως και την έκδοση του οριστικού πίνακα διοριστέων να μην υπερβαίνει το ένα έτος.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών

https://www.foititikanea.gr