Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Οι προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για την εξεταστική στα Πανεπιστήμια

Οι προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για την εξεταστική στα Πανεπιστήμια

Η φοιτητική παράταξη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε ό,τι αφορά στην ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου και την διεξαγωγή της εξεταστικής προτείνει:

• Την διεξαγωγή της εαρινής εξεταστικής σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα οποτεδήποτε αυτό κριθεί δυνατόν, ακόμη και μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Επίσης, να δοθεί το Σεπτέμβριο η δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το τελευταίο εξάμηνο του κύκλου σπουδών τους και άνω να εξεταστούν σε όσα μαθήματα έχουν δηλώσει έστω και μία φορά στο παρελθόν.

• Στις επόμενες δύο τουλάχιστον εξεταστικές περιόδους, να υπάρξει μέριμνα ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας σε κάθε αίθουσα, με χωρισμό των εξεταζόμενων σε πολλά τμήματα ή και παράταση της διάρκειας της εξεταστικής, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

• Στην απευκταία περίπτωση που τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, δεν επιτρέπουν ή περιορίζουν τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου, προτείνεται η διερεύνηση δυνατοτήτων εξ αποστάσεως εξέτασης μέσω της υποδομής που χρησιμοποιούν ήδη τα Πανεπιστήμια για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

• Στις περιπτώσεις μαθημάτων για τα οποία απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός διδακτικών ωρών διά ζώσης εκπαίδευσης προκειμένου να εξεταστούν, να δοθεί κατ’εξαίρεση δυνατότητα εξέτασης σε όσους φοιτητές έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας σε προηγούμενα εξάμηνα.

• Ειδικά για όσα μαθήματα αποτελούνται και από εργαστηριακό μέρος, ανάλογα με τη φύση κάθε μαθήματος και προς διευκόλυνση της διδασκαλίας τους, στα εν λόγω εργαστήρια να πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή τους με τηλεδιάσκεψη, ανάρτηση των δεδομένων των εργαστηριακών ασκήσεων αλλά και του απαιτούμενου τυπολογίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-class, καθώς και επαναληπτική εξέτασή τους το Σεπτέμβριο.

Προτάσεις και για άλλα φοιτητικά θέματα:

• Την παροχή δωρεάν υλικοτεχνικής υποδομής από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων σε φοιτητές, βάσει οικονομικών κριτηρίων, με σκοπό την πρόσβαση όλων στα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα επιστραφεί από τους δικαιούχους μετά το τέλος της τηλεκπαίδευσης, όπως κατά την αντίστοιχη μέριμνα που έχει ληφθεί για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

• Ανάρτηση όλων των μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων στο e-class, καθώς και πραγματοποίηση φροντιστηριακών και εμβόλιμων μαθημάτων αναπλήρωσης, με στόχο τη βέλτιστη πραγματοποίηση μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης.

• Την μείωση των απαιτούμενων ημερομισθίων για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης καθώς και τη διερεύνηση της δυνατότητας χορήγηση έκτακτου βοηθήματος σε όσους φοιτητές πραγματοποιούν την υποχρεωτική πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί ή πληγεί σημαντικά η λειτουργία.

• Με στόχο την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής σε όλους τους ακαδημαϊκούς χώρους (διδακτικοί χώροι, κοινόχρηστοι χώροι, βιβλιοθήκες, εστίες και λέσχες), προτείνεται εβδομαδιαία (ή ανά δύο εβδομάδες) απολύμανση, καθώς και τοποθέτηση αντισηπτικού υγρού σε κάθε χώρο.

• Δημιουργία ψηφιακών γραμματειακών υπηρεσιών, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις γραμματείες κάθε τμήματος. Ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων για κάθε νόμιμη χρήση, αρχής γενομένης με την δυνατότητα αποστολής της βεβαίωσης περάτωσης σπουδών, εφόσον δεν πραγματοποιούνται τελετές ορκωμοσίας.

• Για το διάστημα κατά το οποίο εφαρμόζονται προσωρινά μέτρα αντιμετώπισης του ιού και των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης του αριθμού των δικαιούχων φοιτητών για δωρεάν σίτιση και στέγαση, εφόσον ανήκουν σε οικογένειες που επλήγησαν άμεσα από την κρίση.

• Διερεύνηση της δυνατότητας για επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης για την έκπτωση του μισθώματος ενοικίου και στις κατοικίες των φοιτητών (που διαμένουν εκτός του τόπου κύριας κατοικίας τους), εφόσον ανήκουν σε οικογένειες που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ