Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

Φοιτητικά Δάνεια, σπουδαστικά δάνεια, 18.000 ευρώ, μεταπτυχιακές σπουδές, daneia, foithtika daneia Φοιτητικά Δάνεια εώς και 18.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές

Φοιτητικά Δάνεια εώς και 18.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές

Αναφορικά με τη λειτουργία του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ σας πληροφορούμε ότι:

Στο άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για το Πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020) προβλέπεται η υλοποίηση μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων. Ο μηχανισμός αυτός ( έναρξη Φεβρουάριος 2015) παρέχει μερική εγγύηση προς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη χορήγηση δανείων με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους σε φοιτητές που ξεκινούν σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακά) σε χώρα του Προγράμματος, η οποία δεν είναι ούτε η χώρα κατοικίας τους, ούτε η χώρα όπου απέκτησαν τον τίτλο σπουδών που τους δίνει πρόσβαση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι εγγυήσεις που χορηγούνται μέσω του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων καλύπτουν νέα επιλέξιμα σπουδαστικά δάνεια για ποσό μέχρι €12.000 για ετήσιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και μέχρι €18.000 για πρόγραμμα που διαρκεί έως δύο έτη, ή το αντίστοιχο των ποσών αυτών σε τοπικό νόμισμα.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Η διαχείριση του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων/ΕΤΕ. Το ΕΤΕ συνάπτει συμφωνίες με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως, για παράδειγμα, τράπεζες, εθνικά ή/και περιφερειακά ιδρύματα χορήγησης σπουδαστικών δανείων ή άλλα αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και προσπαθεί να εξασφαλίσει την επιλογή ενός (τουλάχιστον) ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού από κάθε χώρα του Προγράμματος. Σκοπός του είναι να διασφαλίσει ότι φοιτητές από όλες τις χώρες του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων κατά τρόπο συνεκτικό και χωρίς διακρίσεις.

Η σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών για τα όλα τα Φοιτητικά Δάνεια (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Για την πλήρη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε τα κάτωθι:

1. την αρ. CE/MM-IBD/2015-9931/LG/ds/17-09-2015 επιστολή του ΕΤΕ με θέμα “Erasmus+ Master Loan Scheme – Introduction to National Authorities and Agencies” (με πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους όρους εγγύησης)

2. Παρουσίαση σε μορφή powerpoint σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση (Erasmus+ Master Loan Scheme)

Επιπλέον, η ιστοσελίδα του ΕΤΕ για τη δράση Erasmus+ Master Loan Scheme είναι η κάτωθι:

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/.

Για την ώρα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στον εν λόγω μηχανισμό είναι α) η ισπανική τράπεζα MicroBank, (με 70 δανειακές συμβάσεις από τον Ιούνιο του 2015) και β) ο τραπεζικός όμιλος BPCE Γαλλίας1, ο οποίος μόλις την 1η Δεκεμβρίου 2015 υπέγραψε σχετική σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως Εθνική Αρχή του Erasmus+, έχει επικοινωνήσει αναλόγως με το Ι.Κ.Υ. ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+, όπως και με την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτεύουσα αρχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μας, ούτως ώστε να συνδράμουν οι φορείς αυτοί με τη σειρά τους στην ενίσχυση του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων μέσω της ενημέρωσης και ενθάρρυνσης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων σε εθνικό επίπεδο (φοιτητών, εκπαιδευτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων).

Σχετικά έγγραφα:

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών