Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά στέγασης πρωτοετών φοιτητών 2014/2015

Απαιτούμενα δικαιολογητικά στέγασης πρωτοετών φοιτητών 2014/2015

Βεβαίωση της Γραμματείας της σχολής ότι φοιτά με αναφορά στο χρόνο εγγραφής.

Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένης ή πιστοποιητικό  γεννήσεως από Δήμο ή Κοινότητα.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από αρμόδια Δημοτική ή 

Κοινοτική αρχή.(περιπτώσεις ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την ομοσπονδία πολυτέκνων).

Εκκαθαριστικό οικ. Έτους 2014 (εισοδήματα 2013), στην περίπτωση που δεν έχει ληφθεί το εκκαθαριστικό υποβάλλεται αντίγραφο Ε 1 μέχρι λήψεως του 

εκκαθαριστικού.2

Αν ο ενδιαφερόμενος ή οι γονείς του δεν υποχρεούνται από το νόμο να υποβάλλουν φορολογική δήλωση τότε αυτό πρέπει να προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση.

θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση ανεργίας όταν είναι άνεργοι οι γονείς.

Δήλωση του Ν. 1599 ότι δεν διαθέτουν οι γονείς ή ο ενδιαφερόμενος ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη που εδρεύει το τμήμα σπουδών του ενδιαφερόμενου.

Φωτογραφία.

Οι αλλοδαποί είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν επιπλέον:

  • Άδεια παραμονής στην Ελλάδα
  • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών