Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ενημέρωση Πρωτοετών: Αίτηση Αναβολής Στράτευσης λόγω Σπουδών (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Πότε και πώς θα υποβάλουν οι Πρωτοετείς αίτηση για Αναβολή Στράτευσης λόγω Σπουδών – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρωτοετείς Φοιτητές: Οι φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δικαιούνται αναβολής στράτευσης για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Για τον υπολογισμό των ορίων ηλικίας, στη στρατολογική νομοθεσία λαμβάνεται υπόψη η πρώτη του έτους που φέρεται κάποιος γραμμένος στα μητρώα αρρένων και όχι η ημέρα των γενεθλίων του.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Σε καμιά περίπτωση πάντως δεν μπορεί να χορηγηθεί αναβολή (ή αυτή να παραταθεί) πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το 28ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με όσα προβλέπει η στρατολογική νομοθεσία.

Προκειμένου να τύχει αναβολής στράτευσης ένας φοιτητής όφειλε (έως πέρσι) με την εγγραφή του στο πανεπιστήμιο (στο Τμήμα) να προσκομίσει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο πιστοποιητικό εγγραφής που θα του το χορηγήσει μετά από αίτησή του η γραμματεία της σχολής. Από φέτος (2022) τέθηκε η δυνατότητα στους στρατευσίμους που το επιθυμούν, πλέον να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr) αίτηση χορήγησης κατηγοριών αναβολών κατάταξης για λόγους σπουδών.

Την ενημερωτική σελίδα των Πρωτοετών Φοιτητών 2022-2023 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Ομοίως, οφείλει αμέσως μετά το πέρας των σπουδών του να παρουσιάσει πιστοποιητικό σπουδών για διακοπή της αναβολής του. 

Οι κατηγορίες αναβολής είναι οι εξής:

1. Αναβολή λόγω σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή - κέντρο μεταλυκειακής Εκπαίδευσης - μεταπτυχιακό, 

2. Αναβολή λόγω σπουδών σε ΙΕΚ - σχολή δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - εσπερινό λύκειο - μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ.,

3. Αναβολή λόγω σπουδών σε λύκειο - σχολείο δεύτερης ευκαιρίας - γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και

4. Αναβολή ως υποψήφιος σπουδαστής ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών.

Πότε και που γίνεται η υποβολή της αίτησης

Για αναβολή κατάταξης στράτευσης λόγω σπουδών σε ανώτερη / ανώτατη σχολή για κύριες / μεταπτυχιακές σπουδές, σε κέντρο μεταλυκειακής εκπαίδευσης, σε σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / εσπερινό λύκειο / μεταλυκειακό έτος / ΙΕΚ / τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ η αίτηση υποβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου της χρονιάς που διανύετε το 19ο έτος της ηλικίας σας ως την ημερομηνία που έχετε υποχρέωση να καταταγείτε στις ένοπλες δυνάμεις. Για να καταθέσεις αίτημα για χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση (να έχει εκδοθεί κατά το τρέχον σχολικό-ακαδημαϊκό έτος). Η κατάθεση του αιτήματος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών taxisnet, πατώντας εδώ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

1. Πότε δικαιούμαι αναβολή σπουδών και πόσο διαρκεί αυτή;

Αναβολή σπουδών δικαιούσαι εφόσον είσαι μαθητής ή σπουδαστής:

α. Λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του εικοστού πρώτου (21ου) έτους (έτος γεν. + 20).

β. ΙΕΚ ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή μαθητής «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του εικοστού τέταρτου (24ου) έτους (έτος γεν. + 23).

γ. Ανώτερης ή ανώτατης σχολής για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του εικοστού όγδοου (28ου) έτους (έτος γεν. + 27).

δ. Για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του τριακοστού πρώτου (31ου) έτους (έτος γεν. + 30).

2. Πότε μπορώ να ζητήσω αναβολή σπουδών, ποια δικαιολογητικά χρειάζονται και που να τα καταθέσω;

Αναβολή σπουδών μπορείς να ζητήσεις από 01 Ιανουαρίου του έτους που διανύεις το 19ο έτος της ηλικίας σου, έως και την ημερομηνία που υποχρεούσαι να καταταγείς στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Για να καταθέσεις αίτημα για χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση (να έχει εκδοθεί κατά το τρέχον σχολικό-ακαδημαϊκό έτος).

Η κατάθεση του αιτήματος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών taxisnet, πατώντας εδώ.

Εναλλακτικά, η υποβολή του αιτήματος και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή ή με email προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:

α. Είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους.

β. Συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Σε περίπτωση υποβολής πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολές ή λύκεια του εσωτερικού, αυτές θα πρέπει να είναι θεωρημένες ή επικυρωμένες από την αρμόδια κρατική Αρχή.

3. Τελείωσα το Λύκειο και έχω γραφτεί σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή εξωτερικού. Δικαιούμαι αναβολής;

Εφόσον έχεις αποκτήσει μέχρι την ημερομηνία κατάταξης τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχεις σε διαδικασία εγγραφής σου σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή εξωτερικού (πχ απολυτήριο Λυκείου), δικαιούσαι αναβολής κατάταξης μέχρι 31 Δεκ του εικοστού πρώτου (21ου) έτους της ηλικίας σου (έτος γεν. +20).

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταθέσεις αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλο τίτλο που σου παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε εισαγωγική διαδικασία για εγγραφή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών taxisnet πατώντας εδώ.

Εναλλακτικά, η υποβολή του αιτήματος και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Εφόσον ο τίτλος αυτός είναι διατυπωμένος σε ξένη γλώσσα, θα πρέπει να επικυρωθεί για τη γνησιότητα του περιεχομένου του και να μεταφραστεί επίσημα.

4. Πότε διακόπτεται η αναβολή σπουδών που μου χορηγήθηκε;

Η αναβολή σπουδών που σου χορηγήθηκε διακόπτεται οποτεδήποτε, πριν τη λήξη του χρονικού της ορίου, με αίτησή σου, εφόσον το επιθυμείς. Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών taxisnet πατώντας εδώ. Κατά την κατάθεση του αιτήματος πρέπει να υποβάλλεις και πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών. Εναλλακτικά μπορείς να καταθέσεις το αίτημά σου σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ.

5. Περάτωσα ή διέκοψα τις σπουδές μου στη Σχολή για την οποία μου χορηγήθηκε αναβολή, πριν την λήξη του χρονικού της ορίου. Ισχύει ακόμη η αναβολή μου;

Εφόσον περάτωσες ή διέκοψες τις σπουδές σου και δεν παρήλθε το χρονικό όριο μέχρι το οποίο σου χορηγήθηκε αναβολή, αυτή εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη του ορίου αυτού.

6. Έτυχα αναβολής ως μαθητής Λυκείου/σπουδαστής ΙΕΚ και κατά τη διάρκεια της αναβολής μου εγγράφηκα σε ΑΕΙ. Μπορώ να ζητήσω παράταση της αναβολής μου;

Ναι, καθόσον δικαιούσαι αναβολή σπουδών μέχρι 31 Δεκ του εικοστού όγδοου (28ου) έτους (έτος γέννησης +27).

Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών taxisnet πατώντας εδώ.

7. Έτυχα αναβολής για σπουδές σε ΑΕΙ και κατά τη διάρκεια της αναβολής μου εγγράφηκα σε ΑΕΙ για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές (ή αντιστρόφως). Είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω νέα αναβολή;

Όχι, καθόσον η χρονική διάρκεια της δικαιούμενης αναβολής παραμένει αμετάβλητη είτε είσαι σπουδαστής ΑΕΙ είτε πραγματοποιείς σπουδές για λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος.

8. Έχω διακόψει την αναβολή σπουδών που μου χορηγήθηκε ή αυτή έχει λήξει. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Με τη διακοπή ή τη λήξη της αναβολής σου, υποχρεούσαι να καταθέσεις πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου, από το οποίο να προκύπτουν οι γραμματικές γνώσεις που απέκτησες μετά τη χρήση της αναβολής σου. Η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών taxisnet πατώντας εδώ. Εναλλακτικά μπορείς να καταθέσεις τα παραπάνω δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ. Σε περίπτωση που δεν καταθέσεις πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου, έως και την ημερομηνία που υποχρεούσαι να καταταγείς, θα υπέχεις πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση (θητεία) ενός (1) μηνός.

Επιπλέον, έχεις υποχρέωση να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του Κλάδου σου, προκειμένου να συμπληρώσεις τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάταξη, την τοποθέτησή σου σε Μονάδα και την ειδικότητά σου.

Οδηγός χρήσης για την υποβολή της αίτησης

Για μετάβαση στην σελίδα πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr