Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Πρόγραμμα "ΑΘΗΝΑ" Δωρεάν Στέγασης για Φοιτήτριες

Πρόγραμμα "ΑΘΗΝΑ" Δωρεάν Στέγασης για Φοιτήτριες

Πρωτοετείς Φοιτητές 2020-2021: Η ΧΕΝ Ελλάδος συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην οικονομική κρίση και προετοιμάζεται να υλοποιήσει για 8η συνεχή χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) το Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ στο διεθνών προδιαγραφών Πολυκέντρο «ΑΘΗΝΑ» στην Ηλιούπολη.

Το δωρεάν πρόγραμμα στέγασης αφορά φοιτήτριες Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε Σχολές Πανεπιστημίων και πρώην ΤΕΙ της Αθήνας και του Πειραιά, από την περιφέρεια, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η επιλογή των επωφελούμενων γίνεται με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Την ενημερωτική σελίδα των Πρωτοετών Φοιτητών 2020-2021 μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Η ΧΕΝ Ελλάδος στο ιδιόκτητο κτίριό της «Πολυκέντρο «ΑΘΗΝΑ»,στην Ηλιούπολη, σε ένα σύγχρονο χώρο 3000 τ.μ. και σε εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών παρέχει αξιοπρεπή και ασφαλή διαμονή σε φοιτήτριες διασφαλίζοντας το δικαίωμά τους στην γνώση και στην απρόσκοπτη πρόσβασή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Μέχρι σήμερα πάνω από 70 νέες γυναίκες έχουν φιλοξενηθεί σε ένα ζεστό και ασφαλές περιβάλλον. Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα ομαδικών δραστηριοτήτων και πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες της ΧΕΝ Ελλάδος, όπως το Κέντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης από όπου έχουν τη δυνατότητα, όσες εξυπηρετούμενες το επιθυμούν, να αντλήσουν υποστήριξη στην προετοιμασία τους για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Η παροχή αξιοπρεπούς και ασφαλούς στέγασης δεν αποτελεί για τη ΧΕΝ Ελλάδος μια καινούρια υπηρεσία. Από το 1960 στην Ηλιούπολη, αλλά και στην Αμερικής 11 οι Ξενώνες της ΧΕΝ έχουν δώσει ασφαλή στέγη σε εκατοντάδες γυναίκες.

Ειδικότερα, το κτίριο «Αθηνά» φιλοξένησε προγράμματα αποκατάστασης προσφύγων υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, προγράμματα ενδυνάμωσης και ασφαλούς στέγασης ελληνίδων, αλλά και αλλοδαπών γυναικών που ανήκαν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η ΧΕΝ Ελλάδος προγραμματίζει να υλοποιήσει για 8η συνεχή χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) το «Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ – δωρεάν στέγαση για φοιτήτριες» στο διεθνών προδιαγραφών Πολυκέντρο «ΑΘΗΝΑ» στην Ηλιούπολη.

Το δωρεάν πρόγραμμα στέγασης απευθύνεται σε φοιτήτριες/σπουδάστριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 18 ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο το δικαίωμα πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός του προγράμματος περιλαμβάνει όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η επιλογή των επωφελούμενων γίνεται με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται (κατόπιν συνεννόησης) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά,

κατατίθενται (μετά από συνεννόηση) στο

Πολυκέντρο «Αθηνά» - Μ.Αντύπα 81, 163 45 Ηλιούπολη

αποστέλλονται ταχυδρομικά από τις

24 Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου

στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΧΕΝ Ελλάδος – Πολυκέντρο «Αθηνά»
Μαρίνου Αντύπα 81 – 163 45, Ηλιούπολη με την ένδειξη «Προς την Επιτροπή Ξενώνα»

Διάθεση εντύπων αίτησης:

Το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ.

ή 

μέσω της διεύθυνσης:

Μ. Αντύπα 81—163 45, Ηλιούπολη
Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00)

Πληροφορίες από Δευτέρα - Παρασκευή (10:00 – 16:00)
(210.9932820 & 210. 9930708 (Δέσποινα Παναγοπούλου & Ελένη Σταμέλου)
Email: [email protected]xen.gr

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

α. Η ενδιαφερόμενη ή/και η οικογένειά της να μην έχουν ως τόπο μόνιμης κατοικίας περιοχή εντός του νομού Αττικής (από ενοικίαση, παραχώρηση ή ιδιοκατοίκηση).

β. Η ενδιαφερόμενη οφείλει να υποβάλει, απαραιτήτως, έγγραφο αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

γ. Η ενδιαφερόμενη, που δεν πληροί κάποια ή κάποιες από τις προϋποθέσεις, μπορεί να υποβάλλει έγγραφο αίτημα, συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και συμπληρωματικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ανάγκη ένταξης στο πρόγραμμα. Το αίτημα θα εξετάζεται από την Επιτροπή Ξενώνα και με βάση την εισήγησή της, θα εγκρίνεται ή όχι από το Προεδρείο της ΧΕΝ Ελλάδος.

Το έντυπο της αίτησης χορηγείται στο Πολυκέντρο «Αθηνά» - Μαρίνου Αντύπα 81, 163 45 Ηλιούπολη και είναι αναρτημένο εδώ.

ΔIKAIOΛOΓHTIKA (1)

Η αίτηση υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος:

α. Της ιδίας, εφόσον υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

β. Του/των γονέα/ων, κηδεμόνα/ων, επιτρόπου/ων της φοιτήτριας/ σπουδάστριας, που έχει/ουν τηνεπιμέλειά της.

Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο.

γ. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και πάντως μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.

3. Έγγραφα που να αποδεικνύουν και να ενημερώνουν για την ύπαρξη ειδικών λόγων (πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κλπ.).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Βεβαίωση τμήματος για τη φοίτηση ή την εγγραφή.


[1] «Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, συλλέγονται στο πλαίσιο επιλογής και ένταξης εξυπηρετούμενων στο "Πρόγραμμα Αθηνά - δωρεάν στέγαση για φοιτήτριες" της ΧΕΝ Ελλάδος. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Ιδρύματος και η Επιτροπή Ξενώνα με σκοπό την επιλογή και ένταξη των εξυπηρετούμενων με βάση τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια επιλογής που Θέτει το Πρόγραμμα. Τα έντυπα των αιτήσεων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν ή τα συμπληρωματικά που τυχόν ζητηθούν, τηρούνται με ασφάλεια στα γραφεία της ΧΕΝ Ελλάδος. Σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα τα στοιχεία αυτά τηρούνται με ασφάλεια για ένα διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταίο ακαδημαϊκό έτος ένταξης και στην συνέχεια ανωνυμοποιούνται και καταστρέφονται. Σε περίπτωση απόρριψης η ενδιαφερόμενη έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως να παραλάβει τα στοιχεία που έχει καταθέσει οποτεδήποτε στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που υπέβαλλε το αίτημα ένταξης της. Σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία αυτά ανωνυμοποιούνται και καταστρέφονται το αργότερο έως τα τέλη Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους που υπέβαλλε το αίτημα ένταξης. Σε περίπτωση που κάποια υποψήφια προς ένταξη ή κάποια εξυπηρετούμενη Θέλει να έχει πρόσβαση στην αίτηση και τα υποβληθέντα απαιτούμενα ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή να ασκήσει τα δικαιώματά της (σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR), μπορεί να επικοινωνεί με την κα Ελένη Σταμέλου, στο τηλέφωνο 210 9932820 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει η ΧΕΝ Ελλάδος μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της www.xen.gr»


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Επιτροπή Ξενώνα εξετάζει την πληρότητα των φακέλων και αξιολογεί τα αιτήματα. Μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης αποτελεί και η προσωπική επικοινωνία, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, με μέλη της Επιτροπής. Η Επιτροπή αποφασίζει για την κατανομή των διαθέσιμων Θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενες και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα και δικαιολογητικά.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσει τον κατάλογο αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχουσών, εφόσον υπάρξουν. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ενδιαφερόμενες ενημερώνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την τύχη του αιτήματός τους.

Η Επιτροπή Ξενώνα Θα συνεδριάσει στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, για να εξετάσει τα αιτήματα που θα έχουν παραληφθεί έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι φοιτήτριες που Θα ενταχθούν Θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά υγείας από δημόσιο φορέα ΠΕΔΥ ή Νοσοκομείο, ενδεικτικά δερματολογική εξέταση & ακτινογραφία Θώρακος, καθώς και συμπληρωματικά έγγραφα εφόσον επιβάλλεται για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα, για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Φοιτήτριες Πρωτοετείς Δωρεάν Στέγαση

Την ενημερωτική σελίδα των Πρωτοετών Φοιτητών 2020-2021 μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τους Πρωτοετείς Φοιτητές.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ