Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΑΕΝ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες εισαγομένων για την κάλυψη κενών θέσεων – ΟΝΟΜΑΤΑ

ΑΕΝ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες εισαγομένων για την κάλυψη κενών θέσεων – ΟΝΟΜΑΤΑ

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 11 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του υπουργείου (ακτή Βασιλειάδη πύλη ε1-ε2, εντός λιμένα Πειραιά και γρ. λαμπάκη 150) και αναρτήθηκαν οι πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) προς κάλυψη κενών θέσεων έτους 2019-2020, στη θέση επιτυχόντων σπουδαστών που δεν ενεγράφησαν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ παρ. 4 της σχετικής προκήρυξης.

Στις σχόλες στις οποίες προέκυψαν τα κενά εισάγονται συνολικά 45 σπουδαστές και σπουδάστριες (24 πλοίαρχοι και 21 μηχανικοί). 

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν για έγγραφη και φοίτηση στις α.ε.ν. που έχουν επιτύχει έως και την 25η Οκτωβρίου 2019 ήμερα Παρασκευή.  

Όσοι δεν παρουσιάσουν αποκλείονται της έγγραφης τους.

Nεοεισαγόμενοι σπουδαστές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 27 του κανονισμού σπουδών των αεν (φεκ 2028 β"/03-06-2019) δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις για μετεγγραφή εντός δέκα (10) εργασίμων ήμερων από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (ταχ. διεύθυνση: ακτή Βασιλειάδη, πύλες ε1- ε2, τ.κ.:185 10, Πειραιάς) ή μέσω των ΑΕΝ. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγγραφη των σπουδαστών στις AEN είναι τα εξής: 

(α) δελτίο ταυτότητας και μια φωτοτυπία αυτού 

(β) τέσσερις (04) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας) 

(γ) φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου (εάν δεν έχει κατατεθεί στο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ) 

(δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ), πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είχαν εγγραφεί σε κάποιο αει. 

(ε) όσοι εκ των επιτυχόντων είχαν υποβάλλει βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συμμέτοχη τους στις εξετάσεις της αγγλικής γλώσσας υποχρεούνται να καταθέσουν το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα β' της προκήρυξης κατά την ημερομηνία έγγραφης τους στην ΑΕΝ επιτυχίας τους. 

Πίνακας κάλυψης κενών θέσεων Εισαγομένων Πλοιάρχων 2019-2020

Πίνακας κάλυψης κενών θέσεων Εισαγομένων Μηχανικών 2019-2020

---------------------

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις ΑΕΝ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ