Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Εγγραφές (Αλλοδαπών – Αλλογενών): Βγήκε η Εγκύκλιος

Εγγραφές (Αλλοδαπών – Αλλογενών): Βγήκε η Εγκύκλιος 

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών: Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι Κύπριοι Πρωτοετείς.

Τα «Φοιτητικά Νέα» όπως πάντα πρώτοι στην ενημέρωση των Πρωτοετών Φοιτητών, παρουσιάζουν στους πρωτοετείς φοιτητές κατηγορίας (Αλλοδαπών – Αλλογενών) την εγκύκλιο που εκδόθηκε πριν από λίγο από το Υπουργείο Παιδείας η οποία καθορίζει την αναλυτική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι Αλλοδαποί - Αλλογενείς για να εγγραφούν στα Τμήματα/Σχολές τους στις παρακάτω προθεσμίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Στις ίδιες ημερομηνίες εγγράφονται:

1. Οι εισακτέοι με την ως άνω κατηγορία ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 που δεν είχαν αποκτήσει τη βεβαίωση ελληνομάθειας, μπορούν να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

2. Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας της παρ. 4Β1, του άρθρου 1 της με αρ.πρωτ. Φ.151/82115/Α5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873 Β’ 2017), προηγούμενων ετών,  άρρενες, απόφοιτοι Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας  που υπηρετούσαν τη θητεία τους στην Κύπρο και έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να πληροφορηθούν είτε από τις Γραμματείες των Σχολών / Τμημάτων είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών την οποία σας παρουσιάζουν ΠΡΩΤΟΙ τα «Φοιτητικά Νέα».

Για την εγκύκλιο εγγραφών (ΚΥΠΡΙΩΝ) πατήστε εδώ

Για την εγκύκλιο εγγραφών (Αλλοδαπών – Αλλογενών) πατήστε εδώ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ