Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Πως θα γίνονται στο εξής οι μετεγγραφές των φοιτητών

Πως θα γίνονται στο εξής οι μετεγγραφές των φοιτητών

Μετεγγραφές Φοιτητών: Νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών, προβλέπει το Νομοσχέδιο για την Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του συστήματος μετεγγραφών φοιτητών, αναθεωρώντας προς περισσότερο αντικειμενική κατεύθυνση τη μοριοδότηση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και λαμβάνοντας για πρώτη φορά υπόψη και ακαδημαϊκά κριτήρια. Βασικοί άξονές του είναι η δίκαιη αντιμετώπιση των φοιτητών, οι οποίοι έχουν ανάγκη για μετεγγραφή και συγχρόνως η διασφάλιση του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών χωρίς να προκαλείται υπερκορεσμός στα Πανεπιστήμια του κέντρου και συγχρόνως να αποψιλώνονται τα περιφερειακά ιδρύματα. Είναι γνωστό, όπως επισημαίνεται διαρκώς από τις διοικήσεις των ΑΕΙ, ότι τα κεντρικά ιδρύματα της χώρας είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένα, με επιπτώσεις στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Περαιτέρω, η έλλειψη ακαδημαϊκών κριτηρίων έχει ως αποτέλεσμα φοιτητές οι οποίοι εισάγονται με χαμηλή βαθμολογική επίδοση σε ένα Τμήμα να μετεγγράφονται σε αντίστοιχα Τμήματα κεντρικών ΑΕΙ με πολύ υψηλότερη βάση εισαγωγής, δημιουργώντας δύο ζώνες φοιτητών.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Οι παρούσες διατάξεις λαμβάνουν υπόψη τις προαναφερόμενες παραμέτρους και προβαίνουν σε στάθμισή τους με στόχο τη οικοδόμηση ενός πιο ορθολογικού, αποτελεσματικού και αξιοκρατικού συστήματος μετεγγραφών που θα ισχύσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το νέο σύστημα μετεγγραφών θα διασφαλίζει κατά το δυνατό, πιο ομοιόμορφη κατανομή των 66 φοιτητών στα κεντρικά Ιδρύματα και πιο ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εν γένει.

Η καθιέρωση του ακαδημαϊκού κριτηρίου της «βάσης μετεγγραφής» συνιστά ένα βαθμολογικό κατώφλι για τις μετεγγραφές των δύο βασικών κατηγοριών που ισχύουν σήμερα (δηλ. μετεγγραφές για κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και μετεγγραφές αδελφών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη) και αποσκοπεί ευθέως στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προαναφέρθηκαν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ύπαρξη φοιτητών πολλών ταχυτήτων στο ίδιο Τμήμα δύναται να επηρεάσει δυσμενώς την εύρυθμη ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος, την οργάνωση των σπουδών του και τους ρυθμούς φοίτησης.

Διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών που πραγματοποιούνται για κοινωνικούς λόγους και η δυνατότητα κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφών για σοβαρές και τεκμηριωμένες περιπτώσεις, όπως και το όριο του 15% επί του αριθμού των εισακτέων για τις περιπτώσεις μετεγγραφών βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Επίσης, για όσους ζητούν μετεγγραφή, πλέον θα αναζητούνται τα εισοδήματα σε βάθος τριετίας, προκειμένου να υπάρξει δικαιότερη και πιο αντιπροσωπευτική αποτύπωση της οικονομικής τους κατάστασης ενώ με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται σημαντικά και όποιες πιθανές απόπειρες αλλοίωσης της πραγματικής οικονομικής κατάστασης οι οποίες είχαν παρατηρηθεί μεμονωμένα όταν λαμβάνονταν υπόψη μόνο το τελευταίο φορολογικό έτος.

Καινοτομία του νέου συστήματος μετεγγραφών αποτελεί ακόμη η καθιέρωση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου, στο πλαίσιο ενός «β΄ κύκλου μετεγγραφών», δυνατότητα που αποτελεί στην ουσία μία «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους δεν καταφέρουν να πετύχουν το βαθμολογικό όριο της βάσης μετεγγραφής ή έχουν πετύχει τη βάση μετεγγραφής, αλλά υπάρχουν αιτούντες με υψηλότερη μοριοδότηση λόγω κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που πράγματι έχουν ανάγκη για μετεγγραφή και, βεβαίως, πληρούν τα οικεία κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, αλλά δεν δύνανται να μετεγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα (πρώτης επιλογής τους) λόγω του βαθμολογικού ορίου ή λόγω εξάντλησης του ορίου του 15%, να φοιτήσουν σε ένα παρεμφερές Τμήμα δεύτερης ή τρίτης επιλογής τους.

Δείτε ΕΔΩ τις Διατάξεις για τις Μετεγγραφές των Φοιτητών

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών