Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις κατ' εξαίρεση μετεγγραφές - Πότε τα αποτελέσματα

Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις κατ' εξαίρεση μετεγγραφές

Κατ' Εξαίρεση Μετεγγραφές 2019-2020: Στα μέσα του επόμενου μήνα αναμένονται να εκδοθούν τα πρώτα αποτελέσματα των αιτήσεων για τις κατ' εξαίρεση μετεγγραφές.

Να αναφερθεί πως η εξέταση των αιτημάτων έχει ήδη ξεκινήσει από την αρμόδια Επιτροπή.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και sms.

Σύμφωνα με την τελευταία Υπουργική απόφαση:

- Οι αιτήσεις για χορήγηση κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφής υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή.

- Δεν έχουν δικαίωμα κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφής φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων τα οποία απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

- Στην αίτηση που υποβάλλεται επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ ́ εξαίρεση.

- Η Επιτροπή αποφασίζει εάν τεκμηριώνεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η συνδρομή ιδιαίτερα σοβαρής και εξαιρετικής περίπτωσης για τη χορήγηση της κατ  ́εξαίρεση μετεγγραφής.

- Ο πλήρης φάκελος του αιτούντος και η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Ίδρυμα, στο οποίο ο αιτών έχει αιτηθεί μετεγγραφή κατ ́ εξαίρεση.

Επιτροπή Κατ ́ εξαίρεση Μετεγγραφών

Η Επιτροπή Κατ ́εξαίρεση Μετεγγραφών εξετάζει αιτήσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της ημεδαπής για κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α., εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο αιτών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος .

Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στο νόμο περί μετεγγραφών δεν συνιστούν λόγο κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφής.

Η Επιτροπή Κατ ́ εξαίρεση Μετεγγραφών αποτελείται από:

α) Έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος.

β) Δύο εκπροσώπους που υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.

γ) Έναν εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

δ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α ́, β ́ και δ ́ , ορίζονται εγγράφως από τους αρμόδιους φορείς εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

Σημειώνεται πως οι αποφάσεις ορισμού της Επιτροπής για τις κατ' εξαίρεση  μετεγγραφές φοιτητών δεν γνωστοποιούνται, πριν την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδημαϊκό έτος.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών