Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Σχετικά με τα αποτελέσματα των αιτήσεων για Κατ' Εξαίρεση Μετεγγραφή

Σχετικά με τα αποτελέσματα των αιτήσεων για Κατ' Εξαίρεση Μετεγγραφή

Κατ' Εξαίρεση Μετεγγραφές 2019-2020: Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 είχε ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄εξαίρεση μετεγγραφές).

Πιο αναλυτικά οι αιτήσεις σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να εξεταστούν και να ανακοινωθούν μετά το νέο έτος. 

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής θα ανοίγει περιοδικά κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Εν αναμονή για τη συγκρότηση της αρμόδιας πενταμελής Επιτροπής για τις Κατ ́ εξαίρεση Μετεγγραφές

Σύμφωνα με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης το προηγούμενο διάστημα:

- Οι αιτήσεις για χορήγηση κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφής υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή.

- Στην αίτηση που υποβάλλεται επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ ́ εξαίρεση.

- Η Επιτροπή αποφασίζει εάν τεκμηριώνεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η συνδρομή ιδιαίτερα σοβαρής και εξαιρετικής περίπτωσης για τη χορήγηση της κατ  ́εξαίρεση μετεγγραφής.

- Ο πλήρης φάκελος του αιτούντος και η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Ίδρυμα, στο οποίο ο αιτών έχει αιτηθεί μετεγγραφή κατ ́ εξαίρεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του υφυπουργού Παιδείας, συνιστάται πενταμελής Επιτροπή για τις Κατ ́ εξαίρεση Μετεγγραφές.

Η Επιτροπή Κατ ́εξαίρεση Μετεγγραφών εξετάζει αιτήσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της ημεδαπής για κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α., εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο αιτών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος .

Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στο νόμο περί μετεγγραφών δεν συνιστούν λόγο κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφής.

Η Επιτροπή Κατ ́ εξαίρεση Μετεγγραφών συγκροτείται από:

α) Έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος.

β) Δύο εκπροσώπους που υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.

γ) Έναν εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

δ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α ́, β ́ και δ ́ , ορίζονται εγγράφως από τους αρμόδιους φορείς εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

Σημειώνεται πως οι αποφάσεις ορισμού της Επιτροπής για τις κατ' εξαίρεση  μετεγγραφές φοιτητών δεν γνωστοποιούνται, πριν την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδημαϊκό έτος.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών