Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΙΚΥ: Επιλεγέντες Υποψήφιοι Υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας 2022-2023

ΙΚΥ: Επιλεγέντες Υποψήφιοι Υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας 2022-2023

Υποτροφίες: Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στην Γαλλία Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιλέξιμων αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επίπεδου Master 2 στην Γαλλία, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ:ΩΖΕ546ΜΤΛΗ-Σ5Β), αποφασίζει την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων (δείτε τους παρακάτω).


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Παράλληλα, τους πίνακες με τα Αποτελέσματα (Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων) μπορείτε να τους δείτε εδώ.

Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση, κατά του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων, ασκούνται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (36) ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (5) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ*


*Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.69481/Ζ1/06.06.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2887/Β/07.06.2022) στο πλαίσιο του ελληνογαλλικού προγράμματος υποτροφιών Master 2 στη Γαλλία χορηγούνται 36 υποτροφίες. O τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων του προγράμματος θα δημοσιευθεί στις 22 Ιουλίου 2022.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr