Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΙΚΥ: Οι Δικαιούχοι των 601 υποτροφιών

ΙΚΥ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα

Υποτροφίες: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β Κύκλος, κατένειμε τις 601 θέσεις υποτροφιών στους επτά (7) Επιστημονικούς Κλάδους (Συν. ΔΣ 31η/24-10-2019), ως ακολούθως:

Πίνακας κατανομής θέσεις υποτροφιών ανά επιστημονικό κλάδο:

Επιπροσθέτως, κατά την ανωτέρω συνεδρία, κυρώθηκαν οι Πίνακες «Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων» και «Απορριφθεισών Αιτήσεων», αντιστοίχως.

Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση κατά του «Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων», ασκούνται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι έως την 1-11-2019.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, για λόγους διαφάνειας, αποφάσισε τη δημοσίευση της συνολικής μοριοδότησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος του προγράμματος, κατόπιν αξιολόγησης. Βάσει της προαναφερθείσας συνολικής μοριοδότησης θα καταρτιστούν οι Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων υποψήφιων μετά την ολοκλήρωση υποβολής και εξέτασης τυχόν ενστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία Πρόσκληση.

25-10-2019_Πίνακας Απορριφθεισών Αιτήσεων

25-10-2019_Πίνακας Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων

25-10-2019_Πίνακας Μ Ο μοριοδότησης υποψηφίων

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ