Αποτελέσματα Υποτροφιών ΕΣΠΑ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» – Υποβλήθηκαν 1699 ερευνητικές προτάσεις

Αποτελέσματα Υποτροφιών ΕΣΠΑ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» – Υποβλήθηκαν 1699 ερευνητικές προτάσεις

Υποτροφίες: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης τεσσάρων (4) υποτροφιών, με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».: Δημοσιεύθηκαν σήμερα (16.05.2019) τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’». 

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Από τα προσωρινά αποτελέσματα και με βάση το νέο προϋπολογισμό προκρίνονται για χρηματοδότηση 581 ερευνητικές προτάσεις.

Υποβλήθηκαν συνολικά 1699 ερευνητικές προτάσεις. Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκίνησε στις 26/02/2019 και σε διάστημα 77 μόλις ημερών πραγματοποιήθηκαν 3.725 αξιολογήσεις!

Επισημαίνεται ότι κατόπιν αιτήματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Κ. Γαβρόγλου ο προϋπολογισμός της πράξης αυξήθηκε στα 25 εκ. ευρώ!

Μέσα από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα με τις ΠΡΟΚΡΙΝΟΜΕΝΕΣ τις ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ και τις ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ αιτήσεις.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Με βάση το νέο προϋπολογισμό προκρίνονται για χρηματοδότηση 581 ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες αποτελούνται από:

581 Ακαδημαϊκούς Συμβούλους

283 Αναπληρωτές Ακαδημαϊκούς Συμβούλους

514 Διδάκτορες Ερευνητές

648 Υποψήφιους Διδάκτορες

Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων ακολουθεί η διαδικασία ενστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.8, παρ.12 και 13 της σχετικής Πρόσκλησης. Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων ασκούνται ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 27.05.2019.

Τι ορίζει το αρ.8, παρ.12 και 13 της σχετικής Πρόσκλησης

12. Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων ασκούνται ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω συστημένης επιστολής στα γραφεία της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, οπότε το εμπρόθεσμό τους διαπιστώνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι ενστάσεις δεν δύναται να αφορούν τη βαθμολογία.

13. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εποπτείας σε ειδική συνεδρίαση στην οποία δεν μετέχει ο Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, και κατόπιν αυτής η ΕΥΔ ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες.

Μέσα από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα με τις ΠΡΟΚΡΙΝΟΜΕΝΕΣ τις ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ και τις ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ αιτήσεις.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για να κατεβάσετε τα αναλυτικά αποτελέσματα σε αρχείο excel, πατήστε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών

https://www.foititikanea.gr