Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Αναρτήθηκαν τα Αποτελέσματα των Υποτροφιών του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των Υποτροφιών του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»

Υποτροφίες: «Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου για πέντε (5) θέσεις υποτροφιών για σπουδές δεύτερου (μεταπτυχιακές) και τρίτου (διδακτορικές) κύκλου στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ».

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 55955/Ζ1/9-4-2019 Υπουργική Απόφαση – Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές δεύτερου (μεταπτυχιακές) και τρίτου (διδακτορικές) κύκλου στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, συντάχθηκε ο κάτωθι πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου τους. Οι  πτυχιούχοι Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών προηγούνται των υπολοίπων συμμετεχόντων και λοιπών επιστημονικών κλάδων ημεδαπών Πανεπιστημίων, ως ορίζεται στη συστατική πράξη του ως άνω κληροδοτήματος.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Ο κατωτέρω πίνακας αναρτάται για ενημέρωση των υποψήφιων υποτρόφων. Για έκαστο υποψήφιο του πίνακα κατάταξης εκ των επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας διενεργείται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας, ως ορίζονται στη συστατική πράξη του κληροδοτήματος  και αναφέρονται στο κεφάλαιο Α της ανωτέρω Προκήρυξης. Μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων, που ισοβαθμούν σε  θέση υποτροφίας ως προς το βαθμό πτυχίου, υπότροφος διορίζεται ο υποψήφιος για τον οποίο διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της υποτροφίας, εφόσον από σχετικό έλεγχο του εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2017 διαπιστωθεί ότι έχει το χαμηλότερο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς σε σχέση με τους υποψήφιους, με τους οποίους διαπιστώθηκε ισοβαθμία ως προς το βαθμό πτυχίου.

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός εκ των υποψηφίων επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας διαπιστωθεί είτε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για το διορισμό του ως υποτρόφου είτε ο υποψήφιος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ελέγχεται η συνδρομή αυτών για τον υποψήφιο που έχει καταλάβει την επόμενη θέση με βάση το βαθμό πτυχίου του Πρώτου Κύκλου Σπουδών και, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις της συστατικής πράξης του ως άνω κληροδοτήματος συντρέχουν για αυτόν, διορίζεται υπότροφος.

Οι επιτυχόντες σε θέση υποτροφίας, για τους οποίους διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι όροι και  οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της, διορίζονται υπότροφοι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 

 

α/α

 

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

 

ΣΧΟΛΗ ή ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

(προηγούνται οι πτυχιούχοι Γεωργικών και Κτηνιατρικών

Σχολών)

 

1.

 

Ε509014

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

8,57

 

2.

 

209030

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

7,70

 

3.

 

5430

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

6,54

 

4.

 

5567

Τμήμα Φυσικής

Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών

 

9,96

 

5.

 

1562201300020

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Φιλοσοφική Σχολή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

9,55

 

6.

 

1560201100122

Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

9,17

7.

1340201100097

Νομική Σχολή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9,09

8.

1340201200020

Νομική Σχολή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9,03

 

9.

 

1560201200246

Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

8,60

10.

4022426

Νομική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

8,230

11.

1110027

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

8,00

----------

Κατά του ανωτέρω πίνακα κατάταξης των υποψηφίων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας ανάρτησης του πίνακα κατάταξης. Η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, που περιγράφεται στο κεφάλαιο Β της ανωτέρω Προκήρυξης, με επιλογή του τύπου αίτησης «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» και συμπλήρωση στις Παρατηρήσεις της ένστασης του κωδικού αριθμού της αρχικής αίτησης και των λόγων που επικαλείται ο ενιστάμενος. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί, μπορεί να επισυνάψει στην ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη επιστολή του, στην οποία δύναται να αναφέρει επιπλέον λόγους για την υποβληθείσα ηλεκτρονικά ένσταση. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και απευθύνονται προς τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών