Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 20 υποτροφίες ύψους (20.000) ευρώ έκαστη για μεταπτυχιακές σπουδές

20 υποτροφίες ύψους (20.000) ευρώ έκαστη για μεταπτυχιακές σπουδές

Υποτροφίες: Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών, σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020.

SOS: Ενημέρωση για όλα τα Μεταπτυχιακά: Την ενημερωτική σελίδα για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα (ΔΩΡΕΑΝ ή με Δίδακτρα), πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

 1. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 2. Ναυτιλιακές Σπουδές
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 4. Δημόσια Διοίκηση
 5. Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
 6. Αγροτική Οικονομία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

Θα χορηγηθούν είκοσι (20) υποτροφίες, ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

 1. Regional Economics and Development
 2. Industrial Economics
 3. Shipping, Trade and Finance
 4. Business Administration
 5. Public Administration
 6. Environmental Economics
 7. Agricultural Economics

Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
 2. Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1988.
 3. Να είναι απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή
  της αλλοδαπής σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης ή απόφοιτοι
  Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π., Πολυτεχνείο Κρήτης) και Πανεπιστημιακών
  Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής.
 4. Να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8,5/10 (ή ανάλογο από Πανεπιστημιακό
  Ίδρυμα του εξωτερικού).
 5. Να έχουν έγγραφη βεβαίωση από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της επιλογής τους ότι
  έχουν γίνει δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία.
 6. Για σπουδές στην Ελλάδα, να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης
  γλώσσας και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου.
 7. Για σπουδές στο εξωτερικό, να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία
  διδάσκεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία και να
  είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου.
 8. Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα,
  κρατικό ή μη, για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020. Εξαιρούνται οι υποτροφίες που
  δίδονται στους υποψηφίους από τα Πανεπιστήμια προορισμού.

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων κριτηρίων:

 1. Της βαθμολογίας των υποψηφίων σε συνδυασμό με την αξιολογική κατάταξη του
  Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προέλευσης.
 2. Της αξιολογικής κατάταξης του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προορισμού.
 3. Του έτους μεταπτυχιακών σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία.
  Προτεραιότητα δίδεται στους πρωτοετείς φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
 4. Της κατοχής ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Προτεραιότητα δίδεται σε
  φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών.
 5. Της γνώσης ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων πτυχίων των υποψηφίων.
 6. Της οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων.
 7. Της εκτίμησης της γενικής προσωπικότητας των υποψηφίων βάσει των στοιχείων
  της αίτησης ή βάσει προσωπικής συνέντευξης.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του ως προς τον βέλτιστο συνδυασμό των ως άνω κριτηρίων καθώς και για την κατανομή των υποτρόφων μεταξύ Masters και PhD, ανάλογα με τον αριθμό του συνόλου των υποψηφίων. Επίσης, προσπαθεί να επιτύχει την ευρύτερη διασπορά αυτών, τόσο στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όπου προέρχονται οι υποψήφιοι όσο και σε αυτά που έχουν γίνει δεκτοί να φοιτήσουν.

Το Ίδρυμα δηλώνει ότι αποτελεί πρώτιστη μέριμνά του η αποτελεσματική προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα δεσμεύεται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρουμένων των διατάξεων και προβλέψεων της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Περαιτέρω, το Ίδρυμα αναλαμβάνει να διαφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους σχετικούς κανονισμούς, προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια δεδομένων, η παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους, καθώς και η πρόσβαση σ’ αυτά, άνευ εξουσιοδότησης.

Υποβολή Αιτήσεων

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/6/2019

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση των υποτροφιών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος την Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019.

Πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων υποτροφιών

Για την επίτευξη της έγκαιρης ανταπόκρισης των ενδιαφερομένων, της πληρότητας των αιτήσεων και της εγκυρότητας των συνοδευτικών δικαιολογητικών τους, καθώς και για τον βέλτιστο προγραμματισμό της διάθεσης των οικονομικών πόρων του Ιδρύματος, το διάστημα και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών, ανά τομέα, ορίζονται από το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια ως ακολούθως:

Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Μεταπτυχιακών Σπουδών

Oι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020, που έχει δημοσιευθεί στον τύπο και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της την 30η Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Η υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που ορίζονται στην Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Μεταπτυχιακών Σπουδών, γίνεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής την 31η Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

H υποβολή τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών, που θα ζητηθούν από το Ίδρυμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων, γίνεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της γνωστοποίησης προς τον υποψήφιο της απαίτησης των δικαιολογητικών, εκτός εάν το Ίδρυμα ορίσει άλλο χρονικό διάστημα.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Το Ίδρυμα δεν εξετάζει νέα αίτηση χορήγησης υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών από τον ίδιο υποψήφιο και για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση για επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών καθώς και τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής αίτησης.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις ή για παροχή βοήθειας κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος και την κα. Μαργαρίτα Γραμμένου τις ακόλουθες μέρες και ώρες: 

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-15:00
Τηλ.: 2103318074
Φαξ: 2103318075
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

Για να μεταβείτε στην σελίδα για την υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών