Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Το ΕΜΠ διαφωνεί με την αναγνώριση των 5ετών διπλωμάτων ως Μεταπτυχιακά

Το ΕΜΠ διαφωνεί με την αναγνώριση των 5ετών διπλωμάτων ως Μεταπτυχιακά

Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Η Πρυτανεία και οι Κοσμήτορες του Ε.Μ.Π. διαμαρτύρονται έντονα για την κατάθεση ενός ακόμη νομοσχεδίου που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση στο μέσο της θερινής περιόδου, ακολουθώντας την «πεπατημένη» προηγούμενων σχετικών νομοσχεδίων.

Το ΕΜΠ έχει εκφράσει σοβαρές διαφωνίες για σειρά σημαντικών θεμάτων του νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε κατατεθεί στη διαβούλευση (όπως για την εισαγωγή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, για πλασματική αύξηση των προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων και την υιοθέτηση ρυθμίσεων ώστε να μην καλύπτονται ούτε καν πάγιες ανάγκες των ΑΕΙ από τον κρατικό προϋπολογισμό, για θέματα διοίκησης, για θέματα καθημερινής λειτουργίας, κλπ).

Οι διαφωνίες αυτές, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, δεν λήφθηκαν υπόψη. Αντιθέτως, στο προς ψήφιση νομοσχέδιο υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής, για τις οποίες δεν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας, και οι οποίες ενισχύουν τις ισχυρές διαφωνίες του ΕΜΠ (π.χ. σε θέματα διάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης).

Ειδικότερα, για το θέμα της αναγνώρισης των πενταετούς διάρκειας διπλωμάτων ως τίτλων μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), μετά τη σοβαρή υπαναχώρηση της κυβέρνησης από το αρχικό σχέδιο, με την προσθήκη που ουσιαστικά ακυρώνει την αναγνώριση αφού αφαιρεί από τους διπλωματούχους αυτούς τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου, η Σύγκλητος του ΕΜΠ στη συνεδρίασή της στις 5 Ιουλίου 2017 είχε ζητήσει την απάλειψη της ακυρωτικής προσθήκης στη σχετική διάταξη.

Στις σχετικές στη συνέχεια κρούσεις του ΕΜΠ αλλά και άλλων πανεπιστημίων και πολυτεχνικών σχολών, ο Υπουργός Παιδείας είχε δεσμευτεί ρητά – τελευταία φορά στη Σύνοδο Πρυτάνεων της 8ης Ιουλίου 2017 – ότι θα υπάρξει αλλαγή της προσθήκης αυτής. Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι η δέσμευση αυτή δεν τηρήθηκε, πράγμα που θέτει και ζήτημα αξιοπιστίας των όρων με τους οποίους γίνεται ο διάλογος με τα πανεπιστήμια.

Για τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
Η Πρυτανεία και οι Κοσμήτορες του ΕΜΠ

Σχετικό Άρθρο: Με Μάστερ θα ισοδυναμούν τα Πτυχία 5ετών Σπουδών

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ