Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Μεταπτυχιακά: Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες

Μεταπτυχιακά: Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες

Στο Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που θα ψηφιστεί στις αρχές Αυγούστου από την ολομέλεια της Βουλής, περιλαμβάνεται ρύθμιση για την «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες» των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. 

Δείτε μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 33 του σχεδίου νόμου:

Άρθρο 33

Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες

1. Η κανονική διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2. Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 45, μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ρητά ορίζονται στον οικείο Κανονισμό, και για μη εργαζόμενους φοιτητές, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της κατά την παρ. 1 διάρκειας φοίτησης.

3. Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

4. Το πρόγραμμα αρχίζει το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο.

5. Τα μαθήματα κάθε Π.Μ.Σ. αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα που αφορούν τα Μεταπτυχιακά ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ