Αναγνώριση Μεταπτυχιακών, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά Αναγνώριση Μεταπτυχιακών χωρίς προπτυχιακά - Δείτε αναλυτικά!

Αναγνώριση Μεταπτυχιακών χωρίς προπτυχιακά - Δείτε αναλυτικά!

Κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή, ρύθμιση για την αναγνώριση Μεταπτυχιακών χωρίς προπτυχιακά. Ειδικότερα η ρύθμιση που συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου για την Ερευνα έχει ως εξής:

Στο άρθρο 4 του ν.3328/2005 (Α΄ 80) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


«9. α. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών, θεατρικών καθώς και σπουδών χορού ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:

αα) το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι..

ββ) ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διετούς διάρκειας.

γγ) η εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έγινε ύστερα από ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.

δδ) οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.

ε) ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις.

β. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών θεατρικών καθώς και  σπουδών χορού ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή αντίστοιχου προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών

https://www.foititikanea.gr