Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

Αναγνώριση Μεταπτυχιακών, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά Αναγνώριση Μεταπτυχιακών χωρίς προπτυχιακά - Δείτε αναλυτικά!

Αναγνώριση Μεταπτυχιακών χωρίς προπτυχιακά - Δείτε αναλυτικά!

Κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή, ρύθμιση για την αναγνώριση Μεταπτυχιακών χωρίς προπτυχιακά. Ειδικότερα η ρύθμιση που συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου για την Ερευνα έχει ως εξής:

Στο άρθρο 4 του ν.3328/2005 (Α΄ 80) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


«9. α. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών, θεατρικών καθώς και σπουδών χορού ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:

αα) το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι..

ββ) ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διετούς διάρκειας.

γγ) η εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έγινε ύστερα από ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.

δδ) οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.

ε) ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις.

β. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών θεατρικών καθώς και  σπουδών χορού ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή αντίστοιχου προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών