Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Προκηρύχθηκε το ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" ακαδ. έτους 2020-2021

Προκηρύχθηκε το ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" ακαδ. έτους 2020-2021

Εθν. & Καπ. Πανεπιστήμιον Αθηνών: Γνωρίστε το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική» και κάντε την αίτηση σας τώρα για την εισαγωγή σας στο Πρόγραμμα.

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Λειτουργεί για περισσότερο από 20 χρόνια έχοντας ευρεία αποδοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας. Οι πτυχιούχοι του στελεχώνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τράπεζες, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Υπουργεία, διεθνείς οργανισμούς και ελεγκτικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ειδίκευση της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής βρίσκεται στην αιχμή του σύγχρονου ενδιαφέροντος των μεταπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόμενο και η ποιότητα των σπουδών είναι εφάμιλλα με εκείνα των πολύ καλών Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Επίσης, παρέχεται το απαιτούμενο υπόβαθρο γνώσεων για συνέχιση των σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος. 

Η ειδίκευση  της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής συνεχίζει επιτυχώς τη συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για δέκατη έκτη συνεχή χρονιά. Η δομή και η ύλη των μαθημάτων έχουν σχεδιαστεί με βάση το νομικό πλαίσιο, όπως ισχύει, για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, παρέχοντας την εκπαιδευτική επάρκεια στους φοιτητές ως προς τα αντικείμενα που προβλέπονται για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος, εφ’ όσον συμμετέχουν επιτυχώς στις αντίστοιχες επαγγελματικές εξετάσεις. Επιπρόσθετα, στους αποφοίτους αναγνωρίζονται 12 από τα 15 γνωστικά αντικείμενα  που απαιτούνται για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου  Association of Chartered Accountants (ACA) που παρέχεται από το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). 

Η ειδίκευση της Δημόσιας Ελεγκτικής παρέχεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τον οικονομικό έλεγχο των δημοσίων οργανισμών και φορέων και να εξοικειωθούν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξειδίκευση σε όσους και όσες ήδη ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με συναφή αντικείμενα σε δημόσιους οργανισμούς και φορείς.

Στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα για την πρώτη ειδίκευση και τέσσερα για τις άλλες δύο.

Tο ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται σε 4.800€ για την πρώτη και τρίτη ειδίκευση και 7.400€ για τη δεύτερη (3.300€ για κατόχους του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ΠΔ 226/1992). 

Ο πρώτος κύκλος αιτήσεων θα ολοκληρωθεί 15 Ιουνίου 2020. 

Επικοινωνία

Ευριπίδου 14, 4ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59.

Τηλέφωνα: 210 368 9805, 9821.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνεις την αίτησή σου: www.mscfinance-uoa.gr


Αναλυτικά η προκήρυξη του ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική»

Προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Σκοπός 

Η επιστημονική εξειδίκευση, η κατάρτιση και η προετοιμασία ειδικευμένων επιστημόνων για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα καθώς και διεθνών οργανισμών, ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της οικονομίας. 

Ειδίκευση: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική 

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων οικονομικών, κοινωνικοπολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά στο χρηματοοικονομικό τομέα. Επίσης, σε ήδη εργαζόμενους που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Διάρκεια φοίτησης: 3 εξάμηνα. Το πρόγραμμα προσφέρεται και  part time έως 6 εξάμηνα.

Διδάσκουν καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Εξειδικευμένα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.

Συνεργασίες:

Η ειδίκευση προσφέρεται με τη συνεργασία του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. 

Απασχόληση:

Τράπεζες, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί,  οικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, διεθνείς οργανισμοί. Το συγκεκριμένο  πρόγραμμα έχει καταξιωθεί στην αγορά εργασίας, μέσω των επιδόσεων των αποφοίτων του, από το 1996.

Τέλη φοίτησης:

4.800€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 

Απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σκοπεύουν να κάνουν καριέρα ως  ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, ή, επιθυμούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων, ή, οργανισμών και γενικότερα έχουν πάθος και μεράκι για το αντικείμενο.

Διάρκεια φοίτησης:

4 εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Διδάσκουν καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Τα μαθήματα Λογιστικής και Ελεγκτικής διδάσκονται κυρίως από μέλη του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Επίσης διδάσκουν εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία.

Παρέχεται η εκπαιδευτική επάρκεια στους φοιτητές ως προς τα αντικείμενα που προβλέπονται για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος (εξέλιξη τους σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές), εφ’ όσον συμμετέχουν επιτυχώς στις αντίστοιχες επαγγελματικές εξετάσεις.

Συνεργασίες: 

Η ειδίκευση προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που αποτελεί και τη γέφυρα του προγράμματος με την αγορά εργασίας. Επίσης, συνεργάζεται με το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). Αναγνωρίζονται 12 από τα 15 γνωστικά αντικείμενα  που απαιτούνται για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου  Association of Chartered Accountants (ACA).

Απασχόληση:

Ελεγκτικές εταιρείες, λογιστικές εταιρείες-γραφεία, χρηματοοικονομικός τομέας επιχειρήσεων, οικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα. Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο επαγγελματικό πεδίο καθώς το συγκεκριμένο  πρόγραμμα έχει καταξιωθεί στην αγορά εργασίας, μέσω των επιδόσεων αποφοίτων του, από το 2005.

Τέλη φοίτησης:

7400€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Ειδίκευση: Δημόσια Ελεγκτική

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ήδη απασχολούνται, ή, σκοπεύουν να απασχοληθούν, ή, να συνεργαστούν στο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν τα μάθουν την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου Τομέα (Δ.Λ.Π.Δ.Τ. (IPSAS)) και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, των οποίων η σταδιακή εφαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Διάρκεια φοίτησης: 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Προσφέρεται ως part time με διάρκεια 4 εξάμηνα. 

Διδάσκουν καθηγητές του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Τα μαθήματα Λογιστικής και Ελεγκτικής διδάσκονται κυρίως από μέλη του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Επίσης, διδάσκουν εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία.

Συνεργασίες:

Η ειδίκευση προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Απασχόληση:

Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, Επιχειρήσεις Δημοσίου, Πανεπιστήμια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

Τέλη φοίτησης:

4.800€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα προεπιλογής πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ πατήστε εδώ.

Πληροφορίες / Επικοινωνία

Γραμματεία ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική"

Ευριπίδου 14, 4ος ορ. ΤΚ 10559, Αθήνα

web: https://www.mscfinance-uoa.gr/

Για ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»: 

Τηλ.: 210-3689805

Φαξ: 210-3689809

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική»: 

Τηλ.: 210-3689805

Φαξ: 210-3689809

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»: 

Τηλ.: 210-3689821

Φαξ: 210-3689809 

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ