Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Μεταπτυχιακό ΕΑΠ στην «Γλωσσική εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες»

Νέο Μεταπτυχιακό ΕΑΠ: «Γλωσσική εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες»

Ανταποκρινόμενο στις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις για προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσική εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες» (“Language Education for Refugees and Migrants”).

Στόχος: Το προσφερόμενο πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, σε πτυχιούχους πανεπιστημίου που πρόκειται να διδάξουν και σε εκπαιδευτικούς που ήδη ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων εντός προσφυγικών και μεταναστευτικών πλαισίων.

Το πρόγραμμα προσεγγίζει την εκμάθηση της γλώσσας μέσα από ένα ευρύ διεπιστημονικό πλαίσιο και εστιάζει στην ανάληψη δράσης, την αυτενέργεια και την αναστοχαστική διδακτική πρακτική ως απαραίτητες προϋποθέσεις της ιδιότητας του υπεύθυνου πολίτη και της κοινωνικής αλλαγής. Οι ενότητες των μαθημάτων θα παράσχουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία εμβάθυνσης στη θεωρητική βιβλιογραφία όσο και στην επιλογή της κατάλληλης διδακτικής μεθοδολογίας εντός της σχολικής αίθουσας, τον σχεδιασμό και την οργάνωση των μαθημάτων, αλλά και μία εισαγωγή σε βασικά ερευνητικά εργαλεία.

Οι ενότητες των μαθημάτων επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των ποικίλων γλωσσικών και πολιτισμικών πόρων αυτών που μαθαίνουν τη δεύτερη γλώσσα και στη διαπραγμάτευση των κωδίκων εξουσίας κατά την ανάπτυξη τυπικών, άτυπων και μη-τυπικών, διαδικτυακών και μη, εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα εξετάζεται μέσω μιας εποικοδομητιστικής προσέγγισης, η οποία αναγνωρίζει τους ρόλους του μαθητή, της κοινότητας και του δασκάλου ως μία μαθησιακή ενότητα που συν-διαμορφώνει το αναλυτικό πρόγραμμα και τον σχεδιασμό του μαθήματος. Το περιεχόμενο των ενοτήτων του Προγράμματος στοχεύει να απαντήσει στις σημερινές κοινωνικές και διδακτικές ανάγκες και τοποθετεί το ζήτημα της εκπαίδευσης των προσφύγων και των μεταναστών στον πυρήνα του τρέχοντος κοινωνικού και ακαδημαϊκού διαλόγου.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει έναν περισσότερο πρακτικό προσανατολισμό και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στην κατανόηση της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάκτηση δεύτερης γλώσσας, τον κριτικό γραμματισμό και τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες έρευνας και εκμάθησης της γλώσσας. Ακόμη, ενθαρρύνει τη σε βάθος σύνδεση της γνώσης με την πρακτική αξιοποίησή της μέσω επισκέψεων σε σχολεία, προσφυγικές δομές ή άλλα ιδρύματα, που σχετίζονται με την τυπική και άτυπη γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού, τις ομαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα projects.

Γλώσσα: Τα μαθήματα διεξάγονται στα αγγλικά.

Διάρκεια: Η ελάχιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των μαθημάτων είναι δύο (2) χρόνια και η μέγιστη έξι (6).

Υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων θα δοθούν στο 15% των συμμετεχόντων.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, καθώς και τους τοπικούς και διεθνείς εταίρους, να προωθήσουν την παρούσα ανακοίνωση σε μία ευρεία κλίμακα, προκειμένου να κοινοποιηθεί αυτή η πρόσφατη πρωτοβουλία που έχει μεγάλη κοινωνική σημασία και εξαιρετικό θεωρητικό και εφαρμοσμένο ερευνητικό ενδιαφέρον.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Μεταπτυχιακά του ΕΑΠ μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ