Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

Μεταπτυχιακό 2016, Μεταπτυχιακά 2016, Μεταπτυχιακά, metaptyxiaka, Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός, ΑΠΘ Μεταπτυχιακό (2016) «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» στο ΑΠΘ

Μεταπτυχιακό (2016) «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» στο ΑΠΘ - Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ στο ακαδ. έτος 2016-2017

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει για δεύτερη φορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός».

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός»

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 4/4/2016 έως 17/6/2016 και ώρες 11πμ – 12:30πμ στην Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.

Τα δίδακτρα ορίζονται στα 500€ το εξάμηνο με 3 εξάμηνα ελάχιστα και υποχρεωτικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 • Βιογραφικό σημείωμα 
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (κατ’ελάχιστο 6,5)
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)
 • Φωτοαντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς.
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν)
 • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης λήψης υποτροφίας από τον φορέα λήψης αυτής (αν υπάρχει).
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Επάρκειας Ελληνικής Γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υπότροφους).
 • Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 • Δύο φωτογραφίες 
 • Παράβολο 60 € (κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού 5202-073352-371 της Τράπεζας Πειραιώς, όπου στα σχόλια θα αναγράφεται τον κωδικό 92165 και το ονοματεπώνυμό του αιτούντος, και προσκόμιση του αποδεικτικού τηλ: 2310998930, 2310998709, 2310998420).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://inweb.csd.auth.gr/

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ