Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

Μεταπτυχιακά 2016, Μεταπτυχιακό, Πληροφορική και Επικοινωνίες, Μεταπτυχιακά  ΑΠΘ Μεταπτυχιακό στην «Πληροφορική και Επικοινωνίες» από το ΑΠΘ

Μεταπτυχιακά 2016 | Μεταπτυχιακό στην «Πληροφορική και Επικοινωνίες» από το ΑΠΘ

Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ στο ακαδ. έτος 2016-2017 - Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει για δέκατο τέταρτο έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική και Επικοινωνίες».

Το ΠΜΣ απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις:

1. Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη

2. Δικτυακά Συστήματα

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

3. Τεχνολογίες Γνώσης Δεδομένων και Λογισμικού

4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 4/4/2016 έως 17/6/2016 και ώρες 11πμ – 12:30πμ στην Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.

Τα δίδακτρα ορίζονται στα 500€ το εξάμηνο με 3 εξάμηνα ελάχιστα και υποχρεωτικά.

Μεταπτυχιακό στην «Πληροφορική και Επικοινωνίες»

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (κατ’ελάχιστο 6,5)

4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)

5. Φωτοαντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

6. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών

7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς.

8. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν)

9. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης λήψης υποτροφίας από τον φορέα λήψης αυτής (αν υπάρχει).

10. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Επάρκειας Ελληνικής Γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υπότροφους).

11. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο

12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου

13. Δύο φωτογραφίες

14. Παράβολο 60 € (κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού 5202-034065- 624 της Τράπεζας Πειραιώς, όπου στα σχόλια θα αναγράφεται τον κωδικό 21455 και το ονοματεπώνυμό σας, και προσκόμιση του αποδεικτικού, επιπλέον πληροφορίες στα τηλ: 2310998930, 2310998709, 2310998420).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://mtpx.csd.auth.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ