Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

Μεταπτυχιακά 2016, Νέες Τεχνολογίες, Διαχείριση Καινοτομιών, Technology Innovations, Management and Entrepreneurship, Master’s in Business, Economics‐ΤΙΜΕ ΜΒΕ Μεταπτυχιακά 2016: Νέες Τεχνολογίες Διαχείριση Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα

Μεταπτυχιακά 2016 - Πανεπιστήμιο Κρήτης: Νέες Τεχνολογίες Διαχείριση Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα Technology Innovations Management and Entrepreneurship Master’s in Business Economics‐ΤΙΜΕ ΜΒΕ

Το νέο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιχειρηματική Οικονομική‐Technology Innovations Management and Entrepreneurship (ΤΙΜΕ) αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίου Κρήτης και Κύπρου σε συνεργασία με το Business Economics Group του Wageningen University της Ολλανδίας. Είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να αποτελεί ένα από τα λίγα προγράμματα τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Β. Αμερική που προσφέρει μία ολοκληρωμένη μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην επιχειρηματικότητα και στις νέες τεχνολογίες. Σε αντίθεση με τα γενικά μεταπτυχιακά προγράμματα στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) που προσφέρονται από πολλά Ιδρύματα στην Ελλάδα, το ΤΙΜΕ εστιάζει το ακαδημαϊκό του περιεχόμενο σε ένα σημαντικό τομέα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας προκειμένου να εκπαιδεύσει τα μελλοντικά στελέχη στην οικονομική εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος ΤΙΜΕ είναι η προσέλκυση φοιτητών από τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τις Βαλκανικές χώρες και τη Μ. Ανατολή και η εκπαίδευση τους στη διαχείριση της καινοτομίας και τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Η υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή εξειδίκευση στελεχών και αυτοαπασχολούμενων στη δημιουργία και εκμετάλλευση καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για τις αναδυόμενες οικονομίες της περιοχής και ανάκαμψης για την Ελλάδα και την Κύπρο που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια. Η ακαδημαϊκή αριστεία και επάρκεια των συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ευελπιστούμε ότι θα διασφαλίσει την επιτυχή διείσδυση του καινούργιου αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος στην αγορά εξειδικευμένης γνώσης, μετριάζοντας τις ροές φοιτητών προς την Ευρώπη και τη Β. Αμερική.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΤΙΜΕ προσφέρεται εξολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα σε δύο παράλληλες ομάδες φοιτητών στις Πανεπιστημιουπόλεις της Κρήτης και της Κύπρου. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα είναι κοινό μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και αποτελείται από τρείς ενότητες: (1) το πρόγραμμα διδασκαλίας, (2) τη μεταφορά εμπειρίας από την αγορά και (3) την πρακτική άσκηση και εφαρμογή. Το πρόγραμμα διδασκαλίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα συνδυάζοντας βασικές γνώσεις οικονομικών, μάνατζμεντ, χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικού δικαίου. Τα μαθήματα θα προσφέρονται από καθηγητές και των τριών συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. Μεγάλο μέρος όμως του προγράμματος θα προσφέρεται από ακαδημαϊκούς αναγνωρισμένου κύρους από την Ευρώπη και τη Β. Αμερική. Η μεταφορά εμπειρίας από την αγορά θα δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με διοικητικά στελέχη πολυεθνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαμέσου των TIME Excellence Lectures, ώστε να κατανοήσουν τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες της καινοτομίας.

Τέλος, η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντική ενότητα του προγράμματος, η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των σπουδών. Πρόκειται για αμειβόμενη πρακτική άσκηση των φοιτητών (Supervised Summer Internship) για τρεις μήνες σε καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ολλανδία το Βέλγιο και τη Γερμανία κάτω από την επίβλεψη του Business Economics Group του Wageningen University. Εκτός από την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές του ΤΙΜΕ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα θερινό σχολείο οκτώ (8) εβδομάδων στις καινοτομίες και την επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship Summer Course) μαθαίνοντας σύγχρονα εργαλεία προσομοίωσης και χρηματοοικονομικής ανάλυσης τα οποία θα χρησιμοποιούν σε πραγματικά δεδομένα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΤΙΜΕ θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2016‐17 ταυτόχρονα στην Κύπρο και στην Κρήτη. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 10.000 ευρώ, ενώ το πρόγραμμα προσφέρει πλήρεις ή μερικές υποτροφίες σε φοιτητές με αναγνωρισμένες οικονομικές δυσκολίες στη βάση πάντα της ακαδημαϊκής αριστείας. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν με επιτυχία απόφοιτοι σχολών οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων και θετικών επιστημών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα που ενδιαφέρονται για την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Δεδομένου ότι τα μαθήματα προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα η επαρκής γνώση της είναι απαραίτητη. Πέραν της επάρκειας στην αγγλική γλώσσα τα κριτήρια επιλογής στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν το βαθμό πτυχίου, την ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία και δύο συστατικές επιστολές. Η αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα είναι κοινή για όλα τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΤΙΜΕ στο www.timembe.eu

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Business Economics‐ΤΙΜΕ ΜΒΕ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών